Ceturtdiena, 23. marts
Šodien sveicam: Mirdza, Žanete, Žanna

  

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome, iesaistot Talsu novada  deputātus, pašvaldības darbiniekus un Talsu novada iedzīvotājus, ir izveidojusi 26 komisijas. Ar tām var sazināties, sūtot elektronisku vēstuli uz dome@talsi.lv, norādot attiecīgās komisijas nosaukumu.

Komisiju nolikumi

 
Administratīvā komisija      
   
 • Ilgonis Grosvalds
 • Gatis Vjaters
 • Solvita Bērziņa
 • Inese Āboltiņa
 • Malda Pētersone
 • Dace Grišule
 • Ojārs Kalnbirze
 • Eva Dižkalne
Komisijas priekšsēdētāja tālrunis: 29110882
 
priekšsēdētājs

 

Ētikas komisijas
 Talsu novada ētikas komisija:
 • Dainis Karols
 • Tabita Kalniņa
 • Ilva Norenberga
Komisijas priekšsēdētāja tālrunis: 20229688
 Talsu novada pašvaldības Ētikas komisija
 • komisijas priekšsēdētāja – Zeltīte Dūrīte
 • komisijas locekle – Ina Jurkeviča
 • komisijas locekle – Aija Lorence
 • komisijas locekle – Jana Robalde
 • komisijas locekle – Antra Jesineviča
 
 
priekšsēdētājs

Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisija

   
   
 • Dainis Karols
 • Ģirts Kalnbirze
 • Ilze Indriksone
 • Normunds Tropiņš
 • Edmunds Demiters
 • Dainis Norenbergs
 • Dzintra Eglīte
 • Baiba Veismane-Rezonga
 • Guna Millersone
 • Iveta Rorbaha
 • Maija Laukmane
 • Elga Vērdiņa

 Komisijas priekšsēdētāja tālrunis: 20229688

 
 
priekšsēdētājs
priekšsēdētāja vietnieks
 Komisija materiālu izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu             
   
  Inguna Kaļinka
  Vilis Ieviņš
  Normunds Tropiņš
   
  Komisijas priekšsēdētāja tālrunis: 29253840
 
 
priekšsēdētāja
Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija
 
 • Normunds Tropiņš
 • Tabita Kalniņa
 • Daiga Feldmane
 • Uldis Katlaps
 • Gundega Krūmiņa
Komisijas priekšsēdētāja tālrunis: 29253840
 
 priekšsēdētājs
Pedagoģiski medicīniskā komisija                      
 
 • Vineta Ozola
 • Ina Strapāne
 • Māra Burčaka
 • Modris Grosbahs
 • Asja Kuike
 • Jolanta Ūsiņa
Komisijas priekšsēdētājas tālrunis: 26542688

 

priekšsēdētāja

 

Konkursa “Izcilākie Talsu novada izglītojamie un
pedagogi vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā” vērtēšanas komisija
   
   
 • Ilva Norenberga
 • Anda Bajāre
 • Antra Vētra
 • Sandra Lielanse
 • Vineta Ozola
Komisijas priekšsēdētājas tālrunis: 26197645
 
 
priekšsēdētāja

Pieteikumu nometņu organizēšanai izvērtēšanas komisija

 
 • Normunds Tropiņš
 • Daiga Feldmane
 • Lienīte Krūzīte
 • Ilze Lagzdiņa
 • Sanita Arciševska
Komisijas priekšsēdētāja tālrunis: 29253840
 
 
priekšsēdētājs
priekšsēdētāja vietniece
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija     
 
 • Dace Spade
 • Modris Jaunvalks
 • Gatis Vjaters
Komisijas priekšsēdētājas tālrunis: 29464059
 
priekšsēdētāja
priekšsēdētājas vietnieks
Komisija pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai 
 
 • Modris Jaunvalks
 • Ingrīda Bleikša
 • Inga Romaško
Komisijas priekšsēdētāja tālrunis: 26646539
 
priekšsēdētājs
Dzīvokļu komisija      
   
  Ivars Maķevics
  Dagmara Baha
  Uldis Leja
  Kārlis Vanags
  Jānis Znotiņš
  Jana Damberga
  Tatjana  Kuzmuka
  Jolanta Ivanova
   
  Komisijas priekšsēdētāja vietnieka tālrunis: 29378778

 
 
priekšsēdētāja vietnieks
Iepirkumu komisija              
 
 • Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa 
 • Inguna Kaļinka
 • Jānis Grahoļskis
 • Modris Jaunvalks
 • Oskars Kreilis
 • Gints Lūsis
 • Aiva Dimante
Komisijas priekšsēdētājas tālrunis: 26604603
 
 
priekšsēdētāja

Talsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

 

 • Dainis Karols, Talsu novada domes priekšsēdētājs
 • Aldis Felts, Dundagas novada domes priekšsēdētājs
 • Roberts Šiliņš, Mērsraga novada domes priekšsēdētājs
 • Eva Kārkliņa,  Rojas novada domes priekšsēdētāja
 • Andis Auziņš, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas komandieris
 • Juris Bieriņš,Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas Rojas posteņa komandieris
 • Ivars Koloda, Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs
 • Eliko Bērziņa, Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītāja vietniece
 • Uldis Plāts, Zemessardzes 46. kājnieku bataljona 3. kājnieku rotas komandieris
 • Uldis Frīdenbergs, Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežzinis
 • Andris Dulverks, Ziemeļkurzemes virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
 • Egils Valbergs, A/S "Sadales tīkls" Ekspluatācijas funkcijas Dienvidu Ekspluatācijas daļas Talsu nodaļas vadītājs
 • Arnis Jansons, Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas Piesārņojumu kontroles sektora vecākais inspektors
 • Jānis Kalācis, Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļas vecākais inspektors
 • Mārcis Pētersons, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieks
Komisijas priekšsēdētāja tālrunis: 20229688

 

 
priekšsēdētājs
 
priekšsēdētāja vietnieks
priekšsēdētāja vietnieks
priekšsēdētāja vietnieks
priekšsēdētāja vietnieks
Talsu novada Stipendiju piešķiršanas komisija
   
  Normunds Tropiņš
  Inguna Kaļinka
  Uldis Katlaps
  Gundars Sebris
  Andis Astrātovs
   
  Komisijas priekšsēdētāja tālrunis: 29253840
 
priekšsēdētājs
Licencēšanas komisija   
 
 • Dace Zeļģe
 • Māris Grīnvalds
 • Liene Ģērmane
 • Jana Horste
 
priekšsēdētāja
priekšsēdētājas
vietnieks
Pasažieru pārvadājumu  un ceļu apsaimniekošanas komisija
    
   Ināra Lāce
   Māris Rozenbergs
    
   Modris Jirgensons
   Mārcis Ezergals
   Gints Lūsis
   Kalvis Kalniņš
 
priekšsēdētāja
priekšsēdētājas vietnieks
Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome 
 
 • Doloresa Lepere
 • Dana Šteinberga
 • Dainis Karols
 • Daiga Feldmane
 • Uldis Katlaps
 • Jolanta Skujeniece
 • Ainārs Lūks
 • Andris Veršāns
 • Inguna Kronberga
 • Dana Vecmane
 • Almants Kalniņš
 • Sanita Arciševska
 •  Māris Grīnvalds
 • Samanta Zoniņa
 Komisijas priekšsēdētājas tālrunis: 29423752
 
 
priekšsēdētāja
priekšsēdētājas vietniece
Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzībā
 
 • Dace Bergmane
 • Inguna Kronberga
 • Daiga Feldmane
 • Sigita Amstere
Komisijas priekšsēdētāja tālrunis: 29448602
 
Objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija
 
 • Dainis Karols
 • Ģirts Kalnbirze
 • Modris Jaunvalks
 • Normunds Tropiņš
 • Inga Gluzda
   
Komisijas priekšsēdētāja tālrunis: 20229688
 
 
priekšsēdētājs
Sabiedriskās kārtības komisija              
 
 • Ilgonis Grosvalds
 • Dzintars Legzdiņš
 • Ainārs Lūks
 • Gatis Vjaters
Komisijas priekšsēdētāja tālrunis: 29110882
 
 
priekšsēdētājs
vietnieks
Vēlēšanu komisija
 
 • Agris Purkalns 
 • Virma Poga 
 • Dzintra Kudiķe-Vizbele
 • Vanda Baraua
 • Imants Adiņš
 • Daiga Helde
 • Aiga Bērziņa

 

priekšsēdētājs

sekretāre

Zaļumsaimniecības komisija
   
  Madara Vanaga
  Ieva Bērziņa

  Lauma Jaunpujēna
  Uģis Ventiņš
  Ieva Indriksone

  Komisijas priekšsēdētājas tālrunis: 28381080
 
priekšsēdētāja
priekšsēdētājas vietniece
Talsu novada sporta komisija

 • Almants Kalniņš
 • Normunds Krūze
 • Aivars Pekmans
 • Imants Ziediņš
 • Mārtiņš Maķevics
 • Mārcis Štrobinders
 • Santa Zorģe
 • Valdis Kalderauskis
 • Aivars Eņģelis
 • Agnis Cīrulis
 • Gints Lūsis
 • Raitis Treiģis-Treidis
Komisijas priekšsēdētāja tālrunis: 29518415
 
priekšsēdētājs
priekšsēdētāja vietnieks
Talsu novada medību koordinācijas komisija
 
 • Ģirts Kalnbirze
 • Mārtiņš Ralle
 • Madara Vanaga
 • Ilze Supe
 • Lauris Kemlers
 • Kaspars Brauers
 • Māris Alsbergs
Komisijas priekšsēdētāja tālrunis: 29253840

 
 
priekšsēdētājs
priekšsēdētāja vietnieks
sekretāre
Lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisija 
 
 • Normunds Tropiņš
 • Endija Libere
 • Vija Haberkorne 
 • Guntra Tālberga
 • Guntis Bērziņš
Komisijas priekšsēdētāja tālrunis: 29253840

 
 
priekšsēdētājs
priekšsēdētāja vietniece 
sekretāre
 Talsu novada pašvaldības finansiālais atbalsts sportistiem un sporta komandām
 
 • Normunds Tropiņš, priekšsēdētājs
 • Aivars Pekmans
 • Inguna Kaļinka
 • Almants Kalniņš
 • Kaspars Sakniņš
 • Egita Murauska
Komisijas priekšsēdētāja tālrunis: 29253840
 
 
 

 

 

Notikumu kalendārs

Marts, 2023
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk