Talsi uzņem festivāla „Latvju bērni danci veda” dalībniekus

31-05-2019

31. maijā Talsu pilsētā sabirs vairāk nekā 2500 mazu skudriņu – latviešu tautas deju dejotāji no 25 Latvijas pilsētām un novadiem festivālā „Latvju bērni danci veda”. Diena būs piesātināta un ko redzēt būs ikvienam: ielu koncerti, svētku dalībnieku gājiens un krāšņais lielkoncerts „Ar sauli sirdī” brīvdabas estrādē „Sauleskalns”.

Festivāls „Latvju bērni danci veda” ir ikgadējs Latvijas izglītības iestāžu pirmsskolas, 1.–2., 3.–4., 5.–6. un 7.–9. klašu deju kolektīvu kopā pulcētājs. Tā mērķis ir iesaistīt bērnus un jauniešus Dziesmu un deju svētku procesā un tradīcijas saglabāšanā, kā arī veicināt un popularizēt Latvijas bērnu deju kolektīvu radošās aktivitātes.

Festivālu „Latvju bērni danci veda” organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību. Koordinatoru loma no mūsu puses uzticēta Talsu novada Bērnu un jauniešu centram.

Izrādās, Talsu novads festivālu pie sevis uzņems jau trešo reizi. Ārpus Rīgas šis festivāls pirmo reizi notika tikai 1994. gadā, kad svētku organizāciju Sabilē uzņēmās toreizējais Talsu rajona ārpusskolas darba centrs un deju metodiķis Arnis Kalniņš.

Savukārt otrie svētki Talsos notika 2006. gadā. Tajos piedalījās 4838 dalībnieki no 218 kolektīviem. Šogad Talsi trešo reizi uzņems „Latvju bērni danci veda” dalībniekus. Lielkoncertā brīvdabas estrādē „Sauleskalns” uzstāsies 83 tautas deju kolektīvi, bet ielu koncertos Pilsētas laukumā pie Talsu tautas nama – 24 tautas deju kolektīvi. Kopā Talsos svētkus baudīs 2624 cilvēki – dejotāji, pedagogi, radošo darbnīcu vadītāji un brīvprātīgie, tostarp 259 Talsu novada dalībnieki.

„Tā ir ne tikai iespēja veicināt Talsu novada kultūrvides attīstību, Talsu novada vārda cildināšanu un izskanēšanu, tā ir iespēja visiem mūsu Talsu novada bērnu un jauniešu deju kolektīviem radoši piedalīties svētku procesā neatkarīgi no kolektīva sasniegtā līmeņa, jo, lai būtu nepārtrauktība, ir nepieciešams āķis lūpā. „Latvju bērni danci veda” stimulē oriģinālprogrammu izveidi, šādi pasākumi ļauj apzināt māksliniecisko līmeni un deju iestudējumu kvalitāti, attīsta vietējo kultūrvidi. Bērniem šādos pasākumos attīstās kopdejošanas prasmes, disciplīna un arī spēja pielāgoties mēģinājumu procesam un gājiena vajadzībām,” pastāstīja Talsu novada Bērnu un jauniešu centra direktore Doloresa Lepere.

Dienas garumā dalībnieki piedalīsies radošajās darbnīcās un dažādās aktivitātēs Talsu tautas nama Radošajā sētā, Pilsētas laukumā un Talsu ezera promenādē. Pasākuma veiksmīgākai norisei Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs iesaistīs arī brīvprātīgā darba veicējus.

„Lielkoncerts notiks brīvdabas estrādē „Sauleskalns”, un arī koncerta nosaukumā likām saules vārdu: „Ar sauli sirdī”. Latvieši ir saules tauta, gan mēs, gan senči dzīvojam pēc saules kalendāra. Saule ir ne tikai visa dzīvā pamatā, jo bez saules siltuma nebūtu dzīvības, bet arī visu krāsu pamatā, jo bez gaismas mēs neredzētu krāsas. Savukārt gaismai krītot caur prizmu, iegūstam visas varavīksnes krāsas, kas cita aiz citas ieaustas latviešu tautas tērpā, tās ņemtas par pamatu arī Talsu novada svītru kodam. Tāpat kā Talsu novada kodu veido dažādu krāsu un platuma svītras, tā arī festivāla dalībnieki ieauž savu stāstu un krāsu Talsos. Auduma rakstā vienlīdz svarīgas gan platās, gan šaurās svītras, un ikviens dod savu artavu, ja dara to ar sauli sirdī,” uzsvēra D. Lepere.

 

 

Pasākuma laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem:

Inita Fedko

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
23-03-2023