Trešdiena, 5. oktobris
Šodien sveicam: Amālija

 04.06.2019.

Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs piedalās projektā
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

Projekta ietvaros piedāvātās programmas:

Uzņēmējdarbības pamati: no ieceres līdz pārdošanai, 80 h

Līdzmaksājums: 28,80 EUR

Mācības piektdienas vakaros/ sestdienās
 

Organizāciju vadība, 80 h

Līdzmaksājums: 28,80 EUR

Mācības darba dienas vakaros
 

Dizaina domāšana uzņēmējiem, 64 h

Līdzmaksājums: 28,80 EUR

Mācības darba dienas vakaros

Individuālā vizuālā tēla veidošana: no Jūgendstila līdz Artdeco, 68 h

Līdzmaksājums: 30,60 EUR

Mācības darba dienas vakaros

 

Pieteikšanās un informācija:  www.macibaspieaugusajiem.lv

Papildus informācija: inga.sokolova@talsi.lv; t. 2651 8464

 

Par projektu:

Projekta īstenotājs

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

 

Projekta mērķis

 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

 

profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 

neformālās izglītības programmu īstenošana

 

Projekta mērķa grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

Mācību izmaksas


 • mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

 

Pieejamais atbalsts

 

 

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

Inga Sokolova, e-pasts: inga.sokolova@talsi.lv; t. 2651 8464

Sīkāka informācija

 

www.macibaspieaugusajiem.lv

 

Projekta īstenošanas pamats

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

 

 

 


26.01.2018.

 

Iespēja apgūt šarmanto franču valodu

Vai Jaunajā gadā apņēmies beigt slinkot, sapņot drosmīgāk un pieņemt jaunus izaicinājumus? Talsu novada fondam un Pieaugušo izglītības centram tev ir kāds šarmants piedāvājums – iemācīties franču valodu un nobaudīt gabaliņu no Francijas kultūras.

Franču valoda ir starptautiskā kulinārijas, modes, teātra, mākslas un arhitektūras valoda, kas glabā tautas kultūras un dzīves mākslas noslēpumus. Ja arī tavām ausīm šī valoda ir sinonīms vārdam “bauda”, aicinām apgūt pamatlīmeņa zināšanas franču valodā bez maksas. Nodarbības pasniegs Alexandre Sanseverino no Francijas, kas ieradies Latvijā, lai līdz pat decembrim veiktu brīvprātīgo darbu “Erasmus+” projektā “Labdarība bez robežām”, parādītu vietējai sabiedrībai savu kultūru, iemācītu franču valodu un īstenotu arī pats savu izaicinājumu – iemācītos angļu valodu, kas tālāk noderēs pasaules apceļojumos.

Iepazīšanās nodarbība notiks 2018.gada 6.februārī plkst.17.30, un tai var pieteikties, rakstot uz inga.sokolova@talsi.lv. Plānots, ka nodarbības notiks katru otrdienu, taču, ja interese būs liela, tiks veidota papildus grupa, kas mācīsies pirmdienās.

Kursus beidzot, saņemsiet Talsu novada Pieaugušo izglītības centra sertifikātu par pamatlīmeņa zināšanu apguvi franču valodā.


26.01.2018.

 Digitālo prasmju pilnveide izklājlapu izmantošanā (Microsoft Excel iesācējiem)

Kurss sniegs zināšanas darbam ar izklājlapu lietotni Microsoft Excel (iesācējiem), sekmēs praktiskā darba iemaņas un prasmes moderno informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā, kā arī  individuālo pieeju mācību procesā. Mācību laikā tiks izstrādāti praktiskie darbi izklājlapu lietotnē (MS Excel datnes), kurus pēc kursu beigām katrs dalībnieks var izmantot savām vajadzībām.

Tēmas: Darbs ar izklājlapu lietotni. Elementāru aprēķinu veikšana izklājlapas tabulā. Šūnu un tabulas vienkārša formatēšana. Funkciju izmantošana aprēķinos izklājlapu tabulās. Diagrammu veidi, formatēšana.

Noslēgumā - pārbaudījums un Talsu novada Pieaugušo izglītības centra sertifikāts

Norises laiks: četri darba dienu vakari pa 3 akadēmiskajām stundām

Maksa: 25 EUR

Pieteikties: inga.sokolova@talsi.lv; tālr.2651 8464

 


 

Pastāvīgā piedāvājuma neformālās izglītības programmas

 

Nosaukums

Angļu valoda bez priekšzināšanām

Stundu skaits

96

Mācību laiks

Darba dienu vakari

Programmas apraksts

Kursu laikā tiek mācītas visas angļu valodas prasmes: lasīšana, klausīšanās, runāšana un rakstīšana; visvairāk tiek akcentēta runāšana un klausīšanās. Rakstiskie uzdevumi parasti tiek uzdoti mājās, un nākošajā nodarbībā students saņem individuālu atbildi no pasniedzēja.

Metodes:

·         apgūsim praktiskas lietas svešvalodas tūlītējai pielietošanai (funkcionālā gramatika un leksika);

·         intensīvi trenēsimies runāt, pārvarot komunikācijas barjeru, un attīstot sarunvalodas prasmes;

·         mācoties izmantosim interesantus un noderīgus tematus;

·         ieskatīsimies lietišķās svešvalodas pamatos, kas noderēs arī darba vajadzībām.

Maksa

270 EUR

 

Nosaukums

Angļu valoda ar priekšzināšanām

Stundu skaits

96

Mācību laiks

Darba dienu vakari

Programmas apraksts

Kāmēr Jūs mācāties gramatiku, Jūs iegūstat tikai pasīvas zināšanas un nekad - saskarsmes spējas. Tieši tāpēc mūsu kursā 80% no nodarbības laika tiek veltīti iemācāmā materiāla praktiskai pielietošanai. Gramatiku mēs mācāmies tik lielā mērā, cik ir nepieciešams saskarsmei. Nodarbībās Jūs trenējat savu sarunvalodu, tātad, stundai beidzoties, Jūs varat runāt. Pakāpeniski paplašinot vārdu krājumu un apgūstot vārdu pareizu salikšanu teikumos, Jūs brīvāk un brīvāk runājat angliski!

 

Kurss ir papildināts ar komunikatīvām spēlēm, aktivitātēm un idejām, lai studentiem būtu iespēja nodarbībās lietot angļu valodu pozitīvā un atbrīvotā atmosfērā.

Maksa

270 EUR

Nosaukums

Lietišķā sarakste angļu valodā

Stundu skaits

20

Mācību laiks

Darba dienu vakari

Programmas apraksts

Tēmas

1. Plānošanas etapi, biznesa veids un ar to saistītā lietišķā sarakste, rakstiskās angļu valodas aktualitātes

2. Formas un mērķi, ziņojumu veidi, terminoloģija.

3. Lietišķa vēstule un tās aploksne

4. Praktiskais pielietojums.

5. Lietišķo vēstuļu pamatprincipi

6.Dažādi lietišķo vēstījumu un dokumentu veidi:

7.  Plašs visvairāk pielietoto vārdu un frāžu klāsts dažāda veida vēstulēs.

8.  Lietišķā sarakstē izmantojamās tehnoloģijas ( E-pasts, fakss). Noformējuma saistība ar tehnoloģijām.

Maksa

55 EUR

 

Nosaukums

Angļu valoda organizācijām

Stundu skaits

40

Mācību laiks

Darba dienu vakari

Programmas apraksts

Organizācijām, kuras izvēlas valodas apmācību saviem darbiniekiem, ir vairākas priekšrocības: lielāka pārliecība par savu angļu valodas prasmi palīdz veidot darba attiecības ar ārvalstu klientiem, samazina kļūdu un neskaidrību skaitu, kā arī uzlabo to darbinieku komunikācijas prasmes, kas sniedz prezentācijas vai nodarbojas ar Jūsu kompānijas produktu vai pakalpojumu pārdošanu.

Kursi veidoti, lai atbilstu Jūsu organizācijas angļu valodas lietošanas vajadzībām. Pēc tikšanās ar Jūsu darbiniekiem, novērtējot viņu vajadzības un angļu valodas līmeni, veidojam programmu, kas pielāgots viņu valodas zināšanu līmenim un vajadzībām.

Maksa

90 EUR

 

Nosaukums

Biznesa plāna sastādīšana

Stundu skaits

30

Mācību laiks

Darba dienu vakari

Programmas apraksts

Apmācību programma:

1.      Biznesa plāns un tā būtība

2.      Biznesa plāna struktūra:

2.1.   Informācija par uzņēmumu (vispārēja informācija par uzņēmumu, tā pamatkapitālu, īpašniekiem un uzņēmumā esošō materiāli tehnisko bāzi)

2.2.   Uzņēmuma darbības misija un mērķi (uzņēmuma dibināšanas idejas izcelsme, tās misija un darbības  mērķi un ceļi to realizācijai)

2.3.   Produktu apraksts ( produktu veidi, īpašības, pielietojums, produkcijas konkurētspēja, darbībai piemērojamās prasības, produkcijas cena, realizācijas apjomi un veidi, sezonalitāte)

2.4.   Uzņēmējdarbības procesi (produkta ražošanas tehnoloģiskais process, uzņēmējdarbības organizācija)

2.5.   Uzņēmuma darbības resursi (cilvēkresursi, sadarbības partneri)

2.6.   Tirgus analīze (mērķa tirgus apjoms, pircēju raksturojums, konkurenti)

2.7.   Mārketinga stratēģija (tirgū ieiešanas stratēģija, izmantotās mārketinga metodes, mārketinga plāns, esošās iestrādnes)

2.8.   Finanšu aprēķinu apraksts

·         Biežāk pieļautās kļūdas, izstrādājot biznesa plānu.

Maksa

65 EUR

 

Nosaukums

Datorkursi senjoriem

Stundu skaits

24

Mācību laiks

Darba dienu pēcpusdienas 16.00-18.00

Programmas apraksts

Tēmas: Dokumenta saglabāšana un atvēršana. Internets un tā izmantošanas iespējas, sociālie tīkli, maksājumi, e-pasta izveide.

Maksa

20 EUR

 

 

Nosaukums

Excel pamatlīmeņa kurss

Stundu skaits

12

Mācību laiks

6 darba dienu vakari

Programmas apraksts

Izveidot pamata darba lapu, izmantojot MS Excel programmu. Veikt aprēķinus darba lapā. Veikt izmaiņas darba lapā. Pārveidot datu izvietojumu darba lapā. Pārvaldīt darba grāmatas. Veikt aprēķinus darba lapā.

Maksa

25 EUR

 

Nosaukums

Floristika

Stundu skaits

96

Mācību laiks

Darba dienu vakari

Programmas apraksts

Kursa mērķis ir apgūt pamattehnikas un kompozīcijas pamatelementus:
Puķkopības pamati, augu apstrāde un saglabāšana.  Krāsu mācība. Klasiskie pušķi un kompozīcijas. Modernās kompozīcijas un transparentais stils. Stilu sintēze. Gadskārtu noformējums. Kāzu un sēru floristika.

Maksa

270 EUR

 

Nosaukums

Fotostudija

Stundu skaits

18

Mācību laiks

Darba dienu vakari

Programmas apraksts

Tēmas:

 1. Iepazīšanās ar fototehniku-tās pielietojums praktiskajā fotogrāfijā.
  1. Foto materiāli.
  2. Kvalitatīva attēla iegūšanas likumsakarības.
  3. Mākslinieciskie kritēriji fotogrāfijā.
 2. Aktuālākie virzieni fotogrāfijā
  1. Reportāžas, dokumentālā fotogrāfija.
  2. Ainavas fotogrāfija.
  3. Arhitektūras, industriālā fotogrāfija.
  4. Interjera fotogrāfija.
  5. Studijas foto, salonfoto
  6. Klusā daba, priekšmetu foto
  7. Makro foto
  8. Figurālā fotogrāfija-portrets. pusfigūra. figūra. grupas foto.
  9. Figūra ainavā, figūra pilsētvidē, figūra interjerā.
 3. Mākslinieciskie, kompozicionālie kritēriji fotogrāfiju veidošanā.
  1. Fotogrāfiju apstrāde ar datoru.Fotostudija .
  2. Tehnikas izmantošana iesācējiem

·         Fotogrāfijas apstrāde izmantojot modernās tehnoloģijas iespējas

Maksa

45 EUR

 

Nosaukums

Franču valoda iesācējiem

Stundu skaits

96

Mācību laiks

Darba dienu vakari

Programmas apraksts

Pieaugušo izglītības centrs piedāvā pamatlīmeņa franču valodas kursu iesācējiem. Kursa ietvaros apgūsiet pamattēmas- pirmās iemaņas, kas nepieciešamas, lai pastāstītu par sevi un orientētos svešvalodīgā vidē, kā arī saistošos gramatikas pamatprincipus.

 

Kā mēs mācīsimies:

·         apgūsim praktiskas lietas svešvalodas tūlītējai pielietošanai (funkcionālā gramatika un leksika);

·         intensīvi trenēsimies runāt, pārvarot komunikācijas barjeru, un attīstot sarunvalodas prasmes;

·         mācoties izmantosim interesantus un noderīgus tematus;

·         ieskatīsimies lietišķās svešvalodas pamatos, kas noderēs arī darba vajadzībām.

Maksa

270 EUR

 

Nosaukums

Grāmatvedība

Stundu skaits

96

Mācību laiks

Darba dienu vakari

Programmas apraksts

Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites žurnāla aizpildīšana. PVN deklarācijas un pielikuma pie deklarācijas sastādīšana. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla sastādīšana. Izdevumu precizēšana un ienākuma no saimnieciskās darbības aprēķināšana. Ienākuma nodokļa aprēķināšana. Deklarācijas un pielikumu sastādīšana.  Krājumi, uzskaite, novērtēšana, atlikumi. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. Darba samaksas dokumenti, reģistri un pārskati. Atvaļinājuma nauda. Slimības nauda. Divkāršā ieraksta sistēma grāmatvedībā. Grāmatvedības objekti. Grāmatvedības bilance. Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts Ieņēmumu un izdevumu uzskaite. Peļņas un zaudējumu uzskaite. Uzņēmuma gada pārskats. Praktiskais darba uzdevums.

Maksa

270 EUR

 

Nosaukums

Atbalsta programma jaunajiem uzņēmējiem

Stundu skaits

36

Mācību laiks

Darba dienu vakari

Programmas apraksts

Mērķis:

palīdzēt iedzīvotājiem apzināt savus iekšējos resursus un pielietot tos uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Motivēt interesentu grupu attīstīt biznesa idejas, veicot mentoringu- veiksmīga uzņēmēja atbalstu un apmācību jaunajiem uzņēmējiem

Maksa

60 EUR

 

Nosaukums

Kā pārdot internetā

Stundu skaits

12

Mācību laiks

Darba dienu vakari

Programmas apraksts

Tēmas:

 • Uzņēmuma pozicionēšana interneta vidē
 • Produkta definēšana
 • Mērķauditorijas noteikšana
 • Kā padarīt pakalpojumu pamanāmāku
  interneta vidē
 • Sociālo tīklu nozīme pārdošanas apjoma veicināšanā

Maksa

30 EUR

 

Nosaukums

Kultūras pasākumu plānošana

Stundu skaits

100

Mācību laiks

Darba dienu vakari

Programmas apraksts

Moduļi:

Kultūras menedžments; Projektu vadība; Sabiedriskās attiecības; Mārketings; Vadības psiholoģija; Svētku režija; Scenārija veidošanas pamati; Prezentācijas prasmes un publiskā runa; Sarīkojuma vizuālais noformējums; Spēļu un rotaļu vadīšanas metodika

Maksa

360 EUR

 

Nosaukums

Latviešu valoda

Stundu skaits

120

Mācību laiks

Darba dienu vakari

Programmas apraksts

Kāmēr Jūs mācāties gramatiku, Jūs iegūstat tikai pasīvas zināšanas un nekad - saskarsmes spējas. Tieši tāpēc mūsu kursā 80% no nodarbības laika tiek veltīti iemācāmā materiāla praktiskai pielietošanai. Gramatiku mēs mācāmies tik lielā mērā, cik ir nepieciešams saskarsmei. Nodarbībās Jūs trenējat savu sarunvalodu, tātad, stundai beidzoties, Jūs varat runāt. Pakāpeniski paplašinot vārdu krājumu un apgūstot vārdu pareizu salikšanu teikumos, Jūs brīvāk un brīvāk runājat latviski!

Kurss ir papildināts ar komunikatīvām spēlēm, aktivitātēm un idejām, lai studentiem būtu iespēja nodarbībās lietot angļu valodu pozitīvā un atbrīvotā atmosfērā.

Maksa

270 EUR

 

Nosaukums

Lietišķi mērķtiecīgs dialogs un tā risināšanas mehānisms

Stundu skaits

120

Mācību laiks

Darba dienu vakari

Programmas apraksts

Tēmas:

 • Cilvēka (ne)prasme sniegt informāciju.
 • Verbālās komunikācijas psiholoģiskās barjeras un to pārvarēšana.
 • Atgriezeniskā saite sarunā, tās veidošanas iespējas.
 • Aktīvās klausīšanās komponenti: dzirdēšana - klausīšanās - saprašana.
 • Sarunas vadīšana un ssavas domas argumentācijas paņēmieni.
 • Partnera ietekmēšanas veidi sarunas procesā.

Maksa

270 EUR

 

Nosaukums

Lietvedība

Stundu skaits

60

Mācību laiks

Darba dienu vakari

Programmas apraksts

Tēmas:

Dokumentēšana, dokuments, dokumenta pamatfunkcijas.

Dokumentācijas sistēmas. Dokumentu iedalījums Dokumentu juridiskais spēks

Pārvaldes dokumentu sistēma. Pārvaldes dokumentu grupas.

Dokumentu vispārīgās izstrādāšanas prasības.

Dokumenta teksts. Dokumenta rekvizīti. Dokumenta dienesta atzīmes.

Organizatorisko dokumentu jēdziens, veidi, funkcijas, lietošanas nosacījumi, organizatorisko dokumentu noformēšanas īpatnības.

Rīkojuma dokumentu noformēšana

Faktus fiksējošo dokumentu noformēšana

Sarakstes (korespondence) dokumentu noformēšana

Personāla dokumentu veidi, funkcijas, lietošanas nosacījumi.

Personāla dokumentu noformēšanas nosacījumi.

Darba līgums. Amata apraksts. Atvaļinājumu grafiks.

Paskaidrojums. Ziņojums. Personīgā lieta.

Personāla dokumentu noformēšana.

Publisko tiesību līgumi

Dokumentu reģistrācija, izziņas par tiem un izpildes kontrole

Juridisko personu arhīva dokumentu uzkrāšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana

Maksa

90 EUR

 

Nosaukums

Personāls: mainība un tās vadība

Stundu skaits

6

Mācību laiks

Darba dienu vakari

Programmas apraksts

Ar ko sākas mainības vadība? Ne ar premjera vai valsts prezidenta viedokli un rīcību, bet gan ar mūsējo: kā katrs no mums redz situāciju un kā rīkojas. Tas attiecas arī uz organizācijām – mēs, tajās strādājošie un tās vadošie esam atbildīgi par savu rīcību un līdz ar to – ceļu ārā no nepatikšanām vai – uz priekšu, uz panākumiem

Maksa

30 EUR

 

Nosaukums

Personāla novērtēšana

Stundu skaits

8

Mācību laiks

Darba dienu vakari

Programmas apraksts

Kursu laikā tiek mācītas visas angļu valodas prasmes: lasīšana, klausīšanās, runāšana un rakstīšana; visvairāk tiek akcentēta runāšana un klausīšanās. Rakstiskie uzdevumi parasti tiek uzdoti mājās, un nākošajā nodarbībā students saņem individuālu atbildi no pasniedzēja.

Metodes:

·         apgūsim praktiskas lietas svešvalodas tūlītējai pielietošanai (funkcionālā gramatika un leksika);

·         intensīvi trenēsimies runāt, pārvarot komunikācijas barjeru, un attīstot sarunvalodas prasmes;

·         mācoties izmantosim interesantus un noderīgus tematus;

·         ieskatīsimies lietišķās svešvalodas pamatos, kas noderēs arī darba vajadzībām.

Maksa

25 EUR

 

Nosaukums

Projektu vadība

Stundu skaits

40

Mācību laiks

Darba dienu vakari

Programmas apraksts

1. Jēdzienu pārrunāšana, definēšana.

2. Projekta plānošanas 7 soļi; 8.solis - Projekta finansētāja atlase – mans projekta plāns un iespējamais finansētājs.

3. Finansētāja vadlīniju lasīšana.

4. Projekta pieteikuma sagatavošana: Programmu vadlīniju lasīšanas māksla – finansētaja „vēstule” man.

5. Projekta pieteikuma veidlapa un pielikumi – mana „atbilde” finansētājam

6. Projekta ieviešanas pamatprincipi

6.1. Pārrunas līguma slēgšanas procesā

6.2. Projekta vadība – pārraudzība, novērtējums, izmaiņu veikšana

6.3. Projekta finanšu vadība

6.4. Ziņojumi un starpatskaites

7. Projekta noslēgums

7.1. Gala izvērtējums, rezultātu apkopošana

7.2. Gala atskaites sagatavošana, gala maksājumu saņemšana, svinīgs projekta noslēgums

Maksa

90 EUR

 

 

Nosaukums

Vācu valoda bez priekšzināšanām

Stundu skaits

120

Mācību laiks

Darba dienu vakari

Programmas apraksts

Kursu laikā tiek mācītas visas angļu valodas prasmes: lasīšana, klausīšanās, runāšana un rakstīšana; visvairāk tiek akcentēta runāšana un klausīšanās. Rakstiskie uzdevumi parasti tiek uzdoti mājās, un nākošajā nodarbībā students saņem individuālu atbildi no pasniedzēja.

Metodes:

·         apgūsim praktiskas lietas svešvalodas tūlītējai pielietošanai (funkcionālā gramatika un leksika);

·         intensīvi trenēsimies runāt, pārvarot komunikācijas barjeru, un attīstot sarunvalodas prasmes;

·         mācoties izmantosim interesantus un noderīgus tematus;

·         ieskatīsimies lietišķās svešvalodas pamatos, kas noderēs arī darba vajadzībām.

Maksa

270 EUR

 

Nosaukums

Vācu valoda ar priekšzināšanām

Stundu skaits

120

Mācību laiks

Darba dienu vakari

Programmas apraksts

Kāmēr Jūs mācāties gramatiku, Jūs iegūstat tikai pasīvas zināšanas un nekad - saskarsmes spējas. Tieši tāpēc mūsu kursā 80% no nodarbības laika tiek veltīti iemācāmā materiāla praktiskai pielietošanai. Gramatiku mēs mācāmies tik lielā mērā, cik ir nepieciešams saskarsmei. Nodarbībās Jūs trenējat savu sarunvalodu, tātad, stundai beidzoties, Jūs varat runāt. Pakāpeniski paplašinot vārdu krājumu un apgūstot vārdu pareizu salikšanu teikumos, Jūs brīvāk un brīvāk runājat angliski!

 

Kurss ir papildināts ar komunikatīvām spēlēm, aktivitātēm un idejām, lai studentiem būtu iespēja nodarbībās lietot angļu valodu pozitīvā un atbrīvotā atmosfērā.

Maksa

270 EUR

 

 

 

Notikumu kalendārs

Oktobris, 2022
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk