Kontaktinformācija

Talsu novada sociālā dienesta kontaktinformācija

 

 

 

 

 Vārds, Uzvārds

Ieņemamais amats

Adrese, apmeklētāju pieņemšanas laiks

Tālrunis, e-pasts

Dace Zeļģe

dienesta vadītāja

Talsos, Kareivju ielā 7, 411.kab.

otrdien 16-19

mob.22008676

dace.zelge@talsi.lv

Ilze Kārklevalka

dienesta vadītājas vietniece

Talsos, Kareivju ielā 7, 413.kab.

otrdien 16-18

63237676 mob.20234529

ilze.karklevalka@talsi.lv

Ziedīte Smilga

personāla lietu pārzine

Talsos, Kareivju ielā 7, 405.kab.

63237681

ziedite.smilga@talsi.lv

Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļa

Tatjana Kuzmuka

vecākā sociālā darbiniece

Talsos, Kareivju ielā 7, 410.kab.

otrdien 16-18

63221889  mob.29357075

 

tatjana.kuzmuka@talsi.lv

Jolanta Maķevica

sociālā darbiniece Talsos

Talsos, Kareivju ielā 7, 113.kab.

pirmdien 9-13 un 14-16

 trešdien 9-12 un 13-16

otrdien 16-18

 mob.26575504

jolanta.makevica@talsi.lv

Antra Indriksone

sociālā darbiniece

Talsos

Talsos, Kareivju ielā 7,102.kab.

 

pirmdien, trešdien 9-12 un 13-16 otrdien 16-18

 mob.25719634

 

antra.indriksone@talsi.lv

Liene Veide

sociālā darbiniece

Talsos

Talsos, Kareivju ielā 7,103.kab.

otrdien 9-13 un 14-18, ceturtdien 9-12 un 13-16

63237679 mob.25600157

liene.veide@talsi.lv

Ilga Brēdiķe

Sociālās palīdzības organizatore

Talsos, Kareivju ielā 7, 101. kab.

 

Otrdien 9-12 un 13-18, ceturtdien 9-13 un 14-16

.

mob.26656064

ilga.bredike@talsi.lv

Zane Vītoliņa

sociālā darbiniece Laucienē

Laucienes pagasta pārvaldē

pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18 

mob.25415907

zane.vitolina@talsi.lv

Gunta Vilne

sociālā darbiniece Ģibuļos

Ģibuļu pagasta pārvaldē

pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18 

63291039 mob.28646667

gunta.vilne@talsi.lv

Vija Ernstsone

sociālā darbiniece Balgalē

Balgales pagasta pārvaldē

pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18 

63254433 mob.28647635

vija.ernstsone@talsi.lv

Elita Viļuma

sociālā darbiniece Sabilē un Abavas pagastā

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē

pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18  

mob.29143259

elita.viluma@talsi.lv

Kristīne Hartmane

sociālās palīdzības organizatore Sabilē un Abavas pagastā

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē

pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18  

 63237889 mob.25719291

kristine.hartmane@talsi.lv

Iveta Niedrāja

sociālā darbiniece Lībagos

Lībagu pagasta pārvaldē

pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16 otrdien 9-12 un 13-18

katra mēneša 1.trešdienā 9-11 (vecajā Lībagu skolā)

63237870 mob.28381646

iveta.niedraja@talsi.lv

 

 

Leila Tālberga

 

 

sociālā darbiniece Vandzenē

un Laidzē

Vandzenes pagasta pārvaldē

pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16

 

63225473

 

leila.talberga@talsi.lv

Laidzes pagasta pārvaldē

trešdien 9-12 un 13-16

otrdien 9-12 un 13-18

63220946 mob.22009398

 

leila.talberga@talsi.lv

 

Ilona Veidemane

sociālā darbiniece Īvē un Lubē

Īves pagasta pārvaldē

pirmdien, ceturtdien 9-16

63254060 mob.28632465

ilona.veidemane@talsi.lv

Lubes pagasta pārvaldē

otrdien, trešdien 9-16

63232350 mob.28632465

ilona.znotina@talsi.lv

Benita Štrodaha

sociālā darbiniece Valdgalē un Ķūļciemā

Valdgales pagasta pārvaldē

 

otrdien 9-12 un 13-18

ceturtdien 9-12 un 13-16

 

Ķūļciema pagasta pārvaldē

pirmdien 9-12 un 13-17

 

63291254  mob.29320798

benita.strodaha@talsi.lv

63254399

Inga Neimane

sociālā darbiniece Virbos un Strazdē

Virbu pagasta pārvaldē

pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16,

 

Strazdes pagasta pārvaldē

otrdien 9-12 un 13-18

63220978 mob.28676479

inga.neimane@talsi.lv

                63254889

Ilze Ozola

sociālais darbinieks          Stendē

  Stendes pagasta pārvaldē

pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18

  63232134 mob.26352080

ilze.ozola@talsi.lv

Eva Mackēviča

sociālās palīdzības organizatore

Stendē

  Stendes pagasta pārvaldē

  pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18

mob.28651745

eva.mackevica@talsi.lv

Elizabete Stocka

sociālā darbiniece Valdemārpilī un Ārlavas pagastā

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē

pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18  

63276494 mob.29327587

elizabete.stocka@talsi.lv

Inese Kiršteine

sociālās palīdzības organizatore Valdemārpilī, Ārlavas pagastā, Valdgales pagastā

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē

pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18  

63276494 mob.25656207

inese.kirsteine@talsi.lv

Sociālo pakalpojumu nodaļa

Baiba Smilgaine

sociālā darbiniece

Talsos, Kareivju ielā 7, 108. kab.

 mob.25666502

baiba.smilgaine@talsi.lv

Laura Grīva

sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem

Talsos, Kareivju ielā 7, 104. kab.

 

otrdien 9-12 un 13-18

ceturtdien 9-12 un 13-16

63237680, mob.26310126

laura.griva@talsi.lv

Zane Prātiņa

sociāla darbiniece darbam ar asistentiem

Talsos, Kareivju ielā 7, 107.kab.

 

otrdien 9-12 un 13-18

ceturtdien 9-12  un 13-16

63237678 mob.25410997

zane.pratina@talsi.lv

Nadežda Dziemidova

sociālā darbiniece darbam ar veciem cilvēkiem

Talsos, Kareivju ielā 7, 104. kabinets

 

otrdien 9-12 un 13-18

 ceturtdien 9-12 un 13-16

63237680, 29491938

nadezda.dziemidova@talsi.lv

Ilze Anstrauta

Sociālā darbiniece

Talsos, Kareivju ielā 7, 108.kab.

         otrdien, ceturtdien 8-16

                piektdien 8-15 

 

ilze.anstrauta@talsi.lv

Jānis Tirzmalis

Specializētā automobiļa vadītājs

 

mob.28389450

Dienas centrs

Melita Valdemāre

dienas centra vadītāja

Talsos, Lielā ielā 27

katru darba dienu 9-16

63224655 mob.28692688

dienas.centrs@talsi.lv

Lāsma Vītiņa

administratore

Talsos, Lielā ielā 27

katru darba dienu 9-16

63224655

       dienas.centrs@talsi.lv

Ģimeņu atbalsta nodaļa

Inguna Kronberga

vecākā sociālā darbiniece

Talsos, Kareivju ielā 7, 406.kab. 

otrdien 9-12 un 13-18

mob.26155630

inguna.kronberga@talsi.lv

 Solvita Laure

 sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Talsos

Talsos, Kareivju ielā 7, 105.kab.

pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18 

 63220859, mob.25634611

solvita.laure@talsi.lv

Ginta Šmite

sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Talsos

 Talsos, Kareivju ielā 7, 106.kab. 

pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18 

mob.29264626

ginta.smite@talsi.lv

Eva Bērzkalne

sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Valdemārpilī un Ārlavas pagastā un Valdgales pagastā

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē

pirmdien 9-12 un 13-16

otrdien 9-12 un 13-18

 

Valdgales pagasta pārvaldē

 trešdien, ceturtdien

9-12 un 13-16

63276494 mob.28690177

eva.berzkalne@talsi.lv

Lolita Šnikvalde

sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Laucienes, Ķūļciema, Balgales pagastā

Laucienes pagasta pārvaldē

pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18

 mob.28396855

lolita.snikvalde@talsi.lv

Inese Krastiņa

sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Ģibuļu pagastā un Stendē

Ģibuļu pagasta pārvaldē

pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18

 

Stendes pilsētas pārvaldē

ceturtdien 9-14

63221289 mob.29425919

inese.krastina@talsi.lv

Aina Āboliņa

sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem  Abavas pagastā un Sabilē

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē

pirmdien, trešdien, ceturtdien 9-12 un 13-16

63237889 mob.26572328

aina.abolina@talsi.lv

Sintija Kārkliņa

sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Vandzenes  un Laidzes pagastā

Vandzenes pagasta pārvaldē

pirmdien 9-12 un 13-16

otrdien 9-12 un 13-18

 

Laidzes pagasta pārvaldē

trešdien, ceturtdien 9-12 un 13-16

63225473 mob.28626329

sintija.karklina@talsi.lv

63220946 mob.28626329

 

Inga Makstniece

sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Lībagu, Virbu un Strazdes pagastā

Lībagu pagasta pārvaldē

pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-17, otrdien 9-12 un 13-18

mob.29402176

inga.makstniece@talsi.lv

Agnese Metuzāle

sociālais pedagogs

Talsos, Kareivju ielā 7, 407.kab. 

mob.27848227

Higiēnas pakalpojumu centrs

Iveta Jurkeviča

Higiēnas pakalpojumu centra pārzine

Talsos, Stabu ielā 6

katru darba dienu 9-12 un 13-16

mob.28694487

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs

Dace Sudmale

vadītāja

„Zvirgzdu pansija”, Zvirgzdos,  Laidzes pag.

 

katru darba dienu 8-12 un  13-17

mob.28607645 

 

dace.sudmale@talsi.lv

Inārs Švarcs

atkarību profilakses speciālists

„Zvirgzdu pansija”, Zvirgzdos,  Laidzes pag.

 

trešdien 8-12 un 13-17

 

Kontakttālrunis mob.28607645

Eva Birmuhanova

sociālā rehabilitētāja

„Zvirgzdu pansija”, Zvirgzdos,  Laidzes pag.

 

katru darba dienu 8-12 un 13-17

  

mob.29402625

eva.birmuhanova@talsi.lv

Dace

Maķevica

atkarību profilakses speciāliste

„Zvirgzdu pansija”, Zvirgzdos,  Laidzes pag.

 

ceturtdien 8-12 un 13-17

 

Kontakttālrunis mob.28607645

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
18-01-2021