Nekustamā īpašuma nodoklis

Informācija tiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem nav deklarēta dzīvesvieta

Katru gadu Talsu novada pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļa apmēru nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai paziņo līdz 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu pēc norādītās adreses. Savukārt, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli pašvaldība publicē savā mājaslapā, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

Saskaņā ar iepriekš minēto (likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6. panta 1.punkta sestā daļa) darām zināmu, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem nav deklarēta dzīvesvieta (skatīt šeit),  ar dokumentiem var iepazīties Talsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas daļā Talsos, Kareivju ielā 7, 212. kabinetā, tālrunis 63232124.


Uzaicinājums nokārtot saistības

Dokumenta nosaukums un numurs

"Lēmums - izpildrīkojums" Nr. 4-22/72

Dokumenta izdošanas datums

08.07.2019.

NĪN maksātājs

Gunārs Leja

Dokumenta glabāšanas laiks

10 gadi

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenta nosaukums un numurs

“Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi” Nr.12-13/2420

Dokumenta izdošanas datums

23.05.2019.

NĪN maksātājs

Normunds Plucis

Dokumenta glabāšanas laiks

10 gadi

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ar minēto dokumentu Normunds Plucis var iepazīties Talsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodokļu daļā Kareivju ielā 7, Talsos, 212.kab., tālrunis 63232124
 
 

Dokumenta nosaukums un numurs

“Lēmums - izpildrīkojums” Nr.4-22/28

Dokumenta izdošanas datums

19.03.2019.

NĪN maksātājs

Jānis Gitendorfs

Dokumenta glabāšanas laiks

10 gadi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ar minēto dokumentu Jānis Gitendorfs var iepazīties Talsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodokļu daļā Kareivju ielā 7, Talsos, 212.kab., tālrunis 63232124
 

Dokumenta nosaukums un numurs

“Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi” Nr.12-13/3438

Dokumenta izdošanas datums

07.09.2018.

NĪN maksātājs

Gints Valcis

Dokumenta glabāšanas laiks

10 gadi


 

 

 

 

 

 

Ar minēto dokumentu Gints Valcis var iepazīties Talsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodokļu daļā Kareivju ielā 7, Talsos, 212.kab., tālrunis 63232124.

 
 
 

Lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu

Lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

LĒMUMS Nr. 369
(PROTOKOLS Nr. 11, 21. punkts)
Talsos, 16.05.2019.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA "SĒFL"
 
LĒMUMS Nr. 368
(PROTOKOLS Nr. 11, 20. punkts)
Talsos, 16.05.2019.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA "J6 PROJEKTS"

LĒMUMS Nr. 113
(PROTOKOLS Nr. 4, 9. punkts)
Talsos, 28.02.2019.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA "RIETUMU MEŽI"
 
LĒMUMS Nr. 112
(PROTOKOLS Nr. 4, 8. punkts)
Talsos, 28.02.2019.
 
 
LĒMUMS Nr. 111
(PROTOKOLS Nr. 4, 7. punkts)
Talsos, 28.02.2019.
 
 
LĒMUMS Nr. 110
(PROTOKOLS Nr. 4, 6. punkts)
Talsos, 28.02.2019.
 
LĒMUMS Nr. 27
(PROTOKOLS Nr. 2, 11. punkts)
Talsos, 31.01.2019.
 
LĒMUMS Nr. 26
(PROTOKOLS Nr. 2, 10. punkts)
Talsos, 31.01.2019.
 
LĒMUMS Nr. 25
(PROTOKOLS Nr. 2, 9. punkts)
Talsos, 31.01.2019.
 
LĒMUMS Nr. 24
(PROTOKOLS Nr. 2, 8. punkts)
Talsos, 31.01.2019.
 
LĒMUMS Nr. 23
(PROTOKOLS Nr. 2, 7. punkts)
Talsos, 31.01.2019.
 

 

 

 

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
25-02-2021