Konkurss "Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts"

Apbalvoti konkursa "Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts 2013" laureāti

30-09-2013

27. septembrī notika konkursa „Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts 2013” noslēguma sarīkojums, kurā tika paziņoti konkursa rezultāti, pasniegtas balvas un sumināti konkursa dalībnieki.

 

Konkursa vērtēšanas komisija

 

Sarīkojumā tika aicināti piedalīties visi konkursa dalībnieki un organizatori. Uz pasākumu bija ieradušies vairāk kā 300 apmeklētāju. Visi klātesošie konkursa dalībnieki tika godināti un saņēma pateicības. Konkursa uzvarētāji balvā saņēma arī divu dienu kopīgu ekskursiju gar Daugavu uz Daugavpili, kurp dosies no 18. līdz 19. oktobrim. Specbalvas pasniedza „Talsu komersantu klubs”, un a/s „Latvijas Valsts meži”. Savukārt jaukus muzikālos sveicienus sniedza Talsu Mūzikas skolas pedagogi – Raitis Rērihs, Daiga Rūtenberga, Lineta Mūrniece, Anda Kostanda, Līga Balga, Līva Birkenšteina, Dace Zaure, Artis Baumanis un Agrita Priedniece. Apbalvojumus konkursa laureātiem pasniedza Talsu novada domes deputāti un pašvaldības administrācijas vadība.

Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus, atklājot konkursa noslēguma svinīgo pasākumu

Nominācijā „Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums” uzvarētāja laurus plūca Vandzenes pagasta atpūtas vieta Uguņu ezera krastā.

Uldis Pūcītis, Talsu novada domes deputāts pasniedza apbalvojumu Vandzenes pagasta pārvaldes vadītājai Ivetai Jansonei par veiksmīgāko tūrisma piedāvājumu - atpūtas vieta Uguņu ezera krastā

Nominācijā „Zaļās domāšanas līderis” galveno balvu ieguva a/s „Latvijas Valsts meži” Vanemas iecirknis (iecirkņa vadītājs Jānis Naglis), balvu saņemt tika aicināts Aldis Felts, Ziemeļkurzemes mežsaimniecības izpilddirektors.

Aldis Felts, Ziemeļkurzemes mežsaimniecības izpilddirektors

Savukārt „Talsu komersantu kluba” valdes priekšsēdētājs Andis Araks balvu pasniedza Balgales pagasta „Avotiņi” saimniekiem, brāļiem Vitautam un Ģirtam Kniplokiem.

Vitauts un Ģirts Kniploki

Titulu „Sakoptākā zemnieku saimniecība” ieguva Virbu pagasta z/s "Jaunķeiri" saimnieki Gints un Agita Alsbergi.

Gintam un Agitai Alsbergiem apbalvojumu pasniedza Talsu novada domes deputāte Juzefa Kļava

Par labākajiem nominācijā „Sakoptākā lauku sēta” tika atzītas Lībagu pagastā esošās "Ilbatas", kur saimnieko Dace un Dzintars Jēkabsoni.

Dace un Dzintars Jēkabsoni

Savukārt a/s „Latvijas Valsts meži” pārstāvis Aldis Felts pasniedza dāvanu kartes divu brīnišķīgu lauku sētu saimniekiem - Laucienes pagasta "Vijas" īpašniekiem Ilvijai un Vilim Neilandiem, kā arī Virbu pagasta "Ārkalni" saimniekiem Elgai Millerei un Jurim Slavam.

Ilvija un Vilis Neilandi

Elga Millere un Juris Slava

Par ”Sakoptāko privātmāju pilsētā” tika izvēlēta Araku ģimenes māja Rūķu ielā 12a, Talsos.

Talsu novada domes deputāts Andis Astrātovs pasniedza apbalvojumu Araku ģimenei

Par ”Sakoptāko daudzdzīvokļu māju” tika nominēta ēka, Parka ielā 1, Sabilē (mājas vecākā - Anita Daģe). Šī māja Sabilē tiek dēvēta par skolotāju māju.

Parka ielas 1 daudzdzīvokļu mājas vecākā Anita Daģe ar kaimiņieni - skolotāju  Venerandu Iskrovu

Nominācijā ”Iedzīvotājiem draudzīgākā tirgotava” par labāko tika atzīts veikals „I.R” Sabilē, īpašniece - Ieva Zvirgzda, bet par ”Iedzīvotājiem draudzīgāko kafejnīcu” tika nominēta kafejnīca ”Ķīvīškrogs”, Laidzes pagastā, īpašniece – Evita Afoņina.

Talsu novada domes deputāts Zintis Vicinskis pasniedza apbalvojumu Ievai Zvirgzdai, veikala "I.R." īpašniecei

Evita Afoņina, kafejnīcas "Ķīvīškrogs" īpašniece

Par ”Sakoptāko iestādi” Talsu novadā tika atzīta pirmsskolas izglītības iestāde ”Kastanītis”, Talsos, iestādes vadītāja - Inguna Lagzdiņa, bet nominācijā „Sakoptākais uzņēmums Talsu novadā”, galveno balvu ieguva Andra Krecera vadītais uzņēmums „Vika Wood”, Laucienes pagastā.

PII "Kastanītis" vadītājas vietniece Anda Budreika

Nominācijā „Radošākais novadnieks” tika pasniegtas trīs galvenās balvas, un par radošākajiem novadniekiem tika nominēti – Ģibuļu pagasta Pastendes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Spriganis”, vadītāja Iveta Kālberga, Lībagu pagasta iedzīvotājs, mūziķis un komponists Raimonds Tiguls, un Talsu literāte un dzejniece – Maija Laukmane.

Vidējās paaudzes deju kolektīva "Spriganis" vadītāja Iveta Kālberga

Maija Laukmane

Raimondu Tigulu apbalvoja Inga Krišāne, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece

Par novada labdari tika godināts Jānis Pīlēģis no Abavas pagasta, bet par „Sabiedriskāko pārvaldnieku” Talsu novada pašvaldībā tika nominēts Laidzes pagasta pārvaldes vadītājs Zigmunds Brunavs. Par „Sakoptāko pilsētu Talsu novadā 2013” tika atzīti Talsi, betpar „Sakoptāko pagastu Talsu novadā” tika nominēts Ģibuļu pagasts. 

Jāni Pīlēģi apbalvoja Sandra Pētersone, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece

Zigmunds Brunavs, Sabiedriskākais pārvaldnieks 2013

Ģibuļu pagasta nominanti

Oskaru Kļavu, izpilddirektora vietnieku, ar nomināciju - "Sakoptāka pilsēta 2013 - Talsi" sveica Talsu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Normunds Tropiņš

Ir patiess prieks, ka ar katru gadu pieaug konkursa dalībnieku skaits, ja aizvadītajā gadā tika vērtētas 94 vietas, tad šogad vērtēšanas komisija konkursa laikā viesojās 127 vietās, un ir gandarīta par iedzīvotāju ieguldīto darbu savas dzīvesvietas sakopšanā, centību uzņēmējdarbības attīstībā un sirsnīgo uzņemšanu. Komisija iepazinās ar vēl neapzinātām vietām novadā, vēroja kā attīstījušās dažādas uzņēmējdarbības nozares, uzzināja ļoti daudz par sava novada iestādēm, uzņēmumiem, aktīvākajiem un radošākajiem novadniekiem, novērtēja labvēļu ieguldījumu novada izaugsmē, kā arī saņēma milzīgu pozitīvās enerģijas lādiņu turpmākajam darbam un sadarbībai ar ikvienu novada iedzīvotāju.


Vērtēšanas komisija izsaka pateicību gan konkursa dalībniekiem, gan organizatoriem par veiksmīgu sadarbību konkursa norises gaitā un noslēguma pasākuma rīkošanā.

 

Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa


Notiks konkursa „Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts 2013” noslēguma sarīkojums

16-09-2013

27. septembrī plkst. 19.00 notiks konkursa „Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts” noslēguma pasākums Talsu sporta hallē, kurā tiks paziņoti konkursa rezultāti, pasniegtas balvas un sumināti konkursa dalībnieki.

Sarīkojumā aicināti piedalīties visi konkursa dalībnieki un organizatori, kur ikvienam būs iespēja tuvāk iepazīties vakara saviesīgajā daļā, un sadancot ballē ar grupa „Deserts” no Jelgavas. Konkursa uzvarētāji balvā saņems arī divu dienu kopīgu ekskursiju pa skaistākajām Liepājas novada vietām.

Vērtēšanas komisija ir gandarīta par iedzīvotāju ieguldīto darbu savas dzīvesvietas sakopšanā, centību uzņēmējdarbības attīstībā un sirsnīgo uzņemšanu. Komisija iepazinās ar vēl neapzinātām vietām novadā, vēroja kā attīstījušās dažādas uzņēmējdarbības nozares un uzzināja ļoti daudz par sava novada iestādēm, uzņēmumiem, aktīvākajiem un radošākajiem novadniekiem, novērtēja labvēļu ieguldījumu novada izaugsmē, kā arī saņēma milzīgu pozitīvās enerģijas lādiņu turpmākajam darbam un sadarbībai ar ikvienu novada iedzīvotāju.

Vērtēšanas komisija izsaka pateicību gan konkursa dalībniekiem, gan organizatoriem par veiksmīgu sadarbību konkursa norises gaitā un novēl būt savas dzīvesvietas patriotiem arī turpmāk.

Paldies visiem par ieguldīto darbu un uz tikšanos Talsu sporta hallē!


Aicinām piedalīties konkursā „Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts 2013”

16-04-2013

Lai veicinātu Talsu novada teritoriālo pārvalžu un centrālās administrācijas sadarbību ar savas pašvaldības iedzīvotājiem un vietējo sabiedrību, kā arī veicinātu novada teritorijas attīstību un sakopšanu, iesaistoties pilsoniskās sabiedrības veidošanā, Talsu novada pašvaldība laikā no 2013. gada 21. maija līdz 21. jūnijam rīko ikgadējo konkursu „Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts 2013”.

Pretendenti aicināti pieteikties dalībai konkursā līdz š. g. 15. maijam savas administratīvās teritorijas pārvaldē, Talsu pilsētā – Talsu novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos, sekojošās nominācijās: 

 

Pilsētu grupā:

 • „Sakoptākā privātmāja pilsētā”,
 •  „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja Talsu novadā”,
 •  „Pilsētas labvēlis”,
 •  „Sakoptākais uzņēmums Talsu novadā”. 

Pagastu grupā:

 •  „Sakoptākā lauku sēta”,
 •  „Sakoptākā zemnieku saimniecība, zivsaimniecība”,
 •  „Pagasta labvēlis”;
 •  „Sakoptākais uzņēmums Talsu novadā”. 

 Novada nominācijās:

 • „Sakoptākā iestāde Talsu novadā”,
 •  „Iedzīvotājiem draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca Talsu novadā”,
 •  „Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums Talsu novadā”;
 •  „Talsu novada Zaļās domāšanas līderis”,
 •  „Radošākais novadnieks”.
 •  „Sabiedriskākais pārvaldnieks”. 

 Galvenās nominācijas:

 •  „Sakoptākais Talsu novada pagasts 2013”
 • „Sakoptākā Talsu novada pilsēta 2013”
 • Galvenās nominācijas tiek vērtētas pēc visās nominācijās iegūto punktu kopskaita.

 

Konkursa „Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts” uzvarētājus apbalvos 2013.gada 27. septembrī, konkursa noslēguma sarīkojumā Talsu sporta hallē. Titula ieguvēji, katrā izvirzītajā nominācijā, saņem konkursa balvas (Atzinību un divu dienu ekskursiju pa Latviju).

 

KONKURSA NOLIKUMS

KOMISIJAS APMEKLĒJUMA GRAFIKS

KONKURSA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

 

Sīkāka informācija pa tālruni: 26350440; 63232125 (Inga Priede).

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
23-03-2023