2014. gads

2014. gada konkursa "Sakoptākā pilsēta un pagasts" konkursa komisijas darba gaita vērtējot Talsu novada 14 pagastus un 4 pilsētas.

 


26. septembrī tika godināti Talsu novada konkursa „Sakoptākā pilsēta un pagasts 2014” dalībnieki, kā arī noskaidroti galveno balvu ieguvēji. Ar balvu pasniegšanas ceremoniju, ko vadīja aktieris Rihards Lepers un jautru balli, ko spēlēja Normunds Jakušonoks un trio „Karakums” tika aizvadīts viens no krāšņākajiem novada pasākumiem.

Šajā gadā jau par stabilu novada tradīciju kļuvušais konkurss „Sakoptākā pilsēta un pagasts 2014” notika no 11. jūnija līdz 11. jūlijam.  Tajā tika vērtētas dažādas nominācijas četrās grupās – pilsētu un pagastu grupā, novada un galvenajās nominācijās. Galvenās nominācijas – „Sakoptākais Talsu novada pagasts 2014” un „Sakoptākā Talsu novada pilsēta 2014” – tika vērtētas pēc septiņās noteiktajās nominācijās iegūto punktu kopskaita. Šogad par uzvarētāju pagastu grupā tika atzīts Vandzenes pagasts (pārvaldes vadītāja Iveta Jansone), bet „Sakoptākās pilsētas” titulu izcīnīja Talsu pilsēta (pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze).

Titulu "Sakoptākais Talsu novada pagasts 2014" (pārvaldes vadītāja Iveta Jansone) un "Sakoptākā Talsu novada pilsēta 2014" (pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze) ieguvēji

Vērtēšanas komisijā bija iekļauti seši dalībnieki – Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus, viņa 1. vietnieks Normunds Tropiņš, izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Oskars Kļava, sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inga Priede, Tūrisma informācijas centra direktore Inese Roze, attīstības plānošanas nodaļas vadītājas vietniece Jolanta Skujeniece un Talsu novada būvvaldes māksliniece Antra Auziņa.  Komisija mēneša laikā apmeklēja visus 14 Talsu novada pagastus un četras pilsētas, viesojoties 111 vietās un iepazīstoties ar enerģiskiem un atsaucīgiem novada ļaudīm.

Konkursa vērtēšanas komisija, kas mēneša laikā apmeklēja visus nominācijām pieteiktos pretendentus

Vērtēšanā piedalījās arī Talsu Komersantu kluba izpilddirektore Sandra Peimane - arī Talsu Komersantu klubs pasniedza īpašas balvas vairākiem konkursa dalībniekiem. Tāpat atsevišķus apbalvojumus dāvināja apdrošināšanas akciju sabiedrības „Gjensidige” Talsu filiāles vadītāja Ineta Erķevica, A/S „Latvijas Valsts meži” un to pārstāvis Aldis Felts, kā arī SIA "Brabantia Latvia" un pārstāve Eva Nolendorfa, tā īpaši novērtējot novada cilvēku darbu un entuziasmu.

Talsu novada pārvalžu vadītāji

Titula "Zaļās domāšanas līdera" pretendenti

Nominācijā "Sakoptākā zemnieku saimniecība, zivsaimniecība" galveno balvu ieguva Tamāra un Vilnis Karlsbergi (vidū), Z/S "Līvas"

Talsu novada karogs, ko ieguva visi pārvalžu vadītāji

"Sakoptākā daudzdzīvokļu māja pilsētā" un "Sakoptākā daudzdzīvokļu māja pagastos" pretendenti

Galveno balvu ieguvēji par piemiņu no konkursa vērtēšanas komisijas saņēma goda plāksni, kā arī iespēju doties divu dienu ekskursijā uz Vidzemi. Savukārt visi novada pilsētu un pagastu pārvalžu vadītāji dāvanā saņēma Talsu novada karogu, lai tas, papildinot valsts karoga krāsas, turpmāk rotātu pārvalžu ēkas.

 

Konkursa „Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts 2014” balvu ieguvēji:

* „Sakoptākā privātmāja pilsētā” – Baiba un Pēteris Žimanti, Brīvības iela 8 jeb „Baltais nams” Sabilē; Linda un Āris Vīlaki, Rožu iela 15 Stendē;

* „Sakoptākā lauku sēta” – Juta un Edgars Eizenbergi, „Apeņi” Valdgales pagastā;

* „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja pilsētā” – mājas vecākais Ivars Maķevics, Mīlenbaha iela 23 Talsos;

* „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja pagastos” – pārstāve Zoja Šavarina, „Purmaļi” Virbu pagastā;

* „Iedzīvotājiem draudzīgākā kafejnīca vai tirgotava Talsu novadā” – Inese Vicinska, veikals „Katlauki” un kafejnīca „Zane” Sabilē; Anita Birkmane, veikals „Rika” Talsos;

* „Vieta, kura jāredz” – Talsu ezera promenāde;

* „Sakoptākā zemnieku saimniecība, zivsaimniecība” – Tamāra un Vilnis Karlsbergi, Z/S „Līvas” Vandzenes pagastā;

* „Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums Talsu novadā” – Igurds Baņķis, amatnieku sēta „Kauliņi” Ārlavas pagastā;

* „Sakoptākā iestāde Talsu novadā” – Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs, tā tagadējais vadītājs Kārlis Pētersons un iepriekšējais – Rihards Bērziņš;

* „Sakoptākais uzņēmums Talsu novadā” – kokaudzētava „Mazsili” Abavas pagastā, vadītājs Kārlis Strazdiņš;

* „Talsu novada Zaļās domāšanas līderis” – SIA „Kurzemes sēklas” Talsos, vadītājs Andris Kiršentāls;

* „Pilsētas un pagasta labvēlis” – Dainis Norenbergs, A/S „Talsu piensaimnieks” valdes priekšsēdētājs; Ziedonis Rozentāls, uzņēmējs Laucienē;

* „Radošākais novadnieks” – Ināra un Artūrs Riņķi, „Mākslas dārzs nekurienes vidū” Abavas pagastā;

* „Sakoptākais Talsu novada pagasts 2014” – Vandzenes pagasts, pārvaldes vadītāja Iveta Jansone;

* „Sakoptākā Talsu novada pilsēta 2014” – Talsi, pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze.

 

Īpašās balvas:

* „Iedzīvotājiem draudzīgākā kafejnīca vai tirgotava Talsu novadā” – Anita Birkmane, veikals „Rika” Talsos;

* „Sakoptākā zemnieku saimniecība, zivsaimniecība” – Tamāra un Vilnis Karlsbergi, Z/S „Līvas” Vandzenes pagastā;

* „Talsu novada Zaļās domāšanas līderis” – zāļu tēju audzētājas un vācējas Evita Dedze un Laura Ušča Valdemārpilī;

* „Pilsētas un pagasta labvēlis” – Smaida Dombrovica Ģibuļos;

* „Radošākais novadnieks” – Valdis Kalderauskis;

* Solveiga Stalidzāne, Laidzes pagasta pārvaldniece;

* Iveta Jansone, Vandzenes pagasta pārvaldniece.

 Vairāk fotogrāfiju galerijā

Initas Fedko teksts, Martas Bumbieras foto

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
23-03-2023