LĪBAGU PAGASTS

Lībagu pagastā

 

Saulainā 12. jūnija rītā vērtēšanas komisija ierodas Dižstendes Bruņinieku pilī, kas no sabrukuša grausta pārtapusi par sakoptu, vēsturiski nozīmīgu vietu. Lai uzsāktu interesantu un notikumiem bagātu dienu vispirms nokļūstam pasakā. Lībagu pagasta pārvaldes vadītāja Sandra Pētersone ir parūpējusies, lai dienai būtu romantiska ievaddaļa pils pagrabos kopā ar pils dāmām un katrs no mums padomātu, kāda ir mūsu attieksme pret darbu un saviem mīļajiem. Diena solās būt gara, jo Lībagu pagasts ir viens no retajiem, kas sevi pieteicis visām iespējamajām nominācijām.

Vispirms dodamies, uz Sandrim Fabriciusam piederošo viesu namu „Alīnas pirts”, kas pieteikts nominācijai „Sakoptākais uzņēmums Talsu novadā”. Uzņēmējs ne tikai sniedz tūrisma un viesu uzņemšanas pakalpojumus, bet aktīvi iesaistās pagastā notiekošajās aktivitātēs, piedāvā skolēniem bezmaksas peldēšanas nodarbības baseinā, atbalsta pensionāru klubu „Sarma” un nodarbojas ar citiem labdarības pasākumiem.

Tie, kas pabijuši, viesu namā „Mežvidi” piekritīs, ka tā īpašnieks Juris Saks droši var pretendēt titula „Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums Talsu novadā” saņemšanai. Te ikviens jūtas kā Dieva ausī. Senatnīgā ēka 17. gadsimtā bijusi Stendes barona medību pils, padomju laikos tā atstāta novārtā, nu ieguvusi jaunu elpu. Arī liepu un ozolu aleja ir 250 gadu veca. Nevar nepamanīt saimnieka pamatīgumu, ieguldot darbu ikvienā lietā un vietā. Šajā vietā jūtama brīnišķīga aura, ēkas neatrodas uz āderēm, izņemot pagrabu, kas atrodas uz divu – uguns un ūdens āderu krustpunkta, tā tam esot jābūt, jo ūdens ādere attīra no visa negatīvā, bet uguns ādere piepilda ar enerģiju! „Mežvidi” viesus uzņem jau ceturto vasaru, bet iegādāti pirms sešiem gadiem. Ēkas ir atjaunotas pilnībā, izrakti pieci dīķi, izveidoti kalni, nostāk no ēku kompleksa uzbūvēta pirts, un 8 metru augsts novērošanas tornis putnu un dzīvnieku vērošanai, lai ikviens interesents var sajust, kā mostas daba. Saimnieks necenšas vietu pārvērst par biznesa projektu, bet veidot to tā, lai nekas netiktu sapostīts, lai tā būtu tīra un sakopta vieta, kur vienmēr gribas atgriezties.

Lībagos ir trīs lielākie pagasta centri - Dižstende, Lībagi un Mundigciems. Dodamies uz Mundigciemu, lai vērtētu nominācijai „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja Talsu novadā” izvirzīto 24 dzīvokļu namu „Saulītes”. „Saulītes”, ko apsaimnieko SIA „Adax 2”, 2011. gada nogalē piedzīvojušas pārvērtības, no necilas ēkas, projekta energoefektivitātes uzlabošanai ietvaros, pārtopot par koši dzelteni rekonstruētu un siltinātu namu. Padomāts arī par bērniem, jo starp daudzstāvu namiem iekārtots bērnu rotaļu laukums, kas tapis ar Talsu novada fonda projekta atbalstu.

Mundigciemā pabijām arī nominācijai „Sakoptākā lauku sēta” ieteiktajā viensētā „Andri”, kur nu jau četrus gadus dzīvo sporta skolotājs un dziesminieks Andris Kalniņš ar ģimeni. Ideju kā apkārtni padarīt vēl tīkamāku Andrim ir daudz, vēlme uzcelt tējas namiņu, uzbūvēt pagrabu ar zālāju, bet tas vēl tikai laika jautājums. Dārza aprises pieaug gadu no gada, jo skolēni zina, ka skolotājam dāvanā patīk saņemt dekoratīvos košumkrūmus.

Nominācijai „Sakoptākā zemnieku saimniecība” lībadznieki izvirzījuši zemnieku saimniecību „Meijas”. Saimnieks Guntis Gricinskis ar ģimeni kopš 1992. gada apsaimnieko 200 ha graudaugu sējumus un 30 ha pļaujamās platības. Saimniecībā tiek audzēti arī gaļas liellopi, ganībās varēja redzēt nedaudz vairāk par četrdesmit lopiem. Patlaban top jauna nojume, kur apmesties liellopiem, ar ES struktūrfondu palīdzību iegādāta tehnika. „Guntim ir laba sirds, jo ne katrs ierodas pagastmājā, lai piedāvātu palīdzību, piemēram, nošķūrēt sniegu! Attieksme pret saviem līdzcilvēkiem un savu dzīvesvietu ir tas krietnā cilvēka noteicošais faktors”, uzsver Sandra Pētersone.

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts šogad izvirzīts nominācijai „Talsu novada Zaļās domāšanas līderis”. Pie ēkas namdurvīm komisiju sagaida institūta direktore Inga Jansone, vedinot visus nobaudīt ekoloģisku un bioloģiski augstvērtīgu pašu gatavotu produktu – sojas pupiņu pienu. Lai pārliecinātos, ka institūtā patiešām kultūraugi tiek audzēti bioloģiskajos laukos, komisija apstaigāja gan zirņu, gan pupiņu, gan labības laukus. Bioloģiskie lauki izveidoti 2000. gadā, bet, protams, institūtam ir arī vēl citi darbības virzieni – zinātniskie pētījumi graudkopības un sēklkopības jomā, jaunu graudaugu šķirņu veidošana, uzturēšana un sēklu pavairošana, zinātniskā ekspertīze graudkopības un sēklkopības nozarēs un citi. Lai šos darbus veiktu nepieciešams finansējums, ko Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts veiksmīgi piesaistījis ar ES struktūrfondu atbalstu, iegūstot līdzfinansējumu ERAF un ESF programmās.

Nominācijai „Iedzīvotājiem draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca Talsu novadā” tika izvirzīta tirgotava „Dižstende”, kas atrodas turpat institūta ēkā. SIA „SILJA” veikaliņā par lētām cenām var iegādāties augu kaitēkļu apkarošanas līdzekļus, dārzkopības preces, dažādus mēslojumus un citas lietas. Zinoša un laipna pārdevēja ikvienam ieteiks pašu iedarbīgāko līdzekli un piedāvās piemērotāko preci.

Noslēgumā komisija kopā ar Lībagu pagasta darbiniekiem devās uz Lībagu sākumskolu, kas izvirzīta nominācijai „Sakoptākā iestāde Talsu novadā”. Skolas direktore Rūta Kriķe sagaida komisiju ar vārdiem: „Bērnam ir jāiemāca prieks mācīties!”, un to, ka šeit bērni mācās ar prieku liecina tas, ka pirmsskolas grupas un skolu apmeklē 140 bērni. Arī vasarā viņiem šeit patīk, jo ciemiņiem tika sniegts jauks priekšnesums – prinču un princešu dejas. Skolas ēkā veikti dažādi labiekārtošanas darbi – veikti siltināšanas darbi, atjaunots fasādes krāsojums. Skoliņai ļoti nepieciešams papildināt rotaļlaukumu, jo patlaban tas ir gaužām trūcīgs, trūkst arī nojumes, tāpēc skolas darbinieki cenšas rakstīt projektu pieteikumus, lai gūtu papildus finansējumu šī mērķa sasniegšanai.

Nominācijai „Radošākais novadnieks” pagasta ļaudis izvirzījuši Litu Freimani, kura ne tikai pagastā, bet visā novadā un ārpus tā robežām zināma, kā aktīva tautisko deju dejotāja, horeogrāfe un prasīga deju kolektīvu vadītāja. Litas iestudētie koncerti un deju izrādes ir spilgts pierādījums viņas radošajai darbībai, gara spēkam un dzīvot priekam.

Nominācijai „Pagasta labdaris” izvirzīts Zigurds Kalmanis. Zigurds Kalmanis ar savām literāta dotībām, radošo darbību un izdevējdarbību zināms visā Latvijā un ārvalstīs. Kalmaņa kungs rūpējas par kultūrvēstures saglabāšanu un izpēti, aktīvi darbojas biedrībā „Aleksandra Pelēča lasītava”, pagastam ir nozīmīga viņa novada vēstures grāmata „Vējš pār Lībagiem”. Pagasta kultūras darbiniekiem un pārvaldes vadītājai Zigurds nekad nav pateicis „nē!”, neskatoties uz savu aizņemtību, Zigurds Kalmanis vienmēr ir atsaucīgs un piedalās pagasta notikumos, sagatavojot un demonstrējot video projekcijas, izgatavojot afišas, bet fotografēšana un filmēšana ir viņa vaļasprieks un dāvana nākamajām paaudzēm. Patlaban notiek darbs pie projekta „Dzimis Latvijai”. Projekta ietvaros veidoto dokumentālo filmu lībadznieki varēs noskatīties un novērtēt Valsts svētku pasākumā - 18. novembrī.

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
23-03-2023