Lauksaimniecība

Lita Jēce - Talsu novada lauku attīstības konsultante
 
Pieņemšanas vieta:

Balgales pagasta pārvalde, „Grantiņi“, Balgales pagasts, LV-3287, tālr. 63254182 – pirmdienās pl. 09:00–14:00, pusdienu pārtraukums pl. 12:00–13:00

Laucienes pagasta pārvalde, Pagastmāja, Lauciene, LV-3285, tālr. 63237670 – katra mēneša pirmajā trešdienā pl. 10:00–12:00

Strazdes pagasta pārvalde, Kraujas, Strazdes pagasts, LV-3291, tālr. 63254889 – katra mēneša pirmajā trešdienā pl. 13:00–15:00

Lībagu pagasta pārvalde, Pagastmāja, Mundigciems, Lībagu pagasts, LV-3258, tālr. 63237872 – katra mēneša otrajā trešdienā pl. 10:00–12:00

Laidzes pagasta pārvalde, Pagastmāja, Laidzes pagasts, LV-3280, tālr. 63225473 – katra mēneša otrajā trešdienā pl. 13:00–15:00

Vandzenes pagasta pārvalde, Pagastmāja, Vandzenes pagasts, LV-3281 – katra mēneša trešajā trešdienā pl. 10:00–14:00

E-pasts:: lita.jece@llkc.lv
Fakss: 63254790
Mobilais tālrunis: 29207673

 

Artūrs Paeglis - Talsu novada lauku attīstības konsultants
 
Pieņemšanas vieta:

Valdemārpils, Valdemārpils pagasta pārvalde, Raiņa iela 16, LV-3260 – pirmdienās pl. 09:00–12:00

Lube, Anuži, Lubes pagasta pārvalde, LV-3262 – mēneša pirmajā trešdienā pl. 13:00–16:00

Īve, Tiņģeres pils, LV-3262 – mēneša pirmajā trešdienā pl. 09:00–12:00

Valdgale, Valdgales pagasta pārvalde, LV-3253 – mēneša otrajā trešdienā pl. 09:00–12:00

Ģibuļi, Ģibuļu pagasta pārvalde, LV-3251 – mēneša otrajā trešdienā pl. 13:00–16:00

Sabile, Abavas pagasta pārvalde, Pilskalna iela 6, LV-3294 – mēneša trešajā trešdienā pl. 09:00–12:00

Virbi, Virbu pagasta pārvalde, LV-3292 – mēneša trešajā trešdienā pl. 13:00–16:00

E-pasts:: arturs.paeglis@llkc.lv
Mobilais tālrunis: 29127398
 
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
23-03-2023