ĢIBUĻU PAGASTS

Ģibuļu pagastā
 
12. jūnija pēcpusdienā, dodoties uz Ģibuļu pagastu pie Talsu – Pastendes robežzīmes, komisijas autobusiņu apstādināja vesels „tabors”, kas teicās zinot tās septiņas labākās un interesantākās vietas pagastā, kas izvirzītas konkursam.
Komisija vispirms nonāk mūsdienīgas rūpnīcas SIA „Brabantija Latvia” teritorijā, kas izvirzīta nominācijai „Sakoptākais uzņēmums Talsu novadā”. Rūpnīcas direktors Georgs Bukovskis komisijai sniedz plašu informāciju par rūpnīcas darbību, izaugsmi, peļņas kāpumu un turpmākajām attīstības perspektīvām. „Brabantia Latvija” ir Nīderlandes kapitāla sadzīves metālizstrādājumu produktu ražotāja „Brabantia” meitas uzņēmums. Pastendē tiek ražoti gludināmie dēļi un veļas žāvētāji. Rūpnīcā, izņemot divus darbiniekus, strādā Talsu novada iedzīvotāji, to skaitā 60% ir no Ģibuļu pagasta. Komisijai tika dota iespēja apskatīt ražošanas procesu, uzzināt kādas sociālās garantijas saņem darbinieki, redzēt sakārtotu darba vidi un apstākļus, lai darbinieki būtu apmierināti. Protams, svarīgi ikvienam ir ievērot disciplīnu un kārtību, kas nodrošina produkcijas kvalitāti un paveikt plānoto ražošanas apjomu.
Nominācijai „Sakoptākā iestāde Talsu novadā” tika pieteikts Ģibuļu pagasta administratīvais centrs. Pagasta pārvaldes vadītāja Lauma Jaunpujena un Pastendes kultūras nama direktore Jolanta Ozola, komisijai saturīgi pamato, kāpēc viņu „otrās mājas” būtu pelnījušas šo titulu. Nevienam nepaliek nepamanīti trīs karogi mastos – Eiropas Savienības, Latvijas valsts un Ģibuļu pagasta zilais karogs, ko rotā pagasta simbols – bezdelīga. Administratīvā centra ēkas pagalms slīkst ziedos, zaļumos un raibos, dekoratīvajos šķīvjos. Ēkā sadzīvo dažādas iestādes, kas sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem, šo tiešām var saukt par centru ar daudzām brīvā laika pavadīšanas iespējām, iedzīvotāju uzklausīšanu un iespējamo problēmu risināšanu, jo durvis ir atvērtas visu paaudžu pagasta iedzīvotājiem. Pārvaldes vadītāja uzsver, ka ir izveidojusies laba savstarpējā sadarbība, jo visas iestādes darbojas kā viens mehānisms un darbi tiek plānoti kopīgi, līdz ar to arī iedzīvotāji kļūst atsaucīgi un tiek saņemta atgriezeniskā saite. Neapšaubāmi pagasta lepnums ir mūsu jaunieši, gandarīta ir Lauma Jaunpujena.
Nominācijai „Pagasta labdaris” pārvaldes darbinieki ir izvirzījuši Egilu Rubeni. Egils Rubenis pagastā esot ienācējs, bet jau drīz pēc ierašanās pagasta ļaudis atklājuši Egila dāsno sirdi, labvēlību un atsaucību. Egils Rubenis ir uzņēmuma „Starteris” direktors un finansiāli atbalsta gan kultūras norises, gan sporta pasākumus. Nozīmīgs ieguldījums sniegts sporta centra un sporta laukuma labiekārtošanai. Laba sadarbība izveidojusies ar bērnudārza „Ķipars” mazajiem audzēkņiem, jo kopīgi tiek gatavoti putnu būri, tiek atbalstītas ekskursijas un izrādīta interese par pagasta sabiedrisko dzīvi.
Nominācijai „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja Talsu novadā” ir izvēlēta 36 dzīvokļu māja Pastendē, Ozolu ielā 6. Ēku apsaimnieko SIA „Adax 2”. Dzīvokļu īpašniekiem esot augstas prasības pēc komforta, tāpēc ēka ir siltināta un prasīto komfortu uzņēmums cenšas nodrošināt.
Ciemojoties pie nominācijai „Radošākais novadnieks” izvirzītā Laimoņa Birzleja, nevar nesmaidīt, jo sirmais kungs, kurš šovasar atzīmē 70 gadu jubileju ir enerģijas, optimisma un humora pilns. Viņa savrupnamā, kur vien skaties - dažnedažādi koka izstrādājumi, sākot ar puķu kastēm dažādu apavu formā, svečturiem, dažnedažādiem mākslas darbiem, tostarp lielgabalu, kas šauj! Laimoņonkulis ir sācis drukāt pats savu Laimoņa naudu, uz kuras var redzēt mīļu ielūgumu viesoties „Āboliņu” mājās, naudas zīmes rotā tām raksturīgi attēli, bet pašas naudas zīmes draiski tiek dēvētas par „krotiņiem”.
Nominācijai „Radošākais novadnieks” pagasts izvirzījis vēl vienu pretendentu – Jāni Smilgu. Ģibuļu pagasts lepojas,ka šeit dzīvo mūziķis un pedagogs, kas ar savu personību virza un attīsta kultūras procesus visā novadā. Jānis Smilga bagātina pagasta kultūras dzīvi ar profesionālo mūziku un iedvesmo radošumā citus.
Zemnieku saimniecība „Buļļi” tiek ieteikta nominācijai „Sakoptākā zemnieku saimniecība”. Sētā ar mazmeitiņu uz rokas komisiju sagaida saimnieks Edvīns Dombrovics. Saimniecība nodarbojas galvenokārt ar gaļas liellopu audzēšanu, ko eksportē uz Turciju, saimniecībā tiek turētas arī govis, jaunlopi un teles. Ģimene divās paaudzēs saimnieko pašu spēkiem, paši audzē un gādā lopbarību, paši kopj lopus un veic ikdienas darbus.
Cauri pēkšņi uznākušajām lietus gāzēm komisija dodas uz „Vecozoliņiem”, kas izvirzīti nominācijai „Sakoptākā lauku sēta”. Saimniece Vineta Bekmane ar ģimeni mantotajā tēva mājā dzīvo nu jau septiņus gadus. Dzimtas mājas ir tālu no pagasta centra, kur dzirdamas vien putnu balsis, lietus un vēja šalkas. Ar neapbruņotu aci redzams, cik daudz roku darba, izdomas un spēka ieguldīts, lai tiktu izveidotas krāšņās puķu un košumkrūmu dobes. Pati Vineta gan saka: „Ja darbs tiek darīts ar mīlestību tas izdodas, un svarīgi ir, lai pašiem ir patikšana skaistumā dzīvot un griba darboties.”
Vērtēt nominācijai „Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums Talsu novadā” pieteikto atpūtas vietu „Kurpnieki”, komisija dodas uz Mordangu, kur ezera krastā saimnieko Andris Laukmanis. Iegādājoties šo īpašumu ir piepildījies Andra sapnis atgriezties bērnības zemē, jo viņa vecaistēvs savulaik bijis Kalvenes ezera pārvaldnieks. Atpūtas vietas galvenā ēka būvēta 1936. gadā, bet viesi galvenokārt tiek izmitināti lauku tūrismam piemērotos atpūtas namiņos. Nav viegli rūpēties par turpat 6 ha plašo teritoriju, bet ja grib varot visu paspēt.
 
Skate noslēdzas Ģibuļu pagasta Spārē, kur uz gardu cirvja zupu un padebešu pļorkšķi bija ielūgusi tautas nama vadītāja Tabita Kalniņa. Te nu visai komisijai un pagasta pārvaldes darbiniekiem bija, ko turēt, lai spētu aizrunāt divus mutīgus sievišķus, bet atelpa un nerimstošie smiekli pēc gari aizvadītās dienas nāca kā īsta svētība.
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
23-03-2023