Trešdiena, 5. oktobris
Šodien sveicam: Amālija

 TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas numurs 90009113532

adrese - Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201

Darba laiks: 8.00-17.00
otrdienās: 8.00-19.00

Apmeklētāju pieņemšanas centra tālrunis - 63232110; 26398234, fakss - 63232130;

Talsu novada pašvaldības oficiālais e-pasts - pasts@talsi.lv

Informācija mājas lapai, ierosinājumi, jautājumi - info@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība pieņem elektroniski parakstītus dokumentus

 
Amats
Vārds, uzvārds
Kabineta Nr.,
atrašanās vieta
Tālrunis, epasts,
iedzīvotāju pieņemšanas laiks

Talsu novada domes
priekšsēdētājs

Dainis Karols

201

63232111; 20229688
dainis.karols@talsi.lv

Talsu novada domes
priekšsēdētāja
vietnieks
Normunds Tropiņš  203
 29253840
normunds.tropins@talsi.lv 
TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Administratīvā struktūra
Izpilddirektora p.i.
Inguna
Kaļinka
208

 

Izpilddirektora vietniece
Inguna
Kaļinka
208

63232120; 29486304
inguna.kalinka@talsi.lv
iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 17.00-19.00

Izpilddirektora vietniece Ieva
Krēķe
210
 29459973
ieva.kreke@talsi.lv
iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 17.00-19.00
Biroja administratore Inese
Himiča
202 63232129; 25606455
inese.himica@talsi.lv
Auditors      
DARBA AIZSARDZĪBAS NODAĻA
Nodaļas vadītājs Aivars Zutis 316
29493260 
aivars.zutis@talsi.lv 
Darba aizsardzības speciālists Gints Grīnbergs  316
63220833, 29168202
gints.grinbergs@talsi.lv
SABIEDRISKO ATTIECĪBU UN MĀRKETINGA NODAĻA  
Nodaļas vadītāja Inita Fedko 207
63232115; 26663732
inita.fedko@talsi.lv
info@talsi.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Dana Vecmane 205
20237212
dana.vecmane@talsi.lv
info@talsi.lv

 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Rita Blāze
207
63232115; 26474262
rita.blaze@talsi.lv
 info@talsi.lv
KULTŪRAS UN SPORTA ATTĪSTĪBAS NODAĻA
Nodaļas vadītāja Egita Murauska  Krišjāņa Valdemāra iela 17A
26411829
 egita.murauska@talsi.lv
Sabiedrības veselības speciāliste Tatjana Neilande 203 / 1.korp.
22014155
tatjana.neilande@talsi.lv
Kultūras daļa
Kultūras daļas vadītāja Sanita Arciševska Krišjāņa Valdemāra iela 17A
 22043062
sanita.arcisevska@talsi.lv
Speciāliste kultūras jautājumos Ina Jurkeviča Krišjāņa Valdemāra iela 17A
27877562
ina.jurkevica@talsi.lv
Sporta daļa
Sporta daļas vadītājs  Aivars Pekmans  Krišjāņa Valdemāra iela 17A
26449513
aivars.pekmans@talsi.lv
Speciālists sporta jautājumos Andris Krišjānis Krišjāņa Valdemāra iela 17A
25438154
andris.krisjanis@talsi.lv
Tūrisma informācijas daļa
Tūrisma informācijas daļas vadītāja  Līva Dāvidsone Lielā ielā 19/21 (Talsu tautas namā)
26469057
  liva.davidsone@talsi.lv
Ceļojuma organizators  Arta Jakobsone Lielā ielā 19/21 (Talsu tautas namā)
26469057
arta.jakobsone@talsi.lv
Ceļojumu konsultante Bibi Millersone Lielā ielā 19/21 (Talsu tautas namā)
26469057
bibi.millersone@talsi.lv
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS UN PROJEKTU VADĪBAS NODAĻA
Nodaļas nolikums
Nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece

213/ 1. korpuss

29135157
jolanta.skujeniece@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 17.00-19.00

Projektu vadības daļa
Projektu vadības daļas vadītāja
 
Aiva
Dimante
201/ 1. korpuss

63222032, 26418019
aiva.dimante@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 17.00-19.00

Projektu vadītāja
Jolanta
Didžus
203/ 1. korpuss
63237578; 29126171
jolanta.didzus@talsi.lv
Projektu vadītājs    
 
Projektu vadītāja Aija Svarinska  201/ 1. korpuss 25740309
aija.svarinska@talsi.lv
Projektu vadītāja
Inga
Grietēna
201/ 1. korpuss
63222032, 20267675
inga.grietena@talsi.lv
Uzņēmējdarbības koordinatore
Inga
Bumbule
202/ 1. korpuss
63237581, 29124752
inga.bumbule@talsi.lv
Būvinženiere    
 
Plānošanas daļa
Teritorijas plānotāja Anda Felša 202./ 1. korpuss 63237581; 26568792
anda.felsa@talsi.lv
KOMUNĀLĀ NODAĻA  
Nodaļas vadītājs Edvards Šnēfelds 305/ 1. korpuss
29298252
edvards.snefelds@talsi.lv
Komunālo pakalpojumu daļa
Komunālo pakalpojumu daļas vadītāja Jolanta Ivanova 112/2. korpuss
28319551
 jolanta.ivanova@talsi.lv
Vides pārvaldības speciāliste
Madara Vanaga 304/ 1. korpuss
28381080
madara.vanaga@talsi.lv
Mājokļu speciāliste Gita Strazdiņa
112/ 2. korpuss
63220857
gita.strazdina.kn@talsi.lv 
Celtniecības speciālists Andrejs Aveniņš 315/ 1. korpuss

andrejs.avenins@talsi.lv

Transporta daļa
Transporta daļas vadītājs  Agris Ciemleja  314/ 1. korpuss  29448939
agris.ciemleja@talsi.lv
Mikroautobusa vadītājs Pēteris Vasiļjevs Talsi  26546907
Autobusa vadītājs
Ainars
Balodis
Sabile 29420953
Autobusa vadītājs Viesturs Štrauss Sabile 29107403
Autobusa vadītājs
Vilnis
Vītols
Virbi 20252718
Autobusa vadītājs Dairis Strēlnieks Balgale 20251366
Autobusa vadītājs
Andris
Zemītis
Ģibuļi 28630729
Autobusa vadītājs
Andis
Jasis
Lībagi 28679599
Mikroautobusa vadītājs
Uldis
Lagzdiņš
Lauciene 20257825
Autobusa vadītājs
Guntis
Freijs
Ģibuļi 22016661
Autobusa vadītājs
Aivis
Ruka
Talsi 29495911
Autobusa vadītājs
Ainars
Valters
 Talsi  26493054
Mikroautobusa vadītājs Ziedonis Rozentāls  Talsi 29417085
Mikroautobusa vadītājs
Andris
Cīrulis
 Talsi 29108979
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA
Nodaļas vadītāja
 Ilze
Lagzdiņa

212 / 1. korpuss

 63222268; 26579790
ilze.lagzdina@talsi.lv
iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 17.00-19.00

Finanšu un ekonomikas daļa
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja
Aija
Tihovska

205 / 1. korpuss

63237582
aija.tihovska@talsi.lv

Vecākā ekonomiste
Ieva
Jurkāne
214/1. korpuss
63237583
ieva.jurkane@talsi.lv
Grāmatvedības un uzskaites daļa
Grāmatvedības un uzskaites daļas vadītāja
 Daiga
Helde

207 / 1. korpuss

63237585; 26393325
daiga.helde@talsi.lv

Vecākā grāmatvede
Inta
Vāne

214 / 1. korpuss

 63237583; 27842363
inta.vane@talsi.lv

Vecākā grāmatvede
Ilze
Nordena

210 / 1. korpuss

63222231;
ilze.nordena@talsi.lv
 Vecākā grāmatvede Judīte
Cibiskina
209 / 1. korpuss 63222238
 judite.cibiskina@talsi.lv
Vecākā grāmatvede Sandra Damlice 208 / 1. korpuss 63222234
sandra.damlice@talsi.lv
Vecākā grāmatvede
Ināra
Feldberga
209 / 1. korpuss
63222238
inara.feldberga@talsi.lv
Grāmatvede Līga Skolmeistare

208 / 1. korpuss

63222234
liga.skolmeistare@talsi.lv
Grāmatvede
Zinta
Lipāne

210 / 1. korpuss

63222231
zinta.lipane@talsi.lv
Grāmatvede Vēsma Rūmniece

208 / 1. korpuss

63222234
vesma.rumniece@talsi.lv
Grāmatvede
Jeļena
Cietvīra
210 / 1. korpuss
63222231
jelena.cietvira@talsi.lv
Vecākā kasiere
Anita
Zihmane

114 / 2. korpuss

63232123
anita.zihmane@talsi.lv
kases darba laiks 8.00-12.00 13.00-16.30

JURIDISKĀ NODAĻA
Nodaļas vadītāja Guntra Tālberga
309
1. korpuss

29453403
guntra.talberga@talsi.lv
iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 17.00-19.00

Juridiskā atbalsta daļa
Juridiskā atbalsta daļas vadītāja Santa Kondratoviča
 307
1. korpuss
20278055
santa.kondratovica@talsi.lv
Jurista  Elvis Jansons
310
1. korpuss

63232119, 29369443
elvis.jansons@talsi.lv

Juriste
Evita
Jansone
310
1. korpuss
29333849
evita.jansone@talsi.lv
Iedzīvotāju reģistrēšanas
speciāliste
Laimdota
Berga
111
2. korpuss

63237675
laimdota.berga@talsi.lv
iedzīvotāju pieņemšana:
pirmdienās, trešdienās, piektdienās 9.00-12.00 un 13.00-15.00
otrdienās 13.00-19.00

Iepirkumu speciālista
Jana Horste
306
1. korpuss
25607510
jana.horste@talsi.lv
Personāla daļa
Personāla daļas vadītāja Eva Zolneroviča
415
2. korpuss

63237677, 28639664
iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 17.00-19.00

eva.zolnerovica@talsi.lv

Personāla lietu pārzine
Virma
Poga
414
2. korpuss

63237677
virma.poga@talsi.lv

KANCELEJA 
Kancelejas vadītāja Mārīte Indriksone 204 / 1.korpuss

63232114; 26521511
marite.indriksone@talsi.lv
iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 17.00-19.00

Apmeklētāju pieņemšanas centrs  (APC)       mob.t. 26398234          pasts@talsi.lv
Kancelejas vecākā lietvede
Jolanta
Apše
APC 1. stāvā
 
63232110; 26398234
jolanta.apse@talsi.lv
Vecākā lietvede    
 
 
Kancelejas vecākā lietveža p.i. Dace Balode APC 1. stāvā
63232110
dace.balode@talsi.lv
Pašvaldības sekretāre
Aija
Lorence
400 63237682, 25431316
aija.lorence@talsi.lv
Lietvede
Vija
Haberkorne
 301 / 2. korpuss
63232128
 vija.haberkorne@talsi.lv
Lietvede - arhivāre
Elīna
Grīnberga
Talsu novada būvvalde
63237687
elina.grinberga@talsi.lv
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻA

Informācijas tehnoloģiju

nodaļas vadītājs

Ģirts
Veinbergs
307

 26311469
girts.veinbergs@talsi.lv
it@talsi.lv

Datortīkla administrators
(atbildīgais par skolām)
 Jānis Gedrovics Izglītības pārvalde
 29148508
janis.gedrovics@talsi.lv
it@talsi.lv
Informācijas sistēmu administrators  Gatis Andersons  409
 29868592
gatis.andersons@talsi.lv
it@talsi.lv
Informācijas sistēmu administrators Madara Krūmiņa 307
26312765
madara.krumina@talsi.lv
it@talsi.lv
Datortīkla administrators Jānis Kārklevalks 408
29968496
janis.karklevalks@talsi.lv
it@talsi.lv

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODAĻA
Nodaļas nolikums

Nodaļas vadītāja
Inga
Romaško 
301
26451501
inga.romasko@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās no 17.00-19.00
Zemes un nekustamā īpašuma daļa
Daļas vadītāja
Endija
Libere
315
Talsu pilsēta

25423323
 endija.libere@talsi.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste  

Sabile,
Abavas pagasts
Virbu pagasts
Strazdes pagasts
Valdemārpils
Ārlavas pagasts

 

 

iedzīvotāju pieņemšana:

 

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē:
ceturtdienās no 9.00 - 12.00 un 13.00-17.00

Virbu pagasta pārvaldē:
trešdienās no 9.00 - 12.00 

Strazdes pagasta pārvaldē:
trešdienās no 13.00 - 16:00

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē: katra mēneša 1., 3. pirmdienā no 10.00 - 12.00 un 13.00-17.00

 

Nekustamā īpašuma speciālists
Viktors
Insbergs

Stende
Ģibuļu pagasts
Lībagu pagasts
Īves pagasts

Valdgales pagasts
29472958
viktors.insbergs@talsi.lv
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
 

Stendes pilsētas pārvaldē: ceturtdienā no 9.00-12.00 un 13.00-16.30

Ģibuļu pagasta pārvaldē: trešdienās no 8.00-12.00

Lībagu pagasta pārvaldē:
trešdienās no 13.00-17.00

Īves pagasta pārvaldē: katra mēneša 2.,4. piektdienā no 9.00-12.00

Valdgales pagasta pārvaldē: katra mēneša 2., 4. otrdienā no 9.00-16.30

 
Nekustamā īpašuma speciālists  Guntis
Bērziņš

Balgales pagasts
Laidzes pagasts Laucienes pagasts Vandzenes pagasts
Ķūļciema pagasts
Lubes pagasts

26326288
guntis.berzins@talsi.lv 

Iedzīvotāju pieņemšana:

 

Laidzes pagasta pārvaldē:  katra mēneša 1., 3. otrdienā no 9.00-12.00 un 13.00-16.00

Lubes pagasta pārvaldē:  katra mēneša 2., 4. otrdienā no  13.00-16.00 

Vandzenes pagasta pārvaldē: katra mēneša 1., 3. trešdienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00

Laucienes pagasta pārvaldē: pirmdienās no 9.00-12.00 un ceturtdienās no 13.00-16.00 ( pieņem apmeklētājus arī no Ķūļciema pagasta un Balgales pagasta

Nekustamā īpašuma nodokļa daļa
Daļas vadītāja Ramona Riekstniece 212/2.korpuss 63232124; 26480369
ramona.riekstniece@talsi.lv
 Nodokļa administratore  Ilze Freija 212/2. korpuss 
63232124
ilze.freija@talsi.lv
Darba laiks otrdienās 8.00 -19.00 un piektdienās 8.00 - 15.00
 Nodokļa administratore
Ginta
Kļaviņa
Valdemārpils pilsētas pārvalde 63237732; 26513033
ginta.klavina@talsi.lv

TALSU NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Nodaļas nolikums

Nodaļas vadītāja Antra Jesineviča Lielā iela 25

63232333; 28653520
antra.jesinevica@talsi.lv
dzimtsaraksti@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:
pirmdienas - ceturtdienas
8.30 - 17.00;
piektdienās 8.30 - 15.00

Nodaļas vadītājas vietniece
Alita
Vicinska
Lielā iela 25
63223761
alita.vicinska@talsi.lv
dzimtsaraksti@talsi.lv
 
iedzīvotāju pieņemšana:
pirmdienas - ceturtdienas
8.30 - 17.00;
piektdienās 8.30 - 15.00
TALSU NOVADA BŪVVALDE
Būvvaldes vadītājs p.i. Solvita Mālmeistere
1. korpusa
1. stāvs
63237685
iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 16.00-19.00
piektdienās 9.00-11.00
Lietvede-arhivāre Elīna Grīnberga 1. korpuss 1.stāvs
63237688
elina.grinberga@talsi.lv
Arhitektūras daļa
Būvvaldes arhitektūras daļas vadītāja Nellija Dziedātāja-Osallivana
1. korpuss
1. stāvs
63237687
nellija.dziedataja@talsi.lv
iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 16.00-19.00
piektdienās 9.00-11.00
Būvvaldes arhitekts
Aivars
Lācis
1. korpuss 1.stāvs
 

63237687; 29274744
aivars.lacis@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 16.00-19.00,
  piektdienās 9.00-11.00

Ainavu arhitekte Zanda Bitmane 1. korpuss 1.stāvs
63237687
zanda.bitmane@talsi.lv
Būvinspekcijas daļa
Būvinspekcijas daļas vadītāja Solvita Mālmeistere 1. korpuss 1.stāvs
 

63237686; 29177931
solvita.malmeistere@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 16.00-19.00,
  piektdienās 9.00-11.00

Būvinspektora palīgs  Kristīne Reinfelde
1. korpuss
1.stāvs
63237686
kristine.reinfelde@talsi.lv
 

PAŠVALDĪBAS POLICIJA 
Pašvaldības policijas nolikums

Dežūrtālrunis: 26132701

Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieks Māris Grīnvalds
Talsi,
Lielā iela 27
63223748,
26632161
 maris.grinvalds@talsi.lv
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
otrdiena 9.00 - 11.00; 17.00 - 19.00, trešdiena 9.00 - 11.00, piektdiena 9.00 -11.00.
Talsu novada pašvaldības policijas
priekšnieka  vietniece
Sigita
Amstere
 
Talsi,
Lielā iela 27
63223746; 26666939
sigita.amstere@talsi.lv
 
iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 
9.00-11.00; 17.00-19.00; trešdienās, piektdienās 9.00-11.00
Talsu novada pašvaldības policijas lietvede Eva Vadone
Talsi,
Lielā iela 27
29211137

eva.vadone@talsi.lv

Talsu novada pašvaldības policijas inspektors Dainis Redviņš  
Talsi,
Lielā iela 27
28366116
dainis.redvins@talsi.lv
Talsu novada pašvaldības policijas inspektore Iveta Neivarte Talsi 28677647
  iveta.neivarte@talsi.lv
Talsu novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
Nauris
Neifelds
Valdgale
22011647
nauris.neifelds@talsi.lv
Talsu novada pašvaldības policijas inspektors
Aldis
Dambergs
Vandzene, Laidze
22019466
aldis.dambergs@talsi.lv
Talsu novada pašvaldības policijas inspektors   Ģibuļu pagasts

 

Talsu novada pašvaldības policijas inspektors
Andris
Burkāns
Talsi
29436554
andris.burkans@talsi.lv
Talsu novada pašvaldības policijas inspektors
Klāvs
Burčaks
Talsi

63252197; 27838140
klavs.burcaks@talsi.lv

Talsu novada pašvaldības policijas vecākais inspektors  

Stende, Lībagu pagasts

 
Talsu novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Dainis Sokolovskis Sabiles pilsēta un Abavas pagasts, Virbu pagasts, Strazdes pagasts

63252197; 29339255
dainis.sokolovskis@talsi.lv

Talsu novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Normunds Kamols Valdemārpils, Ārlava, Lube, Īve

63276102; 29189228
normunds.kamols@talsi.lv

Talsu novada pašvaldības policijas inspektors
 
 
Ķūļciema pagasts, Balgales pagasts un Laucienes pagasts  
Talsu novada pašvaldības policijas inspektors Mārcis Podkalns daļa Talsu pilsētas teritorijas
29436426
marcis.podkalns@talsi.lv

 

 

 

Notikumu kalendārs

Oktobris, 2022
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk