Seminārs - aktualitātes LEADER uzņēmējdarbības atbalsta finansējuma piesaistei

17-05-2019

Biedrība “Talsu rajona partnerība” aicina uzsemināru projektu iesniedzējiem - Aktualitātes LEADER uzņēmējdarbības atbalsta finansējuma piesaistei  

30. maijā plkst. 11.00, Kr.Valdemāra 21a, Talsos.

Seminārā apskatīsim praktiskas tēmas Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmā:

*   Projektu idejas. Atbilstība.

*   Aktuālā likumdošana un normatīvie akti.

*   Vērtēšanas kritēriji. Metodika.

*   Iepirkumu piemērošanas kārtība.

*   Projektu iesniegumu veidlapas elektroniskā pieteikšanās sistēmā (EPS).

*   Nepieciešamie pavaddokumenti.

*   Citi ar projekta iesniegumu sagatavošanu saistīti jautājumi.

*   Indivduālas konsultācijas.

Seminārā iekļauta kafijas pauze.

 

Pieteikšanās un informācija:
Administratīvā vadītāja Lolita Pļaviņa, mob.t. 22328884, e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv

 

 

 

 

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
23-03-2023