Iedzīvotāji aicināti uz publisko apspriešanu par ceļa pārbūvi Rīgas ielā un Ķēniņkalna labiekārtošanu 17. oktobrī

17-10-2018

Tiek rīkota projekta „Gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūve un ielas seguma virskārtas atjaunošana Rīgas ielā Talsu pilsētā” būvniecības ieceres un Ķēniņkalna apkārtnes labiekārtošanas publiskā apspriešana.

17. oktobrī 18.00 Talsu novada pašvaldības mazajā zālē, Kareivju ielā 7 notiks būvniecības publiskās apspriešanas sanāksme.

Par tehniskās dokumentācijas izstrādi projektam „Gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūve un ielas seguma virskārtas atjaunošana Rīgas ielā Talsu pilsētā” sanāksme tiek rīkota pamatojoties uz Talsu novada domes 2018. gada 15. maija lēmumu Nr.187 (protokols N.10, 26.punkts) .

 

Būvniecības ierosinātājs: Talsu novada pašvaldība

Reģ.Nr.: 90009113532

Juridiskā adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Projektētājs: SIA „MB-projekts”

Reģ.Nr.: 40103196966

Juridiskā adrese: Pārslas iela 3, Rīga, LV-1002

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
23-03-2023