Laucienes pagasts

Vēsture
12.gs. beigās pagasta teritorija atradās Vanemas zemē, 13.gs. – Livonijas ordeņvalstī. 20.gs. 30.gados Nurmuižas pagastu pārdēvēja par Laucienes pagastu. 1945. gadā Laucienes pagastā izveidoja Laucienes, Dzedru, Odres un Pļavu ciemus, bet pagastu likvidēja. 1954. gadā Laucienes ciemam pievienoja Odres ciemu, 1965. gadā – Oktes ciemu. Vēlreiz robežas tika mainītas 1971. un 1975. gadā. 1990. gadā atjaunoja Laucienes pagastu. Visu administratīvo pārkārtojumu laikā tagadējā Laucienes pagastā iekļauta daļa bijušā Vandzenes (Garlenes un Oktes apkaime) un Strazdes pagasta teritorijas, savukārt daļa bijušā Laucienes pagasta atdota Ķūļciema un Balgales pagastiem, robežas mainītas arī ar Lībagu pagastu. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu, bet 2009. gadā pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Talsu novadā.

 

Apskates objekti: Nurmes ev.lut.baznīca, Nurmuižas pils, Mežites pilskalns, Odres velna akmens, Talsu pauguraines dabas parks, Eiropas birzs, K.Amendas atdusas vieta pie Mācītajmuižas, Dienliliju (dienziežu) selekcijas dārzs Laucienē u.c.

Teritorija: 180,3km²

Iedzīvotāju skaits: 1583 (uz 01.01.2018.)

Ciemi: Garlene, Odre, Pļavas, Stūrīši, Ieleja, Plēsums, Lejaslabiņi, Lauciene

Robežojas: ar Laidzes pagastu, Vandzenes pagastu, Lībagu pagastu, Balgales pagastu, Strazdes pagastu, Ķūļciema pagastu, Mērsraga novada Mērsraga pagastu un Tukuma novada Zentenes pagastu

Pagasta centrs: Lauciene

 

Pagasta pārvalde

“Pagastmāja”, Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285

Pārvaldes vadītāja: Juris Upmalis
Tel
.26162380 e-pasts: juris.upmalis@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: O. 15.00 -18.00

Sekretāre: Sanda Štube, tālr.63291356, mob.28374366 e-pasts: sanda.stube@talsi.lv

Kasiere: Solvita Ose, mob.28389895, e-pasts: lauciene.parvalde@talsi.lv

Vecākā grāmatvede
: Gunta Bakanovska, tel. 22026018, e-pasts: gunta.bakanoska.@talsi.lv

Komunālā sektora speciālists
: Ints Bakanovskis, tel. 26127115, e-pasts: lauciene.parvalde@talsi.lv
 

Pārvaldē pieņem Talsu novada pašvaldības speciālisti

Sociālais dienests:
Sociālā darbiniece - Zane Vītoliņa,tel.25415907, e-pasts: zane.vitolina@talsi.lv, iedzīvotāju pieņemšana: pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās 9.00-12.00 un 13.00-16.00
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem - Lolita Šnikvalde, tel. 28396855, e-pasts: lolita.snikvalde@talsi.lv, iedzīvotāju pieņemšana: pirmdienās un otrdienās 9.00-12.00 un 13.00-16.00

Bāriņtiesa:
Bāriņtiesas priekšsēdētaja vietniece - Dace Spade, tel.29464059 e-pasts: dace.spade@talsi.lv, iedzīvotāju pieņemšana notariālajiem apliecinājumiem trešdienās no 8.00-17.00 (zvanīt)

Pašvaldības policija:
iecirkņa inspektors Kristaps Koloda, dežurants tel. 26132701, e-pasts: kristaps.koloda@talsi.lv, iedzīvotāju pieņemšana: katra mēneša otrajā otrdienā no 14.00-16.00

Nekustamā īpašuma nodaļa:
Nekustamā īpašuma speciālists - Guntis Bērziņš, tel.26326288, e-pasts: guntis.berzins@talsi.lv, iedzīvotāju pieņemšana: ceturtdienās 9.00 – 12.00

Konsultācijas lauksaimniekiem: Talsu novada lauku attīstības konsultants - Lita Jēce, tel.29207673, e-pasts: lita.jece@llkc.lv, iedzīvotāju pieņemšana: katra mēneša pirmajā trešdienā 10.00 – 12.00

Pārvaldes struktūrvienības

Laucienes kultūras nams:  „Kultūras nams”., Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285, vadītāja: Madara Vīķe Tel. 28609190 e-pasts: madara.vike@talsi.lv

Laucienes brīvā laika pavadīšanas centrs:
“Laucienes skola”, Lauciene,  Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285, vadītāja: Luīze Ūrmane, tel.28683771 e-pasts: luize.urmane@talsi.lv

Sporta centrs “Lauciene”
: ”Laucienes skola”, Lauciene,, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285, vadītājs: Normunds Krūze, tel.28385008 e-pasts: normunds.kruze@talsi.lv

Laucienes bibliotēka
: ”Bitītes”, Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285, vadītāja: Daina Bočkore, Tel. 26140804, e-pasts: daina.bockore@talsi.lv

Pļavu bibliotēka
: “Pļavu skola”, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285, vadītāja: Benita Šuršina, tel.26378671, e-pasts: benita.sursina@talsi.lv

Ausekļu bibliotēka:
pansionāts “Lauciene”, Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285, vadītāja: Raisa Prūse, tel.22002513, e-pasts: raisa.pruse@talsi.lv

Pļavmuižas saieta nams:
“Pļavu skola”, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285, vadītāja: Dina Bērziņa, tel.26559775, e-pasts: dina.berzina@talsi.lv

Pašvaldības iestādes

Laucienes pamatskola: ”Laucienes skola”, Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285, Laucienes pamatskolas direktore: Signeta Šveiduka, tel. 63291080; 22026016, e-pasts: signeta.sveiduka@talsi.lv​​, laucienespamatskola@talsi.lv
skolēnu skaits  01.01.2018. -108

Laucienes PII “Bitīte”:
”Bitītes”, Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV – 3285, vadītāja: Ivika Zēberga, Tel.63291616 e-pasts: ivika.zeberga@talsi.lv, laucienespiibitite@talsi.lv

Pansionāts “Lauciene”
, “Pansionāts”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285, tel.29476436, 29902141, pans.lauciene@inbox.lv

 

Pagasta infrastruktūra

Ūdenssaimniecība: centralizēto ūdensvadu kopgarums=6.1 km; ko apsaimnieko-Laucienes pagasta pārvalde,        

ūdensapgādes urbumi:

Numurs LVĢMC datu bāzē

Atrašanās vieta

 

Aizsargjoslas rādiuss, m

stingrā režīma aizsargjosla

 

bakterioloģiskā aizsargjosla

ķīmiskā aizsargjosla

 

P300143

Ūdensapgādes urbums „Grodi” (bij. „Reproduktors”), Laucienes pag.

10

Nav nepieciešama

245

P300398

Ūdensapgādes urbums „Centrs”, Laucienes pag.

10

Nav nepieciešama

208

P300123

Ūdensapgādes urbums (rezervē), „Pansionāts Lauciene”, Laucienes pag.

10

Nav nepieciešama

559

P300701

Ūdensapgādes urbums, „Pansionāts Lauciene”, Laucienes pag.

10

Nav nepieciešama

559

 

Kanalizācija: centralizēto kanalizācijas tīklu kopgarums=4.16 km; apsaimnieko-Laucienes pagasta pārvalde

Pagasta ceļi: A-ceļi: kopgarums=18,08 km (0,94 km – melnais; 16.99 km – grants, bruģakmens 0.15 km)

B-ceļi: kopgarums=56.32 km (0.77 km – melnais; 55.55 km – grants)

C-ceļi: kopgarums=32.26 km (0.65 km – melnais; 31,61 km – grants;  1,10 km – bez seguma)

Kopā: 106.66km

Kapsētas:

Kadastra Nr.

Nosaukums

88700170061

88700170062

Pūckalna kapsēta

88700050126

Garlenes kapsēta

88700100068

Tuņņu kapsēta

88700130039

Klopenes kapsēta

88700060031

Oktes kapsēta

88700030011

Maķu kapsēta

 

 

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
09-12-2022