Norden atbalsta programmas NVO, kultūrā un valsts administrācijā

18-01-2019

VALSTS ADMINISTRĀCIJA

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt administratīvā darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā.

Programmai var pieteikties valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki (2-8 personas grupā). Programma atbalsta pieredzes apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu.

Programmu administrē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Igaunijā, kontaktpersona Madis Kanarbik, +372 7423625, public.administration@norden.ee.

Pieteikšanās termiņš: 2019. gada 30. marts

Informācija par programmu šeit.

Kontaktpertsona Latvijā Daina Mežecka, +371 29394399, daina@norden.lv

https://www.norden.lv/grantu-programmas/valsts-administracija/

 

 

KULTŪRA  

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.

 Visi pieteikumi aizpildāmi elektroniski Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: www.nordiskkulturkontakt.org

Programmas aktuālie pieteikšanās termiņi 2019. gadā
Kontaktpersona Latvijā Ginta Tropa +371 26362558, ginta@norden.lv

https://www.norden.lv/grantu-programmas/kultura/

 

 

ZIEMEĻVALSTU UN BALTIJAS VALSTU NVO PROGRAMMA

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas mērķis ir sadarbības veicināšana starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nevalstiskām organizācijām, pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un jaunu ilgtspējīgu iniciatīvu atbalstīšana.

Tiešsaistes pieteikšanās portāls www.ncmgrants.org

Pieteikšanās termiņš: 2019.gada 1.marts

Kontaktpertsona Daina Mežecka, +371 29394399, daina@norden.lv

https://www.norden.lv/grantu-programmas/nvo-programmas/ziemelvalstis-un-baltijas-valstis/

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
28-10-2020