Piektdiena, 9. decembris
Šodien sveicam: Tabita, Sarmīte
 
Šeit atrodama informācija par konkursa komisijas darba gaitu 2012. gadā,vērtējot Talsu novada 14 pagastus un 4 pilsētas.
 • Talsu pilsēta
 • Valdemārpils pilsēta un Ārlavas pagasts
 • Stendes pilsēta
 • Sabile pilsēta un Abavas pagasts
 • Balgales pagasts
 • Ģibuļu pagasts
 • Īves pagasts
 • Ķūļciema pagasts
 • Laidzes pagasts
 • Laucienes pagasts
 • Lībagu pagasts
 • Lubes pagasts
 • Strazdes pagasts
 • Valdgales pagasts
 • Vandzenes pagasts
 • Virbu pagasts
 

 

Konkursa „Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts 2012” noslēguma sarīkojumā godina laureātus

02-10-2012

28. septembrī Ģibuļu pagasta Pastendes kultūras namā notika konkursa „Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts 2012” noslēguma sarīkojums, kurā tika paziņoti konkursa rezultāti, pasniegtas balvas un sumināti konkursa dalībnieki.

Konkursa gaitā – vērtēšanas komisija kopumā viesojās pavisam 94 vietās un iepazinās ar katra pagasta un pilsētas 24 radošākajiem un labestīgākajiem cilvēkiem, kā arī apskatīja deviņās pārvaldēs gada laikā paveikto. Katram pretendentam piemiņai tika dāvināts putnu būris, kopumā – 127 būrīši, lūk cik daudz ļaužu tika sastapts un cik daudz jauku vietu iepazīts. Katrai pagasta un pilsētas pārvaldei bija iespēja pieteikt pretendentus maksimums 10 nominācijās, un tika vērtēti arī pārvalžu vadītāji, bet kopsummā iegūtais punktu skaits noteica uzvarētājus galvenajās nominācijās. Tāpēc vērtēšanas komisijai nepavisam nenācās viegli noteikt pašus labākos 16 nominācijās, kuras tika iedalītas četrās grupās: pilsētu un pagastu grupā, novada nomināciju grupā un divu galveno nomināciju grupā - „Sakoptākais Talsu novada pagasts 2012” un „Sakoptākā Talsu novada pilsēta 2012”. 

Konkursa bargā žurija no kreisās: Māris Grīnvalds, Antra Auziņa, Andris Dedzis, Līga Ārberga, Inese Roze, Edgars Šterns un Inga Priede

Sarīkojumu ievadīja Baibas Veismanes-Rezongas muzikālais priekšnesums, bet pēc tam vērtēšanas komisija uz skatuvi aicināja visus pretendentus pa nominācijām, lai patiektos par dalību konkursā un sveiktu galveno balvu ieguvējus.

Galvenās balvas nominācijās:

 • „Sakoptākā privātmāja pilsētā” – Ciņu ģimenes māja Avotu ielā 6, Sabilē.
 • „Sakoptākā lauku sēta” – Grenevicu ģimenes lauku sēta „Lābji”, Laucienes pagastā.
 • „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja Talsu novadā ” – Talsu iela 4, Valdemārpilī.
 • „Sakoptākā zemnieku saimniecība, zivsaimniecība” ar vienādu iegūto punktu skaitu - z/s „Četri” īpašnieks Indulis Leja, Vandzenes pagastā, un z/s „Mežvidi” īpašnieks Jēkabs Sproģis, Strazdes pagastā.
 • „Veiksmīgākais pilsētas vides objekts” – Sabiles Vīna kalns.
 • „Pilsētas labdaris” – Aivars Žimants, Sabile.
 • „Pagasta labdaris” – SIA „Krauzers” valdes priekšsēdētājs Andis Araks, Laidzes pagastā.
 • „Sakoptākā iestāde Talsu novadā ” – Tiņģeres pils, Īves pagastā
 • „Sakoptākais uzņēmums Talsu novadā” ar iegūtu vienādu punktu skaitu - pilsētas teritorijā a/s „Talsu piensaimnieks” valdes priekšsēdētājs Dainis Norenbergs, pagastu teritorijā – SIA „Brabantija Latvia” direktors Georgijs Buklovskis, Ģibuļu pagastā.
 • „Iedzīvotājiem draudzīgākā kafejnīca vai tirgotava Talsu novadā” – SIA „Viko” veikals „Elvi” Stendē, īpašnieki Zintis un Agnis Vicinski.
 • „Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums Talsu novadā” – Laumu dabas parks, Īves pagastā, īpašnieki Inga un Roberts Riekstiņi.
 • „Talsu novada Zaļās domāšanas līderis” – Valsts Stendes selekcijas graudaugu institūts, Lībagu pagastā, direktore Inga Jansone.
 • „Radošākais novadnieks” – vēsturnieks, dzejnieks, literāts un mācību grāmatu autors Indulis Ķēniņš, Valdemārpilī.
 • „Sabiedriskākais pārvaldnieks” – Sandra Pētersone, pārvaldes vadītāja Lībagu un Strazdes pagastos.
 • „Sakoptākais Talsu novada pagasts” – Vandzenes pagasts (166,38), bet vislielāko punktu skaitu konkursā „Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts 2012”, ieguvis un līdz ar to Atzinības rakstu saņēma Lībagu pagasts (175, 46), jo kā nolikums paredz, atkārtoti 1. vietu otro gadu pēc kārtas nepiešķir. Vērtēšanas komisija nolēma Atzinības rakstu pasniegt arī 3. vietas ieguvējam- Strazdes pagastam (149,41), un 2. vietas ieguvējam – Laidzes pagastam (153, 15).
 • Nomināciju „Sakoptākā Talsu novada pilsēta” vērtēšanas komisija nolēma nepiešķirt, bet Atzinības rakstu par vislielāko iegūto punktu skaitu (157,22) ieguva Talsu pilsēta.
Konkursa uzvarētāji balvā saņēma arī divu dienu kopīgu ekskursiju pa skaistākajām Latgales vietām.

Sarīkojumā piedalījās gan konkursa dalībnieki un organizatori, gan deputāti un pašvaldības darbinieki. Uz pasākumu ierādās ap 300 apmeklētāju. Pasākuma saviesīgajā daļā apmeklētājus priecēja Sabiles amatierteātris un grupa „Jūrkant`”.

FOTO GALERIJA

Informāciju sagatavoja:

Inga Priede,

Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

13.09.2012.

Notiks konkursa „Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts 2012” noslēguma sarīkojums

28. septembrī plkst. 19.00, Ģibuļu pagasta Pastendes kultūras namā notiks konkursa „Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts 2012” noslēguma sarīkojums, kur tiks paziņoti konkursa rezultāti, pasniegtas balvas un sumināti konkursa dalībnieki.

Sarīkojumā aicināti piedalīties visi konkursa dalībnieki un organizatori, kur ikvienam būs iespēja tuvāk iepazīties vakara saviesīgajā daļā, un sadancot ballē, kurā muzicēs grupa „Jūrkant`”. Konkursa uzvarētāji balvā saņems arī divu dienu kopīgu ekskursiju pa skaistākajām Vidzemes vietām.

Vērtēšanas komisija ir patīkami pārsteigta par iedzīvotāju ieguldīto darbu savas dzīvesvietas sakopšanā, centību uzņēmējdarbības attīstībā un sirsnīgo uzņemšanu. Komisija iepazinās ar vēl neapzinātām vietām novadā, vēroja kā attīstījušās dažādas uzņēmējdarbības nozares un uzzināja ļoti daudz par sava novada iestādēm, uzņēmumiem, aktīvākajiem un radošākajiem novadniekiem, novērtēja labvēļu ieguldījumu novada izaugsmē, kā arī saņēma milzīgu pozitīvās enerģijas lādiņu turpmākajam darbam un sadarbībai ar ikvienu novada iedzīvotāju. Vērtēšanas komisija izsaka pateicību gan konkursa dalībniekiem, gan organizatoriem par veiksmīgu sadarbību konkursa norises gaitā un novēl būt savas dzīvesvietas patriotiem arī turpmāk.

Paldies visiem par ieguldīto darbu un uz tikšanos Pastendē!

Inga Priede,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


 
 Konkursa dalībnieku apbalvošana gaidāma septembrī

 

Konkursa Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts 2012vērtēšanas komisija ir apkopojusi konkursa rezultātus, bet tas pagaidām ir noslēpums, jo komisijas locekļi ir solījušies rezultātus neizpaust līdz septembrim, kad notiks konkursa dalībnieku sumināšana.

 Visi konkursa dalībnieki un organizatori tiek aicināti piedalīties konkursa noslēguma sarīkojumā 28. septembrī, Pastendes kultūras namā, kur tiks paziņoti konkursa rezultāti un pasniegtas balvas, kā arī visiem dalībniekiem būs iespēja tuvāk iepazīties vakara saviesīgajā daļā un sadancot ballē. Konkursa uzvarētāji balvā saņems arī divu dienu kopīgu ekskursiju pa skaistākajām Latvijas vietām.

Vērtēšanas komisija ir patīkami pārsteigta par iedzīvotāju ieguldīto darbu savas dzīvesvietas sakopšanā, centību uzņēmējdarbības attīstībā un sirsnīgo uzņemšanu. Komisija iepazinās ar vēl neapzinātām vietām novadā, vēroja kā attīstījušās dažādas uzņēmējdarbības nozares un uzzināja ļoti daudz par sava novada iestādēm, uzņēmumiem, aktīvākajiem un radošākajiem novadniekiem, novērtēja labvēļu ieguldījumu novada izaugsmē, kā arī saņēma milzīgu pozitīvās enerģijas lādiņu turpmākajam darbam un sadarbībai ar ikvienu novada iedzīvotāju. Komisija izsaka pateicību gan konkursa dalībniekiem, gan organizatoriem par jauko un sirsnīgo uzņemšanu un novēl būt savas dzīvesvietas patriotiem arī turpmāk.

 

Inga Priede

 

Noslēdzies konkurss „Talsu novada sakoptākais pagasts un pilsēta 2012”

 

Veicinot Talsu novada teritoriālo pārvalžu un centrālās administrācijas sadarbību ar savas administratīvās teritorijas vietējo sabiedrību teritorijas sakopšanā un pilsoniskās sabiedrības veidošanā, Talsu novada pašvaldība laikā no 2012.gada 5. jūnija līdz 3. jūlijam rīkoja konkursu:  „Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts ”.

 

Atgādinām, ka šogad konkursā tika vērtētas sekojošas nominācijas četrās grupās - Pilsētu grupā: „Sakoptākā privātmāja pilsētā”, „Veiksmīgākais pilsētvides objekts”, „Pilsētas labdaris”. Pagastu grupā: „Sakoptākā lauku sēta”, „Sakoptākā zemnieku saimniecība, zivsaimniecība”, „Pagasta labdaris”. Novada nominācijas iegūs: „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja Talsu novadā”, „Sakoptākā iestāde Talsu novadā”, „Sakoptākais uzņēmums Talsu novadā”, „Iedzīvotājiem draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca Talsu novadā”, „Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums Talsu novadā”, „Talsu novada Zaļās domāšanas līderis”, „Radošākais novadnieks”, „Sabiedriskākais pārvaldnieks”. Galvenās nominācijas: „Sakoptākais Talsu novada pagasts 2012” un „Sakoptākā Talsu novada pilsēta 2012”. 

Vērtēšanas komisija septiņu dalībnieku sastāvā apmeklēja visus 14 Talsu novada pagastus un četras pilsētas. Vērtēšanas komisijā ar domes lēmumu par komisijas priekšsēdētāju tika apstiprināta Inese Roze (Talsu novada tūrisma informācijas centra vadītāja), par komisijas priekšsēdētāja vietnieku tika apstiprināts Andris Dedzis (Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks), tika apstiprināti arī komisijas locekļi - Edgars Šterns (Talsu novada domes deputāts, SIA „Talsu namsaimnieks” darbinieks), Māris Grīnvalds (Talsu novada domes deputāts, SIA „Kurzemes sēklas” galvenais agronoms), Inga Priede (Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja), Antra Auziņa (Talsu novada pašvaldības māksliniece), bet par komisijas sekretāri tika nolemts apstiprināt Līgu Ārbergu (Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas komercdarbības konsultanti).


KONKURSS

“TALSU NOVADA Sakoptākā pILSĒTA UN PAGASTS 2012”

Veicinot Talsu novada teritoriālo pārvalžu un centrālās administrācijas sadarbību ar savas administratīvās teritorijas vietējo sabiedrību teritorijas sakopšanā un pilsoniskās sabiedrības veidošanā, Talsu novada pašvaldība laikā no 2012.gada 5. jūnija līdz 3. jūlijam rīko konkursu:  „Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts ”.

 

Pretendenti aicināti pieteikties dalībai konkursā savas administratīvās teritorijas pārvaldē, bet Talsu pilsētā – Talsu novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos, sekojošās nominācijās:

 

Pilsētu grupā                        

 • „Sakoptākā privātmāja pilsētā”
 • „Veiksmīgākais pilsētvides objekts”
 • „Pilsētas labdaris”

 

Pagastu grupā

 • „Sakoptākā lauku sēta”,
 • „Sakoptākā zemnieku saimniecība, zivsaimniecība”
 • „ Pagasta labdaris”

 

Novada nominācijas

 • „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja Talsu novadā”
 • „Sakoptākā iestāde Talsu novadā”
 • „Sakoptākais uzņēmums Talsu novadā”
 • „Iedzīvotājiem draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca Talsu novadā”
 • „Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums Talsu novadā”
 • „Talsu novada Zaļās domāšanas līderis”
 • „Radošākais novadnieks”
 • „Sabiedriskākais pārvaldnieks”

 

Galvenās nominācijas

 •  „Sakoptākais Talsu novada pagasts”
 • „Sakoptākā Talsu novada pilsēta”

 

Konkursa „Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts” uzvarētājus apbalvos 2012.gada 28. septembrī, konkursa noslēguma sarīkojumā Pastendes kultūras namā.

Pretendentus vērtēs komisija šādā sastāvā:

 • Talsu novada tūrisma informācijas centra vadītājs – komisijas priekšsēdētāja – Inese Roze;
 • Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks – komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Andris Dedzis;
 • Talsu novada domes deputāts, Attīstības un starptautisko sakaru komitejas loceklis- komisijas loceklis – Edgars Šterns;
 • Talsu novada domes deputāts, Tautsaimniecības komitejas loceklis- komisijas loceklis – Māris Grīnvalds;
 • Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja - komisijas locekle – Inga Priede;
 • Talsu novada pašvaldības māksliniece - komisijas locekle – Antra Auziņa;
 • Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas komercdarbības konsultante– komisijas sekretāre – Līga Ārberga.
 
 Sīkāka informācija pa tālruni: 26350440; 63232125 (Inga Priede).

 

VĒRTĒŠANAS komisijas apmeklējuma grafiks

 

N.p.k.

Pilsēta, pagasts

05.06.

otrdiena

08.06.

piektdiena

12.06.

otrdiena

15.06.

piektdiena

19.06.

otrdiena

26.06.

otrdiena

 03.07.

otrdiena

1.

Balgale

9:00

 

 

 

 

 

 

2.

Lauciene

12:00

 

 

 

 

 

 

3.

Ķūļciems

15:30

 

 

 

 

 

 

4.

Sabile

 

 

 

 

 

 

10:00

5.

Abavas pag.

 

 

 

 

 

 

13:00

6.

Stende

 

9:00

 

 

 

 

 

7.

Virbi

 

11:00

 

 

 

 

 

8.

Strazde

 

13:00

 

 

 

 

 

9.

Lībagi

 

 

9:00

 

 

 

 

10.

Ģibuļi

 

 

13:00

 

 

 

 

11.

Talsi

 

 

 

14:30

 

 

 

12.

Valdemārpils

 

 

 

 

9:00

 

 

13.

Ārlavas pag.

 

 

 

 

12:00

 

 

14.

Lube

 

 

 

 

15:00

 

 

15.

Valdgale

 

 

 

9:30

 

 

 

16.

Īve

 

 

 

11:30

 

 

 

17.

Laidze

 

 

 

 

 

9:00

 

18.

Vandzene

 

 

 

 

 

13:00

 

Notikumu kalendārs

Decembris, 2022
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk