Trešdiena, 5. oktobris
Šodien sveicam: Amālija
 ĶŪĻCIEMA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS

Adrese: Ķūļciema pag., Talsu novads, „Tautas nams”, LV-3283       

Vadītāja: Sarmīte Miezīte

Tel.: 26868599

E-pasta adrese: sarmite.miezite@talsi.lv

Darba laiks: Darba dienās: 10:00 - 18:00

ĶŪĻCIEMA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRA NOLIKUMS

Otrā Pasaules kara laikā Ķūļciema pagasta sabiedriskā dzīve nedaudz pieklusa, taču 1945.gadā, kad karš beidzās, ķūļciemnieki tika pie sava tautas nama pašā pagasta centrā - „Nīčos”. Kopš tā laika iestādē valda emocionālais pacēlums. Ķūļciema pagastā ir ļoti daudz aktīvu cilvēku, tāpēc vēl šobaltdien uz iestādes mazās dēļu skatuvītes tiek rīkoti dažādi pasākumi - tiek iestudēti teatrāli uzvedumi un skeči, skandinātas balsis un izlocītas kājas. Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centrā darbojas pieaugušo un bērnu skatuves runu pulciņi, kā arī trīs deju pulciņi.

Pie iestādes ir izveidots brīvdabas svētku laukums, kuru izmanto vasaras periodā dažādu pasākumu organizēšanā.

Ķūļciema pagasts lepojas ar lielajiem pagasta svētkiem - Ezera svētkiem, kuri ik gadu notiek augusta pirmajā sestdienā. Šie svētki popularitāti iekarojuši ne tikai vietējo iedzīvotāju sirdīs, bet ir gaidīti svētki arī kaimiņu pagastos dzīvojošajiem. 


LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS

 

Adrese: “Mežrozes”, Laidzes  pagasts, Talsu novads, LV -3280

Vadītāja: Marika Laursone

Tel.: 29434268; 63221677

E-pasts: 

Darba laiks: 

P. - C.: 13:00 – 19:00, P. 13.00 - 18.00

Sestdienās, svētdienās - atvērts atbilstoši pasākumu laikam

LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRA NOLIKUMS

Laidzes pagasta tautas nams „Ķīvīškrogs” darbojas jau kopš 1935.gada 18. novembra. Kopš 2002. gada savu darbu uzsāka arī Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrs, kurš pašlaik  ir vienīgā kultūras iestāde pagastā. Centrs savā pastāvēšanas laikā bieži mainījis savu atrašanās vietu, bet kopš 2008. gada rudens savu patstāvīgo mājvietu atradis Laidzes pagasta „Mežrozēs”. BLPC atrodas skaisti renovētās telpās, šeit ir silti un mājīgi. Zem viena jumta draudzīgi sadzīvo ar pagasta bibliotēku. BLPC ir lielā zāle ar nelielu skatuvi, mazā zāle, izstāžu zāle, jauniešu telpas un daudz mēģinājumu telpas. Jauniešu telpās ik darbdienas vakaru notiek rosība, kur bērni, pusaudži, jaunieši un pieaugušie piedalās dažādās sportiskās aktivitātēs. Spēlē galda tenisu, novusu un citas galda spēles, rīko sacensības un lieliski atpūšas. Pārējās telpas apdzīvo amatierkolektīvi, kuri ir Laidzes pagasta kultūras vērtība.

Laidzes BLPC mērķis – lai katrs iedzīvotājs BLPC atrastu to, kas viņam vajadzīgs, un vēlētos saņemt no kultūras dažādību. Šeit jābūt vietai, kur cilvēkiem rast laimi un iegūt zināšanas. Jābūt tai vietai, kur vecāki un bērni var jauki pavadīt laiku, kur vecākā paaudze var remdēt nostaļģiju pēc pagājušajiem laikiem, bet jaunā paaudze izbaudītu nākotnes izaicinājumus.

Laidzes BLPC telpas iespējams nomāt.


LĪBAGU BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS

 

Adrese: Lībagu BLPC, Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV 3258

Vadītāja: Sandra Leja

Tel.: 27234043, 63223022

E-pasta adrese: sandra.leja@talsi.lv

Darba laiks: P., O., T., P. 8:00 - 21:00; C. 8:00 - 16:00; S. 16:00 - 21:00; Sv. 14:00 - 19:00

LĪBAGU BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRA NOLIKUMS

Lībagu pagasta tautas nams sākotnēji atradās Lībagos, bet kopš 1983. gada tas darbojās Dižstendē, Stendes muižas telpās. 2008. gadā  Lībagu tautas namu pārdēvēja par Lībagu brīvā laika pavadīšanas centru un tas uzsāka savu darbu jaunās telpās, kas sākotnēji bija iecerētas kā Lībagu sākumskolas sporta zāle.

Tā kā Lībagu pagastā ir trīs lielciemi – Dižstende, Lībagi un Mundigciems, Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs organizē pasākumus katrā no šīm trim apdzīvotajām vietām. Par īpašu Lībagu pagasta tradīciju kļuvuši šādi pasākumi: februārī senioru ansambļu draudzības vakars „Neturi sveci zem pūra!”, kurā tiek aicināti ciemiņi no Stendes un Pastendes; „Aprīļa pilieni”, kurā pašdarbnieki parāda sevi jaunā tēlā; vokālo ansambļu „Alba” un „Trubadūri” organizēts draudzības koncerts „Ak, pavasar, ak, pavasar!”; Lībagu pagasta sporta spēles, kas tradicionāli notiek augustā, un Lībagu pagasta talantu Ziemassvētku koncerts, kas katru gadu notiek 25. decembrī. Aizsākta arī jauna tradīcija - rīkot „Jāņu ielīgošanu un Zāļu dienas gadatirgu” Mundigciemā pie „Pagastmājas”.

Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrā aktīvi darbojas darbojās dažādi amatiermākslas kolektīvi un pulciņi: sieviešu vokālais ansamblis „Alba”, vīru vokālais ansamblis „Trubadūri”, pensionāru vokālais ansamblis „Kamene”, bērnu vokālā studija „W”, Bērnu attīstības grupa, līnijdeju grupa „Purple Sun”, aerobikas grupa un „Mūsdienu dejas” 1.-4. klasei. Lībagu pagastā darbojas pašiniciatīvas bagāti cilvēki, kuri apvienojušies interešu klubiņos - Mundigciemā pie Lībagu pagasta bibliotēkas ļoti aktīvi darbojas pensionāru klubs „Sarma”, Dižstendē darbojas pensionāru klubs „Paparde” un biedrība „Dižstendes Magnolijas”. Savukārt Dižstendē ir izveidojusies jauna nūjošanas entuziastu grupa, kas sporto divas reizes nedēļā.

Lībagu brīvā laika pavadīšanas telpās no 8.00 līdz 16.00 notiek interešu izglītības, sporta un pagarinātās dienas grupas nodarbības Lībagu sākumskolas skolēniem.

Dižstendē pieaugušo un ģimeņu sporta aktivitātēm Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs atvērts darba dienās (izņemot ceturtdienu) un sestdienās no plkst. 16.00 līdz 21.00, bet svētdienās no plkst. 14:00 līdz 19:00. Visi interesenti tiek aicināti izmantot trenažieru zāli, spēlēt novusu, galda tenisu, šautriņas un dambreti. Gada siltajos mēnešos var spēlēt pludmales volejbolu, futbolu un strītbolu. Savukārt bērniem tiek piedāvātas bumbas un iespēja darboties rotaļu stūrītī.

Mundigciemā ir pieejama trenažieru telpa sporta nodarbībām pašvaldības mājā „Saulstari”, bet gada siltajos mēnešos var izmantot sporta laukumu. Savukārt Lībagos interesenti var spēlēt zolīti.

Telpas tiek izīrētas pasākumiem. 


STRAZDES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS

Adrese:   Strazdes BLPC „ Strazdes muiža”, Strazdes pagasts, Talsu novads, LV - 3291

Vadītāja: Inga Dombrovska

Tel.:  20266761

E-pasta adrese: inga.dombrovska@talsi.lv

Darba laiks: darba dienās: 09:00 – 17:00, brīvdienās: atbilstoši pasākumu plānam

STRAZDES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRA NOLIKUMS

Jau no 1922. gada Strazdes muižas vārds tuvākā un tālākā apkaimē pazīstams ar rosīgām kultūras dzīves tradīcijām, kad darbu muižas ēkā sāk Latviešu Jaunatnes Savienības Strazdes organizācija un tās paspārnē darbojas pagasta dramatiskais kolektīvs, koris un pūtēju orķestris.

Tā kā muižas ēkā no 1922. gada līdz 2009. gadam atrodas Strazdes pagasta skola, tad aktīvi kultūras tradīciju turpinātāji un kopēji ir Strazdes skolas skolotāji Augusts Jansons un Vilis Mitlers.

No 1958. gada  Strazdes pagastā darbojas audēju kolektīvs, kura dalībnieču darbi ceļojuši uz izstādēm Talsos, Rīgā un pat Maskavā. Arī pašreiz Strazdes BLPC lietišķās mākslas – audēju kolektīvs, Annas Leivaldes vadībā, piedalās Strazdes pagasta un Talsu novada kultūras dzīvē ar aktīvu izstāžu darbību.

1995. gadā  režisores Allas Ankmanes vadībā savu darbību atjaunojis Strazdes amatierteātris, kas katru gadu pagasta iedzīvotājus priecē ar jaunu pirmizrādi un aktīvu līdzdarbošanos Talsu novada pagastu un pilsētu svētkos un pasākumos. Abi amatierkolektīvi ir Strazdes pagasta kultūras vērtības un lepnums. Strazdes BLPC paspārni raduši arī divi interešu klubi:  biedrība „Sieviešu klubs „Sniedzes”” un „Strazdes muižas atbalsta biedrība”.

2009. gada septembrī, Strazdes pamatskolas reorganizācijas rezultātā, muižas ēka kļūst par Strazdes BLPC mājvetu un turpina dzīvi citā veidolā. 2010. gada 2.aprīlī,  pēc vērienīgas ēkas rekonstrukcijas, Strazdes pagasta iedzīvotājiem tiek atvērtas brīvā laika pavadīšanas centra durvis  ar jaunām, moderni izremontētām telpām Strazdes muižā, kur zem viena jumta tiek draudzīgi sadzīvots ar Strazdes bibliotēku.  Jaunums ir izstāžu zāle un trenažieru zāle.

Strazdes BLPC notiek gan tradicionālie ieražu svētki, gan valsts svētki, gan saviesīgi pasākumi. Vasarā iecienīts ir romantiskais muižas parks, brīvdabas estrāde un par tradīciju kļuvusī Strazdes pagasta diena. Sporta laukums, katru gadu augusta otrajā sestdienā, pulcina  sportiskākos novada iedzīvotājus uz Stazdes sporta dienu. 

Strades BLPC ir iespēja nomāt telpas: koferenču zāli, lielo zāli un jauniešu naktsmītnes (40 vietas).


ĢIBUĻU PAGASTA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS UN JAUNIEŠU ATBALSTA CENTRS

Adrese: Skolas iela 1 a, Pastende , Talsu novads, LV -3251

Vadītāja: Antra Jaunskalže 

Tel.: 29193595, 63221596

E-pasts: jaantra@inbox.lv

Darba laiks:  P., O., T.  9: 00 - 17:00; C., P.  9:00 - 20:00; sestdienās - atvērts atbilstoši pasākumu laikam

ĢIBUĻU PAGASTA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS UN JAUNIEŠU ATBALSTA CENTRA NOLIKUMS

2003. gada 27.maijā Ģibuļu pagasta Pastendē tika  atklāts Dienas Atvērtais centrs. Viena no Pastendes muižas kompleksa senajām ēkām pateicoties nevalstiskās organizācijas (toreizējā aprūpes un attīstības fonda „Vīgrieze”) izstrādātajam projektam un saņemot atbalstu no Ģibuļu pagasta padomes un toreizējā Nīderlandes Karalienes Juliānas fonda (tagad Oranje fonds) tika pielāgota mūsdienu sabiedrības pieprasījumam.

Kopš 2011. gada centra nosaukums ir Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centrs.

Centrā ikviens pagasta iedzīvotājs var saņemt dažādus pakalpojumus, piedalīties interešu grupās, un projektu pasākumos. Centra apmeklētāji ir gan bērni, gan pieaugušie.

Šogad centra atzīmē 10 gadu darbību ar dažādiem pasākumiem: izstādēm un  tematiskiem sarīkojumiem.

Viens no centra pamatuzdevumiem ir nodrošināt iespēju ikvienam iedzīvotājam mūžizglītības iespējas, 10 gadu garumā centrā ir darbojušās dažādas interešu grupas: floristika, svešvalodu kursi (angļu, vācu, dāņu), veselības grupa, „Nost ar XXL!” rokdarbi, teātra sports pieaugušajiem.

Visus 10 gadu darbojas Mākslas studija pieaugušajiem. Studijas dalībnieču darbi ir bijuši apskatāmi Ģibuļu pagasta kultūras iestādēs, bibliotēkās, Talsos un Rojā. Pēdējos gados iedzīvotāju vidū populāras kļuvušas dažāda meistarklases, piemēram, sveču liešana, dekupāža, u.c.

Centrā ir realizēti vairāki nozīmīgi projekti, ar kuru palīdzību ir iegādāts aprīkojums centra vajadzībām un kuros bijusi iespēja piedalīties dažādu gadagājumu un interešu grupām.

Kopš 2007. gada centrā darbojas jauniešu klubs „Kontakts”. Jaunieši centrā rod atbalstu savām idejām, kuras realizē dažādos pasākumos un sarīkojumos.

Telpas iespējams nomāt.


LAUCIENES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS

Adrese: „Laucienes skola”, Lauciene, Talsu novads, LV-3285

Vadītāja: Luīze Ūrmane

Tālrunis: 28683771

Pirmdienās - 8.00-17.00
Otrdienās - 8.00-17.00
Trešdienās - 8.00-17.00
Ceturtdienās - 8.00-17.00
Piektdienās - 8.00-17.00
Sestdienās un svētdienās pēc pasākumu plāna

E-pasts: luize.urmane@talsi.lv, luize.urmane@inbox.lv

Kopš 2010. gada 15. janvāra Laucienes pagastā darbojas Brīvā laika pavadīšanas centrs.

Brīvā laika pavadīšanas centra pamatfunkcija, neizslēdzot iespēju variēt un piedāvājumu dažādot, ir piedāvāt iedzīvotājiem attīstīt un iegūt jaunas prasmes, izglītojoša brīvā laika pavadīšana. Prasmju apgūšanas procesi ir dažādi, jo tieši tas potenciāli piesaista vairāk iedzīvotāju – informatīvas, teorētiskas lekcijas, praktiskas nodarbības, izbraucieni pieredzes/prasmju apmaiņas nolūkos.

Centrā darbojas dažādas interešu grupas: nūjotāji, radošās nodarbības, vasaras nometne „APLIS”, meistarklases, hobijdarbnīcas, konkursi, jauniešu klubs, labdarības pasākumi.

Brīvā laika pavadīšanas centrā notiek mājturības stundas Laucienes pamatskolas skolēniem. Starpbrīžos un brīvajos brīžos skolēniem ir iespēja pavadīt laiku centra galda spēļu zālē, spēlējot biljardu, galda hokeju, galda futbolu, monopolu, Alias u.c.

 

LAUCIENES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRA NOLIKUMS

 


LUBES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS
Adrese: "Sniedzes", Anuži, Lubes pag.,Talsu nov., LV-3262
Vadītāja: Liene Fridrihsone
Tālr. 26602812
E-pasts: bizjainaa@inbox.lv ​

Notikumu kalendārs

Oktobris, 2022
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk