ĶŪĻCIEMA PAGASTS

Ķūļciema pagastā

 

Ķūļciema pagastā vērtēšanas komisija ierādās vēlā, 5. jūlija pēcpusdienā, jo pirms tam daudz tika skatīts jau iepriekšējos divos pagastos – Balgalē un Laucienē. Visu trīs pārvalžu vadītājs Pēteris Bekmanis savu uzdevumu godam paveicis, un dienas noslēgumā piedāvā iepazīties ar trīs pieteiktajām nominācijām.

Vispirms dodamies, uz daudzdzīvokļu māju „Druvas”, kas izvirzīta nominācijai „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja Talsu novadā”. „Druvu” iedzīvotāji pavisam nesen, kopš 2. aprīļa, par savas mājas pārvaldnieku iecēluši enerģisko Aigaru Otmani, un kopš tā brīža visas lietas virzoties uz augšu. Mājā ir 24 dzīvokļi, un būtiski ir tas, ka par mājas apsaimniekošanu neviens nav parādā. Par apkuri rūpējas katrs pats, bet labiekārtošanas darbus veic visi kopā.

Skate noslēdzas Ķūļciema pagasta „Pēterīšos”, kas pretendē uzSakoptākā lauku sēta” titulu. Lauku sētas „Pēterīši” saimniece Aija Rosoha ar prieku stāsta par savām puķēm un iekopto dārzu. Māja atrodas pašā pagasta centrā, celta kolhozu laikos turpat pirms 30 gadiem, kad viena aiz otras šādas viensētas tolaik tika būvētas. Tāpēc īpaši, kur izvērsties nav, bet pensionāru pāris Aija un viņas dzīvesbiedrs atzīst, ka darba tāpat pietiekot: „Kā vienā galā beidzam ravēt un pļaut, tā otrā sākam atkal!”

Sēžot pie mielasta galda uzklausām pagasta pārvaldes darbinieku stāstījumu par nominācijai „Pagasta labdaris” izvirzīto pretendentu Artūru Daugatu. Pagasta ļaudis ir pateicīgi savam labdarim Daugata kungam par sniegtajām pozitīvajām emocijām, labajām domām un darbiem, ko iedzīvotāji var novērtēt ikvienā pasākumā – Ezera svētkos, Līgo vakarā, Pagasta svētkos, Ziemassvētkos, it visur, kur Artūra Daugata morālais, radošais un finansiālais atbalsts ir jūtams.

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
23-03-2023