Piektdiena, 18. jūnijs
Šodien sveicam: Alberts, Madis

  

 

Lejres pašvaldība Dānijā

Lejres pašvaldība atrodas uz salas Zealand Dānijas Austrumos. Lejrē dzīvo 2379 iedzīvotāju (1 janvāris 2014). Tā pieder pie Sjælland reģiona . Pašvaldības kopēja platība ir 240 km² un kopējais iedzīvotāju skaits visā reģionā ir apm 26,989 (2014. gadam). Tās mērs ir Mette Touborg, kas pārstāv Sociālistisko Tautas partiju.

Pirmais sadarbības līgums tika noslēgts 2007.gadā, bet tika atjaunots 2013.gadā un noslēgts beztermiņā. Līguma galvenās sadarbības jomas ir:

  • Kultūra;
  • Izglītība;
  • Sports;
  • Uzņēmējdarbība.

Lejres pašvaldības delegācija ik vasaru viesojas Talsu pilsētas svētkos vai Dižmāras gadatirgū. 2014.gadā Dižmāras tirgus laikā Talsos notika Lejres dienas, kurās bija iespēja iepazīt Lejres  un Dānijas tradicionālās vērtības, apskatīt kultūras mantojumu. 

www.lejre.dk


 

Talsu amatierkolektīvi priecē Dānijas iedzīvotājus

29-08-2016

No 26. līdz 28. augustam Talsu novada pašvaldības pārstāvji devās uz sadarbības pašvaldību – Lejres komūnu Dānijā, lai piedalītos Talsu dienās. Draudzību ar tolaik esošo Bramsnae pašvaldību 1997. gadā uzsāka Ģibuļu pagasta padome. Pēc teritoriālās reformas Dānijā, 2007. gadā draudzība turpinājās ar Lejres pašvaldību, savukārt pēc Talsu novada izveidošanās, draudzība turpinājās, un 2013. gadā tika parakstīts sadarbības līgums Starp Talsu novada un Lejres pašvaldībām.

Uz Lejri devās pašvaldības oficiālā delegācija, projekta Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā Valsts pārvaldes un pašvaldību darbiniekiem finansētā projekta “Labas prakses apmaiņa un kapacitātes celšana kultūras sektorā, tā izmantošana pilsētas konkurētspējas celšanai”. Projekta mērķis ir attīstīt kultūras nozari un tās kapacitāti, kas ir viens no rīkiem, lai veicinātu pilsētas ekonomisko potenciālu un redzamību.  Identificēt stratēģiskos punktus kultūras nozares stratēģijai pieredzes apmaiņas procesā.  Tā kā pašvaldībai ir astoņu valstu sadarbības partneri, turpināt attīstīt starptautisko sadarbību  kultūras nozarē, un veidot ilgtermiņa sadarbību citos kopējos ES projektos. Talsu pilsētā pēdējo piecu gadu laikā ir veikti būtiski infrastruktūras uzlabojumi, līdz ar to paplašinās iedzīvotāju un tūrisma piedāvājuma iespējas. Tostarp veiktas izmaiņas arī pašvaldības administrācijas struktūrā, izveidots Kultūras, Sporta un tūrisma centrs. Delegāciju pārstāvēja Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus un viņa vietnieki – Normunds Tropiņš un Daiga Feldmane, kā arī pašvaldības izpilddirektora vietnieks Oskars Kļava, projekta vadītāja Baiba Lorence, Kultūras, Sporta un tūrisma centra vadītāja Linda Sūniņa, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inga Priede un Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja Kitija Vecmane.

 

Divu dienu garumā latviešu tautas dejas, dziesmas un tradīcijas dāņiem rādīja un mācīja mūsu novada amatierkolektīvi un sava amata meistari. Lejres amatpersonas un pasākumu apmeklētāji ar skaļiem aplausiem un atzinīgu vērtējumu norādīja uz latviešu kolektīvu augsto profesionālo līmeni. Uz pasākumu bija ieradušies arī latvieši no Kopenhāgenas, kas Dānijā dzīvo jau daudzus gadus. Skatītājus priecēja Krišjāņa Valdemāra Talsu teātris, Pastendes kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Austris” un vīru vokālais ansamblis “Stende”. Lejrē tika atklāta arī Talsu fotokluba fotogrāfiju un Talsu Krūmu mākslas grupas gleznu izstāde, ko iekārtoja māksliniece Guna Millersone. Amatniecības prasmes Lejres iedzīvotājiem ierādīja Igurds Baņķis, bet baptistu draudzes mācītājs Kaspars Maķevics organizēja labdarības tirdziņu, kurā piedāvāja rokdarbnieču darinātos izstrādājumus.

Kolektīvi uzstājās Būjebakenas veco ļaužu aprūpes centrā, Kirkes Sabi skolā, Hvalso kultūras centrā, kur Talsu paviljonā pasākuma apmeklētāji varēja cienāties ar a/s “Talsu piensaimnieks” ražotajiem sieriem, cienāties ar kvasu un alu, kā arī nobaudīt speķa pīrāgus, latviešu rupjmaizi un medu. Dāņi lepojas ar “Leģendu zemi”, kas atgādina mūsu Brīvdabas muzeju. Šeit Talsu novada kolektīvi apmeklētājus ne tikai priecēja ar savām skaņajām balsīm un raito dejas soli, bet mācīja arī latviešu rotaļas un vainagu pīšanu. Savukārt meistars Igurds Baņķis demonstrēja interesentiem kā apieties ar koka virpu un pagatavot skaistas un praktiskas lietas.

Oktobrī Talsu novada pašvaldības delegācija iepriekšminētā projekta ietvaros dosies uz sadarbības pilsētu Sederčepingu Zviedrijā.

Inga Priede

 

 
 

„Talsu draugu diena” - iespēja iziet no ierastā

22-08-2014

Augusta vidus Talsos pagāja Lejres (Dānija) dienu izjūtās, aicinot tās baudīt ne tikai Talsu novada iedzīvotājus un viesus, bet arī piecu ārvalstu delegāciju pārstāvjus no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Turcijas un Dānijas. No krāšņiem Dzelzs laikmeta uzvedumiem, tradīcijās balstītajām amatnieku prasmēm, līdz mūzikla deju grupas priekšnesumiem un senioru līnijdejām, pa vidu vēl iejūkot raibajā Dižmāras tirgus burkānošanā – tā šogad aizvadīts 15. un 16. augusts.

„Talsu draugu diena” sākās ar radošajām meistardarbnīcām visiem interesentiem 15. augustā pie Talsu novada muzeja. Kamēr bērni un jaunieši pārbaudīja iemaņas šaušanā ar loku, tikmēr ārvalstu delegāciju, Talsu novada domes vadības un Talsu Komersantu kluba pārstāvji ar Lejres uzņēmējdarbības speciālistu Tomasu Hordamu pārrunāja uzņēmējdarbības raksturīgākās iezīmes Lejrē. Tā bija iespēja uzzināt ko vairāk par Lejres spilgtākajiem vietējiem uzņēmumiem, kā arī par vispārējo atbalsta sniegšanas mehānismu. Uz tikšanos par uzņēmējdarbības jautājumiem bija ieradies arī Dānijas vēstnieks Latvijā Pers Karlsens.

Lejres dienu oficiālās pieņemšanas laikā tika sumināti arī Pasaules koru olimpiādes laureāti

„Lai nākotne apmirdz Talsu saules un draudzības staros! Dižmāras tirgus kā kultūras pasākums, Dižmāras tirgus kā izrādīšanās un izrāde paliek nemainīga Talsu novada vērtība,” 15. augusta oficiālajā pieņemšanā, viesus uzrunājot, atklāja Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus.

Talsu novads svētkos saņēma sveicienus no Tukuma, Saldus, Kuldīgas un Dobeles novada, un no ārvalstu delegāciju pārstāvjiem. Tostarp ārvalstu draudzību apliecināja Glostrupas (Dānija) amatierteātris un viesi no Utajarvi pašvaldība (Somija). „Turpmāk Talsu novads plāno attīstīt sadarbību arī ar Gruziju un Moldovu. Tomēr šis gads paliks atmiņā kā dāņu gads – pie mums viesojas gan Lejres, gan Glostrupas draugi. Priecājos, ka draudzība ar Glostrupas amatierteātri saglabājas un attīstās,” uzsvēra A. Lācarus.

Svinīgās pieņemšanas laikā tika sumināti arī Pasaules kora olimpiādes zelta un sudraba diplomu ieguvēji no Talsu novada - sieviešu koris „Vaiva” un „Balgale” un vīru vokālais ansamblis „Stende”.

Skanot Lejres pūtēju orķestrim, visi svētku dalībnieki devās uz Talsu tautas namu

Ar stilizētu gājienu, skanot dāņu pūtēju orķestra spēlei, nokļūstot līdz Talsu tautas namam, varēja notikt Lejres dienu atklāšana, spilgtākās aktivitātes gan pietaupot 16. augusta rītam.

Talsu tautas namā tika atklāta arī dāņu mākslinieku „ArtGroup6” izstāde, viņu darbus varēja vērot arī pilsētā. Talsu ezera promenādi rotāja īpaši apgleznoti lietussargi, bet Pilskalna pakājē joprojām redzams vides mākslas objekts „Bura”.

Pārmaiņas „Talsu draugu dienu” laikā piedzīvoja pilsētas skeitparks. Šī jauniešu iecienītā atpūtas un aktivitāšu vieta saņēma īpašu dāvinājumu no Lejres jauniešiem. Lejres mākslas skolas audzēkņi kopā ar Talsu novada mākslas skolas skolotājiem, skolēniem, kā arī skeitparka aktīvākajiem lietotājiem, apgleznoja stilizētu sienu. Pēc darba „Vikingu sapnis Vilkmuižas ezerā” pabeigšanas, siena novietota skeitparkā, tādējādi šo pilsētvidi vēršot vizuāli pievilcīgāku un jauniešiem atbilstošāku.

Apgleznotā siena "Vikingu sapnis Vilkmuižas ezerā" ir dāvinājums Talsu pilsētas skeitparkam

Jau tradīcijām apvīta ir sadraudzības partneru koku stādīšana. Tā pagājušajā gadā ozolu Eiropas birzī iedēstīja draugi no Alānijas (Turcija), bet šogad Lejres cilvēki devās uz Pastendes parku, kur draudzību apliecinot, tika iestādīts dižskābardis.

Dižskābardi kā draudzības simbolu kopā iestādīja Lejres komūnas mērs Mete Tuborga un Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus

Savdabību dāņu piedāvātajā kultūras programmā varēja rast „Prindsens Hverving” vēsturiskajā šovā. No Lejres uz Talsiem tika vesti īpaši apmācīti zirgi un Dzelzs laikmetam atbilstoši ieroči, tādējādi šova apmeklētājiem ļaujot līdz niansei izbaudīt tā laika atmosfēru. Pēc iestudējuma ikviens varēja iejusties Dzelzs laikmeta vidē un izmēģināt izrādē izmantotos aksesuārus, kā arī noskaidrot interesējošos jautājumus. 

Vēsturiskais šovs "Prindsens Hverving" pulcēja daudz interesentu

„Talsi, Ģibuļi un Lejre ir sadraudzības pašvaldības jau 20 gadus. To laikā cilvēki Lejrē ir daudz ieguvuši no šīs sadarbības – bērni, skolēni, pieaugušie, mākslinieki, tie, kas interesējas par vēsturi, un daudzi citi. Tas tikai liecina par to, ka mums ir ko piedāvāt viens otram. Kopš pastāv šī draudzība, abas valstis ir piedzīvojušas nopietnas pārmaiņas. Mums ir kaut kas kopējs, bet tajā pašā laikā esam ļoti atšķirīgi - šī ir iespēja iziet no ierastā un redzēt, kā paveikt ko jaunu,” tā par ilgstošo sadarbību ar Talsu novada pašvaldību, sacīja Lejres komūnas mērs Mete Tuborga.

 

Inita Fedko

Talsu novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste

 

 


Talsu novadā viesosies sadarbības partneri no Lejres

10.10.2013.

Piektdien, 11. oktobrī, Talsu novadā ieradīsies Lejres (Dānija) pašvaldības Futbola kluba prezidents Pierre Bjerre, kurš kopā ar savu dzīvesbiedri Heidi, Talsu novadā uzturēsies līdz 17. oktobrim. Viesi ieradīsies Talsos, lai izvērtētu turpmākās sadarbības iespējas starp Talsu novada Sporta skolas futbola nodaļu un Lejres Futbola klubu. Kā zināms, mūsu jaunie futbolisti šovasar pabija treniņnometnē Lejrē, kur tos viesmīlīgi uzņēma sadarbības partneru Lejres komūnas Futbola klubs. Dāņu jaunie futbolisti nākamajā vasarā labprāt ierastos arī Talsos, lai kopīgi ar Talsu novada Sporta skolas audzēkņiem trenētos un sacenstos draudzības turnīros.

Ciemiņus 11. oktobrī sagaidīs futbola treneri Aivars Eņģelis un Jānis Motivāns, kā arī viens no audzēkņu vecākiem - Andris Krišjānis. Viesi dosies līdzi mūsu futbola spēlētājiem gan uz Liepāju, gan Ventspili, kur vēros mūsu jauno sportistu sacensības, kā arī piedalīsies treniņu nodarbībās Talsos. Ciemiņi apskatīs Talsu novada interesantākās vietas un sporta bāzes, kā arī tiksies ar pašvaldības vadību un sporta speciālistiem. 15. oktobrī, viesi no Dānijas ieradīsies pašvaldības administratīvajā centrā, kur tiksies ar domes priekšsēdētāju Aivaru Lācaru, Talsu novada Sporta skolas direktoru Kasparu Sakniņu, Sporta nodaļas vadītāju Aivaru Pekmanu, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju Ingu Priedi un citiem pašvaldības pārstāvjiem. Tikšanās laikā viesi vizuālā prezentācijā iepazīsies ar Talsu novadu, Sporta nodaļas un Sporta skolas darbību. Sarunu noslēgumā tiks apkopotas idejas par turpmākām sadarbības iespējām un nometnes organizēšanu.

Notikumu kalendārs

Jūnijs, 2021
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk