2015. gads


 
Ikgadējais konkurss „Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts”

15. maijā iesākās ikgadējais konkurss „Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts”. Vērtēšanas komisija sešu cilvēku sastāvā līdz 26. jūnijam viesosies visos novada pagastos un pilsētās, lai skatītu gada laikā paveikto un iepazītu aizvien jaunas vietas un cilvēkus.

Šogad pilsētas un pagasti netiek vērtēti atsevišķi un no piedāvātajām desmit nominācijām katra pilsēta vai pagasta pārvalde var izvēlēties sev tīkamākās septiņas, kur piedalīties. Proti, tiek piedāvātas desmit nominācijas – „Sakoptākā privātmāja”, „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja”, „Pilsētas vai pagasta labvēlis”, „Sakoptākā organizācija” (iestāde, uzņēmums, NVO un tml.), „Sakoptākā zemnieku saimniecība, zivsaimniecība”, „Iedzīvotājiem draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca”, „Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums”, „Talsu novada Zaļās domāšanas līderis”, „Radošākais novadnieks”, „Vieta, kura jāredz”. Galvenā titula ieguvēju „Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts” vērtē pēc iegūtā kopējā punktu skaita.Pakāpenes

 
Pakāpeniski šī sadaļa tiks papildināta ar vērtēšanas komisija apmeklētiem pagastiem un pilsētām.

 


11.09.2015. NOSLĒGUMA SARĪKOJUMS
 

Sabiles pilsēta un Abavas pagasts – šī gada sakoptības līderis

15-09-2015

11. septembrī Talsu tautas nams mutuļoja – uz konkursa “Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts 2015” noslēguma sarīkojumu ieradās nominācijās izvirzītie laureāti, lai beidzot noskaidrotu, kam pienākas uzvarētāju lauri. Kopumā Talsu novada pašvaldība apbalvoja līderus desmit iepriekš izvirzītajās nominācijās un noteica trīs pārvaldes, kas kopvērtējumā guva lielāko punktu skaitu. Patīkams pārsteigums bija atbalstītāju – Talsu Komersantu kluba un A/S “Latvijas Valsts meži” – sniegtās īpašās balvas atsevišķiem konkursa dalībniekiem. Savas simpātiju balvas piešķīra arī Talsu novada pašvaldība.

Konkursa vērtēšanas komisija

Konkurss “Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts” novadā organizēts jau piekto reizi, un tas norisinājās no 15. maija līdz 26. jūnijam. Šoreiz tā kārtībā bija arī izmaiņas – vērtēšanas komisija pilsētas un pagastus nevērtēja atsevišķi, bet līdzvērtīgi, un no piedāvātajām desmit nominācijām katra pārvalde varēja izvēlēties septiņas tīkamākās. Tas gan neatviegloja vērtēšanas komisijas darbu – kā vēlāk atzina visi komisijas pārstāvji – katrā nominācijā noteikt vienu uzvarētāju nebūt nevedās viegli. Nereti iepriekš stingri definētie kritēriji draudēja izjukt, realitātē saskaroties ar novada uzņēmīgajiem un aizraujošajiem ļaudīm un saprotot, ka suminājumu ir pelnījis ikviens no viņiem.

"Sakoptākā privātmāja" nominanti

“Katrai vietai, kur pabijām, ir savs stāsts, sava vēsture un sava leģenda. Katrai piemīt kas īpašs, kā dēļ to noteikti vērts apskatīt. Tomēr vieta pati par sevi neko nenozīmē – cilvēks ar savu darbu tai piešķir īpašu auru. Tieši cilvēku atzinība sniedz motivāciju darboties labāk un labāk un sasniegt jaunus mērķus un izaicinājumus,” sacīja Inga Priede, Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja un vērtēšanas komisijas pārstāve.

Kopumā komisija viesojās 105 novada vietās, apskatīja daudz interesantu objektu, vēroja, kā attīstījušās dažādas uzņēmējdarbības nozares, un ļoti daudz uzzināja par dažādām iestādēm, uzņēmumiem, aktīvākajiem un radošākajiem novadniekiem.

"Pilsētas/ pagasta labvēlis" nominanti

Īpašs jaunums šogad bija izstādes „Radīts Talsu novadā. Atrasts, ieraudzīts un iepazīts konkursā „Sakoptākā pilsēta vai pagasts 2015”” organizēšana. Tajā varēja aplūkot šī gada konkursa dalībnieku dažāda veida ražojumus, darinājumus, priekšmetus un kolekciju eksponātus. Savukārt pašvaldības aģentūra “Talsu novada Tūrisma un informācijas centrs” bija parūpējies par bukleta “Vietas, kas jāredz Talsu novadā” izdošanu, vienkopus apkopojot šī un iepriekšējo gadu interesantākos objektus.

Vērtēšanas komisijā darbojās Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus, priekšsēdētāja 1. vietnieks Normunds Tropiņš, pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Oskars Kļava, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inga Priede, pašvaldības aģentūras „Talsu novada Tūrisma informācijas centrs” direktore Inese Roze, pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Jolanta Skujeniece.

Konkursa uzvarētāji balvā saņems divu dienu ekskursiju uz Lietuvu.

Talsu novada pilsētu un pagastu pārvalžu vadītāji ieguldīja daudz laika un darba, lai komisija varētu iepazīt šī gada nominantus

 

 

Konkursa “Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts 2015” nomināciju uzvarētāji:

“Sakoptākā privātmāja” – Vilnis Krūmiņš, “Kalešu dzirnavas” Ģibuļu pagastā;

“Sakoptākā daudzdzīvokļu māja” – mājas pārstāve Dzidra Freipiča, “Čiekuri” Lībagu pagastā;

“Iedzīvotājiem draudzīgākā kafejnīca vai tirgotava Talsu novadā” – Adele un Normunds Laukšteini, SIA “Miels” kafejnīca “Lāsīte” Stendē;

“Vieta, kura jāredz” – Sasmakas ezera pludmale Valdemārpilī, pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs;

“Sakoptākā zemnieku saimniecība, zivsaimniecība” – Antra un Arnis Karpi, IK “Kalēji K” Virbu pagastā;

“Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums Talsu novadā” – Inga un Raimonds Zviedriņi, IK “I. R. Avots” Valdgales pagastā;

“Pilsētas/ pagasta labvēlis” – Evita Afoņina no Laidzes pagasta;

“Talsu novada Zaļās domāšanas līderis” – Orisja un Māris Gajevski, kokaudzētava “Robežnieki” Strazdes pagastā;

“Sakoptākā organizācija Talsu novadā” – Andris un Māris Rorbahi, SIA “Pretpils” Valdgales pagastā;

“Radošākais novadnieks” – Ģirts Grīva no Stendes;

“Sakoptākā pilsēta vai pagasts 2015” 3. vieta – Lībagu pagasts, pārvaldes vadītāja Lauma Jaunpujēna (158,38 punkti);

“Sakoptākā pilsēta vai pagasts 2015” 2. vieta – Valdgales pagasts, pārvaldes vadītāja Jana Robalde (160,63 punkti);

“Sakoptākā pilsēta vai pagasts 2015” 1. vieta – Sabiles pilsēta un Abavas pagasts, pārvaldes vadītājs Zigmunds Brunavs (162 punkti).

 

"Radošākais novadnieks" nominanti

Īpašās balvas:

Z/S “Pučkas” un IK “Zinta Folmane”, Zintai un Gatim Folmaņiem no Ģibuļu pagasta – balvu pasniedza Talsu Komersantu klubs;

SIA “Pretpils”, Andrim un Mārim Rorbahiem no Valdgales pagasta – balvu pasniedza Talsu Komersantu klubs;

A/S “Ingrid D”, Rūdolfam Grahoļskim – balvu pasniedza Talsu novada pašvaldība;

“Veckronīši”, Ilzei un Mārtiņam Šīmaņiem no Virbu pagasta – balvu pasniedza A/S “Latvijas Valsts meži”;

Kokaudzētava “Robežnieki”, Orisjai un Mārim Gajevskiem no Strazdes pagasta – balvu pasniedza A/S “Latvijas Valsts meži”;

Strazdes pagasta pārvaldes komandai – pārvaldes vadītājs Egils Alsbergs, Inga Dombrovska un Iveta Cīrule – balvu pasniedza Talsu novada pašvaldība;

Ķūļciema pagasta pārvaldei – tās vadītājai Ingai Kadiķei-Skadiņai – un SIA “Cerfs” – Uģim Kārkliņam – balvu pasniedza Talsu novada pašvaldība.

 

VAIRĀK BILDES ŠEIT:


Inita Fedko

Foto: Marta Bumbiera
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
21-03-2023