Aicinām iepazīties ar tematiskā plānojuma „Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāns 2019.–2025. gadam” projektu

12-03-2019

Talsu novada dome 2018. gada 28. jūnijā pieņēma lēmumu par tematiskā plānojuma „Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāns 2019.–2025. gadam” izstrādes uzsākšanu. Tematiskajā plānojumā detalizēta uzmanība pievērsta Talsu vecpilsētai un deviņu pakalnu teritorijai, tā domājot par pilsētas ilgtspējīgu attīstību kopumā.

Tematiskā plānojuma mērķis ir izstrādāt rīcības programmu Talsu pakalnu loka attīstībai. Tematiskā plānojuma rīcību izvēle veikta, analizējot esošo situāciju, veicot iedzīvotāju aptauju, pamatojoties uz speciālistu grupu darba rezultātiem un Talsu novada 5. iedzīvotāju foruma darba kopsavilkumu. Plāna īstenošanai paredzēti atbildīgie par rīcību virzību, kā arī iespējamie finanšu avoti.

No 12. februāra līdz 17. martam norit Tematiskā plānojuma projekta publiskā apspriešana.

Ar Tematiskā plānojuma projektu var iepazīties šeit, kā arī pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 6. martā plkst. 17.30 kinoteātra „Auseklis” zālē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos personīgi, pa pastu vai elektroniski; pasts@talsi.lv līdz 17. martam.

Lūdzam novada iedzīvotājus būt atsaucīgiem, iepazīties ar tematiskā plānojuma projektu, izteikt savus komentārus un priekšlikumus. Visiem kopā mums izdosies labāk!

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
23-03-2023