Otrdiena, 21. marts
Šodien sveicam: Una, Unigunde, Dzelme, Benedikts
identifikācijas numurs

izsludināša-

nas datums

iepirkuma priekšmets,kontaktpersona un iesniegšanas termiņš

iepirkuma veids un

paredzamā līgumcena (Ls) bez PVN
lēmuma pieņemšanas  datums līguma izpildītājs

TNP 2011/75

30.09.2011

Atklāts konkurss “Par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēli Talsu,  Dundagas,  Engures,  Jaunpils, Mērsraga,  Rojas, Tukuma novados”

 Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 29.11.2011. plkst. 10:00,

Kontaktpersona: 

Oskars Kļava

 e-pasts: oskars.klava@talsi.lv

Atklātais konkurss

   

TNP 2011/56/ERAF

21.09.2011.

“Lokālo tīklu attīstība Talsu novada izglītības iestādēs”

 Nolikums, tehniskā specifikācija

 Papildus informācija

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 04.10.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersonas: Māris Raugulis

e-pasts: kursi20@inbox.lv

Dace Dūzele e-pasts: dace.duzele@talsi.lv

Tālr. 63237578

Iepirkums 8.1 panta kārtībā

Ls 19547,90 

27.09.2011. Iepirkums pārtraukts

TNP 2011/73/ERAF

15.09.2011.

Būvprojekta izstrāde projektam

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Talsu novada Strazdes ciemā” un būvdarbu autoruzraudzība

 Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 27.09.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona: Sandra Pētersone

Tālr. 26513738

e-pasts: sandra.petersone@talsi.lv

Iepirkums 8.1 panta kārtībā

Ls 15900,00

27.09.2011. SIA "Firma L4" Ls 7653.40
TNP2011/72/ELFLA 09.09.2011.

"Aktīvās atpūtas un sporta laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Valdemārpilī"

 Nolikums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- 2011.gada 21.septembris plkst.10.00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta- Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde, Raiņa iela 16, Valdemārpils


Kontaktpersona- pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs, tel. 26514956  e-pasts andris.grinbergs@talsi.lv

Iepirkums PIL 8' panta kārtībā    
TNP2011/71/ERAF 09.09.2011.

"Lubes pagasta Anužu ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība-papildus darbi"

 Nolikums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- 2011.gada 20.septembris plkst.10.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta- Lubes pagasta pārvalde, Sniedzes, Lubes pag., Talsu nov.
Kontaktpersona- Lubes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs, tel. 26514956  e-pasts andris.grinbergs@talsi.lv

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1.panta kārtībā

   

TNP 2011/70/ELFLA

06.09.2011.

„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centra būvniecība Nr.11-08L32100-000071”

 Nolikums

 Precizējumi 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.09.2011. plkst. 12:00.

Stende, Dumpīšu iela 3, LV-3257, Talsu novads

Kontaktpersona:

Mareks Zemītis

Tālrunis: 29284297

E-pasta adrese : mareks.zemitis@talsi.lv

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1.panta kārtībā

 

Ls9 000,00
20.09.2011.
 

SIA Baltex Group"

Ls 7760,00

TNP 2011/69/ELFLA

18.08.2011.

„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centra būvniecība Nr.11-08L32100-000071”

 Nolikums 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.08.2011. plkst. 12:00. Stendē, Dumpīšu ielā 3, LV-3257, Talsu novads

 

Kontaktpersona:

Mareks Zemītis

Tālrunis: 29284297

E-pasta adrese : mareks.zemitis@talsi.lv

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1.panta kārtībā

 

Ls9 000,00
05.09.2011. Pārtraukts iepirkums

TNP 2011/68/ERAF

16.08.2011.

Par tiesībām veikt kanalizācijas sūkņu stacijas un ūdensvada pievadu izbūves darbus ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Ģibuļu pagasta Pastendē”

 Papildus informācija

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 29.08.2011. plkst. 16:00,

Kontaktpersona: Edmunds Meždreijs

Tālr. 29458553

e-pasts: gibuli.parvalde@talsi.lv

Iepirkums 8.1 panta kārtībā

Ls 25000,00

 29.08.2011.  PS"Talsu partneri", Ls 24999,58

TNP 2011/65/ERAF

05.08.2011.

"Radošās sētas izveide Lielā ielā 19/21; 17" (Tautas nama un mūzikas skolas rekonstrukcija)

 

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 18.10.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona: Jolanta Skujeniece; Tālr. 63237578

e-pasts:jolanta.skujeniece@talsi.lv

Atklāts konkurss

Ls 2179120,00

   

TNP 2011/66/ERAF

05.08.2011.

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana  objektā "Radošās sētas izveide Lielā ielā 19/21; 17" (Tautas nama un mūzikas skolas rekonstrukcija)

 Papildus informācija 

 Jautājumi un atbildes

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 20.09.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona: Jolanta Skujeniece

Tālr. 63237578

e-pasts: jolanta.skujeniece@talsi.lv

Atklāts konkurss

Ls 21791,00

   
TNP 2011/63/ERAF 05.08.2011.

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Talsu novada Valdgales pagasta Pūņās”

 Atbildes uz pretendentu jautājumiem papildināts

 Papildinājumi 1

 Papildinājumi 2

 Papildus infromācija 

 Papildinājumi 

 Atbildes uz pretendentu jautājumiem 

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 13.09.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona: Emīls Tālbergs,

Tālr. 26464520

e-pasts: valdgale.parvalde@talsi.lv

Atklāts konkurss

Ls 283751,29

27.09.2011.

SIA "Variants"

Ls 283751.29

TNP 2011/64/ELFLA 02.08.2011.

„Ezera ielas rekonstrukcija Valdemārpilī”

 Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 16.08.2011. plkst. 10.00 Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē, Raiņa ielā 16, Valdemārpilī, Talsu novadā, LV-3260, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Kontaktpersona- Andris Grīnbergs  tel. 26514956 e-pasts andris.grinbergs@talsi.lv

Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā

 01.09.2011.  SIA Talce, līguma summa Ls 25064,15 bez PVN
TNP 2011/62/ERAF 29.07.2011.

„Upesgrīvas speciālās internātpamatskolas „Mācību, dzīves iemaņu un internāta korpusa rekonstrukcija” un „Skolas ēkas telpu vienkāršotā rekonstrukcija””

 Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols

 Atbildes uz pretendentu jautājumiem (31.08.)

 Atbildes uz pretendentu jautājumiem

 Papildus informācija 

 Atbildes uz pretendenta jautājumiem

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 06.09.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona: Maija Aveniņa, Tālr. 29474154

e-pasts: upesgriva@navigator.lv

Atklāts konkurss

Ls121000,00

13.09.2011. Konkurss pārtraukts

TNP 2011/51/ELFLA

27.07.2011.

„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centra būvniecība Nr.11-08L32100-000071”

 Nolikums

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.08.2011. plkst. 12:00.

Stende, Dumpīšu iela 3, LV-3257, Talsu novads

 

Kontaktpersona:

Mareks Zemītis

Tālrunis: 29284297

E-pasta adrese : mareks.zemitis@talsi.lv

Publisko iepirkumu likuma 8.1.panta kārtībā

 

Ls10 000,00
  Pārtraukts iepirkums
SS/2011/03/-B-ERAF 25.07.2011.

„Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Lībagu pagasta Dižstendē  ” I un II kārtas būvniecība

 Nolikums

 Grozījumi nolikumā

 Pretendentu jautājumi un atbildes

 Pretendentu jautājumi un atbildes _1 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 24.08.2011. plkst. 15.00

 SIA „Siltumiņš”, „Pagastmāja”, Lībagu pagasts,  Talsu novads, LV-3258, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu

Kontaktpersona: Līga Lankovska,

tālr. 63237868, 28331480, faksa nr.63237872.

E-pasts: window5@inbox.lv

Atklāts konkurss

 

20.09.2011.

pilnsabiedrība "'Talsu partneri"

Ls 452490.14 ( bez PVN)

TNP 2011/61

21.07.2011.

„Kurināmās šķeldas piegāde

Virbu pagasta katlu mājai 2011/2012. gada apkures sezonai”

 nolikums

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.08.2011. plkst. 12.00

Virbu pagasta pārvaldē, „Pagastmāja” Virbu pagasts, Talsu novads

Kontaktpersona: Mareks Zemītis, tālr. 29284297

epasts: mareks.zemitis@talsi.lv

Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā

 

Ls 16000,00
16.08.2011.

SIA Krauzers,

Ls 14 800,00

TNP 2011/60 20.07.2011.

„Stende pilsētas ielu

apgaismojuma izbūve Stendē”

Sarunu procedūra

Ls 24 213,83
16.08.2011.

SIA Talsu Spriegums,

Ls 24 213,83

TNP 2011/58/ERAF

15.07.2011.

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana  ielu infrastruktūras būvniecībai projekta„Ielu infrastruktūras uzlabošana Talsos sasniedzamības sekmēšanai 1.kārta” ietvaros

 Papildus informācija 

 Atbildes uz pretendenta jautājumiem

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.08.2011. plkst. 15:00.

Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7; Talsos, LV-3201

Kontaktpersona:

Jolanta Skujeniece;

tālrunis 63237578;

e pasts: jolanta.skujeniece@talsi.lv

Atklātais konkurss

Ls37 289,00
20.09.2011. konkurss pārtraukts

TNP 2011/59

18.07.2011.

„Kokskaidu granulu piegāde Stendes pilsētas pārvaldei”

 Nolikums 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.08.2011. plkst. 12:00.

Talsu novada Stendes pilsētas pārvaldē, Dumpīšu iela 3, Stende, Talsu novads, LV - 3257.

 Kontaktpersona:

Mareks Zemītis,

mareks.zemitis@talsi.lv,

tālrunis 29284297

Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā

 

Ls15 000,00
16.08.2011.

SIA Krauzers,

Ls 13 200,00

TNP 2011/57/ERAF 04.07.2011.

Par tiesībām veikt ūdensvada savienojošās maģistrāles un urbuma tamponēšanas būvdarbus ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Ģibuļu pagasta Pastendē”

 Papildus informācija

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 27.07.2011. plkst. 16:00,

Kontaktpersona: Edmunds Meždreijs, Tālr. 29458553

e-pasts: gibuli.parvalde@talsi.lv.

edmunds.mezdreijs@gmail.com

Iepirkums 81panta kārtībā

Ls 41 774,41

27.07.2011. Pilnsabiedrība "Talsu Partneri";
Ls  41772,64
SS/2011/04/-B-ERAF 06.07.2011.

 "Lībagu pagasta Mungciema jaunas kanalizācijas izbūve"

  Nolikums

 Nolikuma grozījumi

 Nolikuma grozījumi_1

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 08.08.2011. plkst. 15.00

Kontaktpersona: Līga Lankovska, tālr. 63237868; 28331480; fakss 63237872
E-pasts: window5@inbox.lv

Atklāts konkurss Ls 170788.00 11.08.2011.

Pilnsabiedrība "Talsu Partneri";
Ls  170787.20 ( bez PVN)

TNP 2011/53 04.07.2011.

„Talsu mākslas skolas 2.stāva kosmētiskais remonts un Jumta remontdarbi” 

 Papildus informācija 

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 19.07.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona: Reinis Mārtinsons, Tālr. 63237673

e-pasts: reinis.martinsons@talsi.lv

Iepirkums 81panta kārtībā

Ls 12 830,00

 

 

TNP 2011/52/EST-LAT 06.07.2011.

“Talsu novada Stendes pilsētas un Vohmas pašvaldību darbinieku apmācība, konsultācijas sabiedrisko attiecību un marketinga jomā”

 Nolikums 

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 18.07.2011. plkst. 12:00,

Kontaktpersona: Mareks Zemītis, Tālr. 63232132

e-pasts: mareks.zemitis@talsi.lv

Iepirkums 81panta kārtībā

Ls 15000,00

   
SS/2011/02- BU -ERAF  01.07.2011.

Ūdenssaimniecības attīstībaTalsu rajona Lībagu pagasta Dižstendē būvuzraudzība

 Nolikums 

Piedāvājumu  iesniegšanas termiņš 2011. gads 01. augusts plkst.15.00,

SIA "SILTUMIŅŠ" , "Pagastmāja", Lībagu pagasts, Talsu novads

Kontaktpersona: Līga Lavkovska, tālr. 63237868, mob. 28331480, e- pasts: window5@inbox.lv

atklāts konkurss

Ls 9947.00

09.08.2011.

SIA "Firma L4"

Ls 8910.00 bez PVN

TNP 2011/50/ERAF 28.06.2011.

„Lubes pagasta Anužu ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība - notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija”

 Nolikums 

 Tehniskā dokumentācija

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 12.07.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona: Andris Grīnbergs, Tālr. 26514956

e-pasts: andris.grinbergs@talsi.lv

Iepirkums 81panta kārtībā

Ls 88000,00

12.07.2011.

SIA"Sanmeistars"

Ls 79965,56

TNP 2011/47 14.06.2011.

„Pārtikas produktu iegāde Upesgrīvas speciālajai internātpamatskolai un tās struktūrvienībai Valgalē”

  Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 27.06.2011. plkst. 14:00,

Kontaktpersona: Maija Aveniņa, Tālr. 63254505

e-pasts: upesgriva@navigator.lv

Iepirkums 81panta kārtībā    
TNP 2011/49/ERAF 15.06.2011.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Ģibuļu pagasta Spārē” būvuzraudzība

 Nolikums 

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 05.07.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona:

Lauma Jaunpujēna, Tālr. 63291037

e-pasts: gibuli.parvalde@talsi.lv

Iepirkums 81panta kārtībā

Ls 4938,00

05.07.2011.

SIA "Firma L4"

Ls 4280.00

TNP 2011/48 14.06.2011.

„Talsu mākslas skolas 2.stāva kosmētiskais remonts un jumta remontdarbi”

 Papildinformācija

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 28.06.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona:

Reinis Mārtinsons, Tālr. 63237673

e-pasts: reinis.martinsons@talsi.lv

Iepirkums 81panta kārtībā

Ls 12 830,00

 

28.06.2011.

Pārtraukts iepirkums

TNP 2011/46/ERAF 13.06.2011.

„Lubes pagasta Anužu ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība - notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija”

  Nolikums

 Tehniskā dokumentācija

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 28.06.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersonas:

Andris Grīnbergs, Tālr. 26514956

e-pasts: andris.grinbergs@talsi.lv

Iepirkums 81panta kārtībā

Ls 88000,00

22.06.2011. pārtraukts iepirkums
TNP 2011/41/ERAF 09.06.2011.

Ielu infrastruktūras uzlabošana Talsos sasniedzamības sekmēšanai”

 Papildinformācija 

Tehnisko dokumentāciju iespējams saņemt, sazinoties ar atklātā konkursa kontaktpersonu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 26.jūlija plkst: 15:00

 Grozījumi nolikumā; Jautājumu/atbilžu apkopojums; Protokols

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 19.07.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersonas:

Jolanta Skujeniece, Tālr. 63237578

e-pasts: jolanta.skujeniece@talsi.lv

Atklāts konkurss

Ls 2485982,00

Iepirkumu procedūra pārtraukta, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu  
TNP 2011/44 09.06.2011.

„Malkas piegāde Talsu novadā - Katlu mājai Raiņa ielā 8 un katlu mājai Parka ielā 7, Valdemārpilī,  2011. – 2012.gada apkures sezonai”

  Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 19.07.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersonas:

Andris Grīnbergs, Tālr. 26514956

e-pasts: valdemarpils.parvalde@talsi.lv

Atklāts konkurss

Ls 58000,00

19.07.2011.

SIA "Krauzers"

Ls 57600.00

TNP 2011/45/ESF 06.06.2011.

„SIVN izstrāde  Talsu novada attīstības programmai 2014.-2020.gadam”  

 Nolikums 

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 21.06.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona:  Dace Dūzele

Tālr. 63237578

e-pasts: dace.duzele@talsi.lv

Iepirkums 81 panta kārtībā 28.06.2011.

SIA "Grupa 93"

Ls 2850,00

TNP 2011/40/ERAF 30.05.2011.

„Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Ģibuļu pagasta Spārē”

 Papildinformācija

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 05.07.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersonas:

Lauma Jaunpujēna

Tālr. 29484177

e-pasts: gibuli.parvalde@talsi.lv

Atklāts konkurss

Ls 236402,00

22.07.2011.

SIA "SAN B"

Ls 229996,06

TNP 2011/39 27.05.2011.

 „Talsu Valsts ģimnāzijas 3.,4. stāva kosmētiskais remonts, 4. stāva un jumta renovācija”

 Nolikums

Piedāvājums jāiesniedz līdz 08.06.2011. plkst. 13.00

iesniedzot personīgi Talsu Valsts ģimnāzijā 207. kab. vai atsūtot pa pastu.

Kontaktpersona Ilze Kļaviņa

Tālr. 63291765; e-pasts: talsugimnazija@latnet.lv

 

(Ls) bez PVN - 15651,65 16.06.2011.

SIA "Erteks"

Ls 15645.27

TNP 2011/43 25.05.2011.

„ Pārtikas produktu iegāde Vandzenes vidusskolai”

 Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz

līdz 2011.gada 10.jūnija plkst. 16.00  Vandzenes vidusskolā, Vandzenes pagastā, Talsu novadā LV-3281 personīgi vai atsūtot pa pastu.

Kontaktpersona: Guntis Jaņpēters, tālr.

26379431, fakss: 63225081

e-pasts vandzvsk@inbox.lv

Iepirkums 81 panta kārtībā 22.06.2011.

SIA GPU "Nākotne"

un SIA "Firma Lafruta"

Ls 7139,07

TNP 2011/42/

ELFLA

24.05.2011.

„Pastendes sporta kompleksa pilnveidošana”

  Nolikums

 Papildus informācija

Piedāvājumus  jāiesniedz līdz 06.06.2011. plkst. 16:00,

Kontaktpersonas:

Valdis Kalderauskis, Tālr. 29448172

e-pasts: valdis-talsi@inbox.lv

Iepirkums 81 panta kārtībā 06.07.2011.

SIA "Pretpils"

Ls 21978,00

TNP 2011/38 16.05.2011.

„Skiču projekta un tehniski ekonomiskās analīzes izstrāde

 tranzīta ielām Valdemārpils un Stendes pilsētās”

 Nolikums

 Jautājumi un atbildes

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 31.05.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersonas:

Mareks Zemītis, 29284297

e-pasts: stende.parvalde@talsi.lv

Andris Grīnbergs, Tālr.26514956

e-pasts: valdemarpils.parvalde@talsi.lv

Iepirkums 81 panta kārtībā

Ls 19990,00

07.06.2011.

SIA "Firma L4"

Ls 11884,00

TNP 2011/34/ERAF 10.05.2011.

Projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi Dundagas ielā” būvuzraudzība

 Nolikums 

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 24.05.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona: Sergejs Ivanovs Tālr. 26478399

e-pasts: sergejs.ivanovs@talsi.lv

Iepirkums 81 panta kārtībā

Ls 12295,00

24.05.2011.

SIA"Projekts 3"

Ls 9712,00

TNP 2011/36/ESF 11.05.2011.

„SIVN izstrāde  Talsu novada attīstības programmai 2014.-2020.gadam”  

 Nolikums 

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 24.05.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona: Dace Dūzele

Tālr. 63237578 e-pasts: dace.duzele@talsi.lv

Iepirkums 81 panta kārtībā

Ls 3 000,00

24.05.2011. Iepirkums pārtraukts

TNP 2011/37

13.05.2011.

"Malkas piegāde Valdemārpils PII Saulstariņš 2011./2012.g.apkures sezonai"

 Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 25.05.2011. plkst. 10.00

Kontaktpersona: Līga Blaua, tālr. 63276635 e-pasts blaua@inbox.lv

Iepirkums 81 panta kārtībā

 Ls 5000.00

31.05.2011.

Zigmunds Matrevics,

Ls 4999.80

TNP 2011/35 11.05.2011.

"Lībagu pagasta pārvaldei piederošo ceļu ikdienas un periodiskie uzturēšanas darbi Lībagu pagastā 2011. gadam"

 Nolikums 

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 23.05.2011. plkst. 14.30

Kontaktpersona: Sandra Pētersone, tālr.

26513738, e-pasts sandra.petersone@talsi.lv

Iepirkums 81 panta kārtībā

Ls 11 000,00 bez PVN

30.05.2011.

AS"Latvijas autoceļu uzturētājs"

Ls 21982,26

TNP 32/11/ELFLA 28.04.2011.

„Pastendes sporta kompleksa pilnveidošana”

 Nolikums

 Papildus informācija

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 11.05.2011. plkst. 12:00,

Kontaktpersona:

  Valdis Kalderauskis

Tālr. 29448172

e-pasts:gibuli.parvalde@talsi.lv;

Iepirkums 81 panta kārtībā

Ls 18 620,00

  Pārtraukts iepirkums
TNP 31/11/ERAF 27.04.2011.

Būvprojekta izstrāde - aktualizācija projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Īves pagasta ciemā Tiņģerē” un būvdarbu autoruzraudzība

  Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 10.05.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona:  Emīls Tālbergs,

Tālr. 26164923

e-pasts: ive.parvalde@talsi.lv

Iepirkums 81 panta kārtībā

Ls 16467,00

20.05.2011.

SIA "Firma L4"

Ls 819.70

TNP 33/11 20.04.2011.

„Kurināmās šķeldas piegāde

Ģibuļu pagasta Pastendes katlu mājai 2011.gadā”

 Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 05.05.2011. plkst. 12:00,

Kontaktpersona:  Lauma Jaunpujēna,

Tālr. 29484177

e-pasts:gibuli.parvalde@talsi.lv

Iepirkums 81 panta kārtībā

Ls 7150,00

09.05.2011.

SIA "Krauzers"

Ls 7150.00

TNP 29/11 11.04.2011.

„Malkas piegāde Upesgrīvas speciālajai internātpamatskolai Talsu novada Vandzenes pagastā, Uguņciemā un Upesgrīvas speciālās internātpamatskolas struktūrvienībai Valgalē Talsu novada Abavas pagasta Abavciemā. 2011.gadā –2011./2012. gada apkures sezonai”

 Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 26.04.2011. plkst. 14:00,

Kontaktpersona:  Maija Aveniņa, Tālr. 29474154

e-pasts: upesgriva@navigator.lv

Iepirkums 81 panta kārtībā

02.05.2011.

SIA "Krauzers"

Ls 3600.00

TNP 30/11/ ERAF 08.04.2011.

„Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valdemārpilī” būvuzraudzība”

 Nolikums 

 

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 19.04.2011.

Kontaktpersona:  Andris Grīnbergs,

Tālr. 26514956

e-pasts: valdemarpils.parvalde@talsi.lv

Iepirkums 81 panta kārtībā

 

Ls  7270,00

19.04.2011.

SIA "Firma L4"

Ls 5360.00

TNP 2011/28/1 EST-LAT 01.04.2011. "Connecting Stende and Vohma"
Sarunu procedūra
 
08.04.2011.
Gita Strazdiņa,
Ls 4353
TNP 2011/27/1 EST-LAT 01.04.2011. "Connecting Stende and Vohma" Sarunu procedūra 08.04.2011.
Sandra Leja,
Ls 4353
TNP 2011/29/1 EST-LAT 01.04.2011. "Connecting Stende and Vohma" Sarunu procdūra 08.04.2011.
Mareks Zemītis,
Ls 4870
TNP 28/11/ERAF 29.03.2011.

„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ūdens ielas un ezera promenādes rekonstrukcijai, gājēju un veloceliņu izbūvei ap Talsu ezeru”

 Nolikums 

 Papildus informācija Nr.1 

 Papildus informācija Nr.2

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 19.04.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona:  Uldis Puļķis,

Tālr. 63237685

e-pasts: uldis.pulkis@talsi.lv

Iepirkums 81 panta kārtībā

 

Ls  8572,73

19.04.2011.

SIA "Firma L4"

Ls 8085.00

TNP 24/11/ERAF 24.03.2011.

„Rīgas – Raiņa – Dundagas ielu krustojuma rekonstrukcija” un „Lielgabalu, Dundagas ielu krustojuma rekonstrukcija, veidojot lokveida transporta kustību, Talsos”

 Nolikums

  Nolikuma grozījumi 

 Papildus informācija "Rīgas, Raiņa, Dundagas ielu krustojuma rekonstrukcija" 

 Papildus informācija_1

 Papildus informācija_2

 Papildus informācija - 3

 Paskaidrojuma raksts

 Papildus informācija "Lielgabalu, Dundagas ielu krustojuma rekonstrukcija" 

 Ieinteresēto pretendentu sanāksmes protokols

  Atbildes uz pretendentu jautājumiem 

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2011.gada 17.maijam, plkst:15:00

Kontaktpersona: 

Sergejs Ivanovs; mob. tel: 26478399;

 e-pasts: sergejs.ivanovs@talsi.lv

Atklātais konkurss

 

Ls 411 617,00
17.06.2011.

SIA "Talce",

Ls 545709,72

TNP 27 /11/ERAF 24.03.2011.

„Strazdes pagasta sociālās dzīvojamās mājas „Silmalas” siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” - II kārta

 Nolikums un papildus informācija 

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 05.04.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona: 

Sandra Pētersone, tālr. 26513738; e-pasts: sandra.petersone@talsi.lv

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1.pantā noteiktajā kārtībā.

 

Ls  28 263,75

12.04.2011.

SIA "Celsme"

Ls 28020.29

SN-01/11 24.03.2011.

Tehniskā projekta izstrāde – „Ūdenssaimniecības attīstība Stendes pilsētā, II kārtas ūdens un kanalizāciju tīklu izbūve un rekonstrukcija”

 Nolikums

 pielikums

 Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2011.gada 27. aprīlim, plkst.10.00, Talsu novads, Stendes pilsēta, Dumpīšu iela – 3, LV – 3275

Kontaktpersona: Mareks Zemītis, tālr. 29284297

epasts: mareks.zemitis@talsi.lv

Atklāts konkurss 16.05.2011.

SIA „Firma L4”

Ls 24000,00

(bez PVN)

TNP 23/11/ERAF 21.03.2011.

„Ūdenssaimniecības attīstība Valdemārpilī”  

  Nolikums

 Lokālā tāme

 Grozījumi nolikumā un tehniskā specifikācija

 Grozījumi nolikumā Nr.2

 Lokālā tāme UT sadaļa labota, jautājumu un atbilžu apkopojums

 ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols

 Jautājumu un atbilžu apkopojums Nr.2 

 Precizēta lokālā tāme UT daļa 

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2011.gada 17.maijam, plkst:15:00

Kontaktpersona:  Andris Grīnbergs,

Tālr. 63291100

e-pasts: valdemarpils.parvalde@talsi.lv

Atklāts konkurss

 

Ls  405 770

03.06.2011.

PS "Talsu partneri"

Ls 391963,50

TNP 26/11/ERAF 15.03.2011.

Būvprojekta izstrāde -aktualizācija projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Īves pagasta ciemā Tiņģerē” un būvdarbu autoruzraudzība

 Nolikums 

  Plānošanas arhitektūras uzdevums

 Tehniski ekonomiskais pamatojums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 29.03.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona:  Emīls Tālbergs,

Tālr. 26164923

e-pasts: ive.parvalde@talsi.lv;

Iepirkums 81panta kārtība

Projektēšana - līdz Ls 12 000,00

Autoruzraudzībai – līdz Ls  4467,00
29.03.2011. Iepirkums pārtraukts
TNP 25/11/ERAF 16.03.2011.

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība „Mācību, dzīves iemaņu un internāta korpusa rekonstrukcijai” un apliecinājuma kartes izstrāde Talsu novada Upesgrīvas speciālajai internātpamatskolai

   Nolikums  

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.03.2011. plkst. 14:00,

Kontaktpersona:  Maija Aveniņa,

Tālr. 29474154

e-pasts: upesgriva@navigator.lv

Iepirkuma 81panta kārtība

Ls 6311,48 
04.04.2011.

SIA "Talsu spriegums"

Ls 6310,00

TNP 20/11 04.03.2011.

„Talsu novada pašvaldībai piederošo ielu ikdienas un periodiskie uzturēšanas darbi Talsu pilsētā 2011. gadam”.

 Nolikums 

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 22.03.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona:  Sergejs Ivanovs,

Tālr. 63237673

e-pasts: sergejs.ivanovs@talsi.lv

Iepirkumas 81panta kārtība

Ls 28860,00

22.03.2011.

SIA RKU "Piejūra";

AS "Latvijas ceļu uzturētājs"

Ls 33238,12

TNP 2011/21/ERAF 02.03.2011.

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Sabiles pilsētā”.

 Nolikums 

 Nolikuma labotā versija

 Grozījumi nolikumā 

   Konkursa dokumentācija

 Lokālā tāme 

 Jautājumi un atbildes

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2011.gada 19.aprīlim, plkst:15:00

Kontaktpersona:  Maija Dubro,

Tālr. 27840148

e-pasts:  maijadubro@inbox.lv

Atklāts konkurss

Ls 346 600,00

24.05.2011.

SIA "Siltums Jums",

Ls 346000.01

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/039

ID Nr. KF/TU 02/2011

24.02.2011.

Tehnisko projektu izstrāde ES Kohēzijas fonda projekta ''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos''.

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Tehnisko projektu izstrāde ES Kohēzijas fonda projektā ''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos''.

Informācija par Nolikuma saņemšanas vietu un laiku: Nolikumu un tā pielikumus (papīra formā) var saņemt SIA ''TALSU ŪDENS'' birojā Raiņa ielā 17, Talsos, darbdienās no plkst.8.00-17.00, sešu dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2011.gada 5. aprīlim plkst.13.00 SIA ''TALSU ŪDENS'' Raiņa ielā  17, Talsos, Talsu novadā,  LV-3201.

Finansējuma saņēmējs:  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''TALSU ŪDENS'' Reģ. Nr. LV 49003000076, Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV-3201, e-pasts: talsuudens@talsi.lv

Kontaktpersona: projekta koordinators Imants Svētiņš, tel: 26542045, e-pasts: imants.svetins@talsinp.lv

atklāts konkurss 28.04.2011.

SIA "Firma L4"

Ls 46050,00

TNP 22/11 24.02.2011.

Pārtikas produktu piegāde Strazdes bērnu namam

 Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 07.03.2011. plkst. 10.00 (Strazdes bērnu namā)

Kontakpersona: 

Kontaktpersona - Māra Zariņa

Tālrunis 63254904

Fakss 63254902

e-pasta adrese: strazdebn@inbox.lv

Iepirkums 81.panta kārtībā

07.03.2011.

Lestenes Maiznīca SIA; Ls 1204,50

SIA"Futurus Food"; Ls2328,23

Uldis Grinbergs; Ls 984,50

,,Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne" SIA; Ls1954,15

A/s ,,Tukuma Piens"; Ls2765,05

TNP 19/11 28.02.2011.

Talsu novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka(t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana 2011.gadā”.

 Nolikums 

 Skaidrojumi/precizējumi

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 15.03.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona:  Kristīne Bloka,

Tālr. 63237673

e-pasts:  kristine.bloka@talsi.lv

Iepirkums 81.panta kārtībā

Ls 19500,00

22.03.2011.

SIA "Janvāri"

Ls 11880,00

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/

VIDM/039

ID Nr. KF/TU 01/2011

16.02.2011.

Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība Kohēzijas fonda projektā ''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos''.

Nolikumu un tā pielikumus (papīra formā) var saņemt SIA ''TALSU ŪDENS'' birojā Raiņa ielā 17, Talsos, darbdienās no plkst.8.00-17.00, sešu dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2011.gada 22. martam plkst.13.00 SIA ''TALSU ŪDENS'' Raiņa ielā  17, Talsos, Talsu novadā,  LV-3201.

Finansējuma saņēmējs:  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''TALSU ŪDENS'' Reģ. Nr. LV 49003000076, Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV-3201, e-pasts: talsuudens@talsi.lv

Kontaktpersona: Projekta koordinators Imants Svētiņš, tel: 26542045, e-pasts: imants.svetins@talsinp.lv

iepirkums 21.04.2011.

Personu apvienība "LaKalme & Akorda"

Ls 77100,00

 

TNP 07/11 14.02.2011.

„Zālienu platības pļaušana Talsu pilsētas teritorijā”

 Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 08.03.2011.

plkst. 15:00,

Kontaktpersona:  Kristīne Bloka,

Tālr. 63237673

e-pasts:  kristine.bloka@talsi.lv

Iepirkums 81.panta kārtībā

Ls 19900,00

15.03.2011.

SIA "EKV"

Ls 4328,72

TNP 01/11 14.02.2011.

„Viengadīgo puķu stādījumu ierīkošana un kopšana, stādu iegāde un daudzgadīgo stādījumu kopšana Talsu pilsētas teritorijā”

 Nolikums 

 Jautājumi un atbildes 

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 08.03.2011.

plkst. 15:00,

Kontaktpersona:  Kristīne Bloka,

Tālr. 63237673

e-pasts:  kristine.bloka@talsi.lv

Iepirkums 81. panta kārtībā

Ls 19900,00

08.03.2011.

SIA "Galanthus"

Ls 15751,98

TNP 18/11 10.02.2011.

“5000 l benzīna un 10 000 l dīzeļdegvielas piegāde Talsu novada pašvaldības Ģibuļu pagasta pārvaldei”

 Nolikums

 Precizējumi nolikumā

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 23.02.2011.

plkst. 12:00,

Kontaktpersona:  Lauma Jaunpujēna,

e-pasts:  gibuli.parvalde@talsi.lv

Iepirkums 81.panta kārtībā

24.02.2011.

SIA "Lateva"

Ls 10107,00

TNP 17/11

10.02.2011.

 

„Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” izstrāde

 Nolikums 

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 22.02.2011.plkst. 15:00,

Kontaktpersona:  Dace Dūzele,

e-pasts:  dace.duzele@talsi.lv

Iepirkums 81.panta kārtībā

Ls 15000,00

01.03.2011.

SIA „Grupa 93”;

Ls 13900,00

TNP 16/11 09.02.2011.

 "Malkas piegāde Talsu novada Vandzenes pagasta komunālajai saimniecībai un Vandzenes pagasta pārvaldei 2011. gadam"

 Nolikums

piedāvājums jāiesniedz līdz 21.02.2011. plkst. 17:00
kontaktpersona: Iveta Jansone, mob. t. 29496347, e-pasts: vandzene.parvalde@talsi.lv

Iepirkums 81.panta kārtībā

   
TNP 15/11 03.02.2011.

“4100 l benzīna un 2000 l dīzeļdegvielas piegāde Talsu novada Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldei”

 Nolikums 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- 2011.gada 15.februāris plkst.10.00
Kontaktpersona Andris Grīnbergs tel.26514956
e-pasts andris.grinbergs@talsi.lv

Iepirkums 81.panta kārtībā

 

15.02.2011.

SIA "Lateva"

Ls 4193,41

TNP 08/11/ ERAF 28.01.2011.

„Talsu pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes

paaugstināšana un renovācija” II kārta

 Nolikums

 Pielikums

 jautājumi un atbildes

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 08.03.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona:  Jolanta Skujeniece,

e-pasts:  jolanta.skujeniece@talsi.lv

Atklāts konkurss

Ls 224779,00

15.03.2011.

SIA "CVS"

Ls 222424,34

TNP 14/11 25.01.2011.

„Jauniešu sporta laukuma rekonstrukcija”

 Nolikums

 Pielikums

 Paskaidrojums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 07.02.2011. plkst. 12:00,

Kontaktpersona:  Vilnis Dragunas,

Tālrunis: 29150940

e-pasts:  sabile.parvalde@talsi.lv

Iepirkums 81.panta kārtībā

14.03.2011.

SIA "CVS"

Ls 24 404.75

TNP 10/11 25.01.2011.

“2100 l benzīna un 5000 l dīzeļdegvielas piegāde Talsu novada pašvaldības Balgales pagasta pārvaldei”

 Nolikums

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2011.gada 4.februārim plkst. 12:00 Balgales pagasta pārvaldē, „Grantiņi”, Dursupe, Balgales pagasts, Talsu novads, LV 3287

Kontaktpersona: Pēteris Bekmanis Tālr.28318467

e-pasts:

balgale.parvalde@talsi .lv

Iepirkums 81.panta kārtībā

07.02.2011.

SIA "Lateva"

Ls 4833,56

TNP 12/11 24.01.2011.

„5000 l benzīna un 5000 l dīzeļdegvielas piegāde Talsu novada Virbu pagasta pārvaldei”

  Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 04.02.2011. plkst. 12:20,

Kontaktpersona: Mareks Zemītis,

Tālrunis: 29284297

e-pasts: mareks.zemitis@talsi.lv

Iepirkums       81.panta kārtībā

09.02.2011.

A/S Talsu autotransports

A-95E Ls 3319,67

DD

Ls 3360,66

TNP 11/11 24.01.2011.

„8000 l benzīna un 8000 l dīzeļdegvielas piegāde Talsu novada Stendes pilsētas pārvaldei”

  Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 04.02.2011. plkst. 12:00,

Kontaktpersona: Mareks Zemītis,

Tālrunis: 29284297

e-pasts: mareks.zemitis@talsi.lv

Iepirkums 81.panta kārtībā

09.02.2011.

A/S Talsu autotransports

A-95E  

Ls 5311,48

DD  

Ls 5377,05

TNP 13/11 24.01.2011.

“5000 l benzīna un 5000 l dīzeļdegvielas piegāde Talsu novada Laucienes pagasta pārvaldei

 Nolikums

Piedāvājums jāiesniedz līdz 04.02.2011.plkst.12:00

Kontaktpersona:

Pēteris Bekmanis Tālr.28318467

e-pasts: peterisbekmanis@inbox.lv

fakss: 63237670

Publiskā iepirkuma likuma 81.panta kārtībā

07.02.2011.

SIA "Lateva"

Ls 6470,00

TNP 09/11

17.01.2011.

Pārtikas produktu iegāde Laucienes PII „Bitīte”  

 Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 28.01.2011. plkst. 13:00.

PII „Bitīte”, Laucienē, Laucienes pagastā, Talsu novadā, LV –3285.

 Kontaktpersona:

Ivika Zēberga

Tālr. 63291616

Fakss: 63291616

e-pasta adrese:ivikazeberga@inbox.lv

Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā

 

Ls 4713,00
31.01.2011.

SIA "Rēzeknes gaļas kombināts";

PLPKS "Dundaga";

SIA "Pūpoli"'

Ls 3539,00

TNP 05/11 12.01.2011.

„Pārtikas produktu iegāde Laucienes pamatskolai un

Dursupes pamatskolas filiālei 2011.gadā.”

 Nolikums

 Atbildes uz jautājumiem

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 24.01.2011. plkst. 9:00,

Kontaktpersona:  Oļegs Solovjovs, Tālrunis: 63291459

e-pasts: olegs.solovjovs@talsi.lv

Iepirkums 81.panta kārtībā

   

TNP 04/11 ELFLA

12.01.2011.

"Valdemārpils sporta un brīvā laika pavadīšanas centra rekonstrukcija”

 Nolikums

 Grozījumi nolikumā

 Grozījumi nolikumā Nr. 2 Pielikums

 Precizēta tāme

  Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols1.lpp

 2. lpp.

 jautājumi un atbildes

 Skaidrojums par tehnisko specifikāciju

Tehniskais projekts CD formātā pieejams Talsu novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 01.03.2011. plkst. 15:00.

Kontaktpersona: Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs

Tālr.: 26514956

epasts: andris.grinbergs@talsi.lv

Atklātais konkurss

 

Ls160117.00
08.03.2011.

SIA "Pretpils"

Ls 249548,22

TNP 03/11/ ELFLA 07.01.2011.

„Jauniešu sporta laukuma rekonstrukcija”  (Sabilē)

 Nolikums

 Pielikums Nr.5 Piedāvājumus jāiesniedz līdz 19.01.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona:  Vilnis Dragunas,

Tālrunis: 29150940

e-pasts:  sabile.parvalde@talsi.lv

Iepirkums 81.panta kārtībā

Ls 16 444,42 
  Pārtraukts iepirkums
TNP 02/11 04.01.2011.

„Marķētās (kurināmās) degvielas piegāde Īves pagasta „Saulgriezēs””

 Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 17.01.2011. plkst. 9.00

Kontaktpersona: Emīls Tālbergs, telefons 26164923, e-pasts: ive.parvalde@talsi.lv

iepirkumam PIL 81. panta kārtībā         

Ls 9016,39

   

 

TNP 101/10/ ERAF 30.12.2010.

„Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Ģibuļu pagasta Pastendē”

  Nolikums

 Pielikums Nr.1

 Pielikums Nr.2

 Pielikums Nr.3

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 08.02.2011. plkst. 12:00,

Kontaktpersona:  Edmunds Meždreijs,

Tālrunis: 29458553

e-pasts:  gibuli.parvalde@talsi.lv

Atklāts konkurss

Ls 271 054,00
15.02.2011.

PS "Talsu partneri"

Ls 271054,00

 
TNP  103/10 28.12.2010.

„Pārtikas preču piegāde Talsu pirmsskolas izglītības iestādei "Saulīte"”

  Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 11.01.2011. plkst. 10:00,

Kontaktpersona: Daina Kalniņa

Tālrunis: 63222711; mob.26187124
e-pasts: talsusaulite@inbox.lv

       
TNP 100/10 27.12.2010.

„Kokskaidu granulu iegāde Lībagu sākumskolā”

 NOLIKUMS

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 10.01.2011. plkst. 8:00,

Kontaktpersona:  Rūta Kriķe,

Tālrunis: 63291267

e-pasts:  libagu.sakumskola@inbox.lv

Iepirkums 81 panta kārtībā

Ls 6120,00
     

TNP 99/10

27.12.2010.

„Pārtikas produktu iegāde Lībagu sākumskolā”

 NOLIKUMS

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 10.01.2011. plkst. 8:00,

Kontaktpersona:  Rūta Kriķe,

Tālrunis: 63291267

e-pasts:  libagu.sakumskola@inbox.lv

Iepirkums 81 panta kārtībā

Ls 9500,00
     

TNP 97/10

21.12.2010.

„TALSU NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ KLAIŅOJOŠU SUŅU UN KAĶU IZĶERŠANA, NOĶERTO KLAIŅOJOŠO SUŅU UN KAĶU ĪSLAICĪGA UZTURĒŠANA UN APRŪPE DZĪVNIEKU PATVERSMĒ, BEZSAIMNIEKA (T.SK. SAVVAĻAS DZĪVNIEKU) LĪĶU SAVĀKŠANA.”

  Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 25.01.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona:  Kristīne Bloka,

Tālrunis: 63237673

e-pasts:  kristine.bloka@talsi.lv

Atklāts konkurss

Ls 30000,00
     

TNP 97/10

16.12.2010.

„Mazlietotas vieglās automašīnas noma Talsu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām”

 Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 30.12.2010. plkst. 11:00,

Kontaktpersona:  Uldis  Ezergals,

Tālrunis: 29466773

e-pasts: uldise@talsi.lv.

Iepirkums 81panta kārtībā

Ls 8640,00
     
TNP 96/10 10.12.2010.

„Pārtikas produktu iegāde Laidzes PII „Papardīte””

 Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 27.12.2010. plkst. 12:00,

Kontaktpersona:  Daina Šimkuna,

Tālrunis: 26206364

epasts:daina.simkuna@talsi.lv

Iepirkums 81panta kārtībā

Ls 3160,00
     

TNP 95/10

10.12.2010.

„Pārtikas produktu iegāde Virbu pamatskolai”

 nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 27.12.2010. plkst. 15:00,

Kontaktpersona:  Sandra Bremane,

Tālrunis: 63252383

e-pasts: virbupsk@inbox.lv

Iepirkums 81panta kārtībā

Ls 12380,17
     

TNP 90/10

08.12.2010.

„Degvielas piegāde Talsu novada pašvaldības administrācijas autotransporta vajadzībām 2011.gadā.”

 nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 11.01.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona:  Uldis Ezergals,

Tālrunis: 29211174

e-pasts: uldise@talsi.lv

Atklāts konkurss

Ls 87800,00
     

TNP 91/10

08.12.2010.

„Pārtikas produktu iegāde

Talsu  PII  „ Sprīdītis””

  Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 21.11.2010. plkst. 10:00,

Kontaktpersona:  Māra Indriksone,

Tālrunis: 6322003

e-pasts: vaditajaspriditis@apollo.lv

Iepirkums 81 panta kārtībā

Ls 11650,00
     

TNP 92/10

08.12.2010.

„Kurināmās šķeldas piegāde Laucienes pagasta centra katlu mājai 2011.gadā”

 nolikums

 Precizējumi nolikumā

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 11.01.2011. plkst. 15:00,

Kontaktpersona:  Pēteris Bekmanis,

Tālrunis: 28318467

e-pasts: lauciene.parvalde@talsi.lv

Atklāts konkurss

Ls 33 300,00
     
TNP 89/10 2.12.2010.

Talsu novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Talsu Novada Ziņas” izplatīšana

 Nolikums

Piedāvājums jāiesniedz līdz 14.12.2010. plkst. 15:00

Kontaktpersonas:

Inga Priede, Tālrunis: 63232125; 26350440;

e-pasts: inga.priede@talsi.lv

Inga Ieviņa: 63232115; 26520710

e-pasts: inga.ievina@talsi.lv

Iepirkums PIL 8' panta kārtībā

Ls 8800,00

     
TNP 88/10 2.12.2010.

Tipogrāfijas pakalpojumi Talsu novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Talsu Novada Ziņas” izgatavošanai

 Nolikums

Piedāvājums jāiesniedz līdz 14.12.2010. plkst. 15:00

Kontaktpersonas:

Inga Priede, Tālrunis: 63232125; 26350440;

e-pasts: inga.priede@talsi.lv

Inga Ieviņa: 63232115; 26520710

e-pasts: inga.ievina@talsi.lv

Iepirkums PIL 8' panta kārtībā

Ls 14400,00

     
 TNP 87/10 2.12.2010.

"Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta ielu, autoceļu un laukumu uzturēšana 2010./2011.gada ziemas sezonā"

 Nolikums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2010.gada 13.decembris plkst.10.00


Kontaktpersona: Andris Grīnbergs

Tālrunis: 26514956

e-pasts: valdemarpils.parvalde@talsi.lv

Iepirkums PIL 8' panta kārtībā

Paredzamā līgumcena

Ls 5000.00 bez PVN

     
TNP 86/10/ELFLA 29.11.2010.

„Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija”

 Nolikums

 Pielikums Nr.2

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 13.12.2010. plkst. 12:00,

Kontaktpersona:  Vilnis Dragunas,

Tālrunis: 29150940

e-pasts: sabile.parvalde@talsi.lv

Iepirkums 81panta kārtībā

Ls 59900,00
27.12.2010. SIA "Vīgantes" Ls 59644.46
PII 02/2010 23.11.2010.

„ Pārtikas produktu iegāde Talsu pirmsskolas izglītības iestāde „ZVANIŅŠ “

 Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 06.12.2010. plkst. 10:00,

Kontaktpersona:  Ausma Dobuma,

Tālrunis: 63223278

e-pasts: maija.sipko@talsi.lv

Iepirkums 81panta kārtībā

     
TNP 84/10/ELFLA 26.11.2010.

„Spāres brīvdabas estrādes būvniecība”

 Nolikums

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 07.12.2010. plkst. 10:00,

Kontaktpersona:  Lauma Jaunpujēna,

Tālrunis: 29484177

e-pasts: gibuli.parvalde@talsi.lv

 

Notikumu kalendārs

Marts, 2023
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk