Lubes pagasts

Vēsture
Līdz 1920. gada agrārajai reformai Lubes pagasta teritorijā atradās Lubes (Lubbesemmen), Popervāles (Pappe Arwalen, vēlāk — Popsch Erwalen), Ošu (Ossen), Lībes, Sārkastes, Griķlībes (Krickeliben), un Mūkalpu muižas. Lubes, Popervāles un Ošu muižas pirmoreiz minētas 1582. gadā bīskapijas nodevu sarakstos, Sārkastes muiža — 1781. gadā. Jau 16. gadsimtā beigās darbojušās Lubes ūdensdzirnavas, 1861. gadā Lubes muižā bijis spirta brūzis, 1869. gadā Popervāles muižā tika iegādāta tvaika kuļmašīna. Lielākā bija Lubes muiža (platība 1183 ha), kurai bija daudzi īpašnieki. Pēc 1920. gada agrārās reformas Lubes muižu sadalīja 94 vienībās. 1945. gadā Ārlavas pagastā izveidoja Lubes ciema padomi. 1954. gadā Lubes ciemam pievienoja daļu Lubezeres ciema. 1965. gadā daļu Lubes ciema teritorijas iekļāva Valdemārpils lauku teritorijā. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Talsu novadā.

 

Apskates objekti: Lubes dzirnavas, Bīlavu Velna laiva, Lūrmaņu klintis.

Teritorija: 83,4km²

Iedzīvotāju skaits: 537

Ciemi: Anuži

Robežojas: ar Ārlavas pagastu un Īves pagastu, Rojas novada Rojas pagastu un Dundagas novada Dundagas pagastu

Pagasta centrs: Anuži

 

Pagasta pārvalde

“Sniedzes”, Anuži, Lubes pag., Talsu nov., LV-3262

pārvaldes vadītājs - Andris Grīnbergs

Tel.26514956 e-pasts: andris.grinbergs@talsi.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: O 16.00 – 17.00 C 11.00 – 12.00

Sekretāre: Aija Jansone

Tel.63232350, 27152247 e-pasts: lube.parvalde@talsi.lv

 

Pārvaldē pieņem Talsu novada pašvaldības speciālisti

Sociālais dienests: sociālā darbiniece - Ilona Veidemane, tel.28632465, e-pasts: ilona.veidemane@talsi.lv ​

Iedzīvotāju pieņemšana: O 9.00-12.00


Pašvaldības policija: Iecirkņa inspektors - Normunds Kamols

Tel.6376102, 29189228, dežūrtālrunis 26132701

Iedzīvotāju pieņemšana: katra mēneša pirmajā otrdienā no 10.00-12.00

Nekustamā īpašuma nodaļa: Nekustamā īpašuma speciāliste - Ieva Krontāle-Pēda

Tel. 28310622, e-pasts: ieva.krontale@talsi.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: katra mēneša 2., 4. piektdienā no 12.30-16.30

Konsultācijas lauksaimniekiem: Talsu novada lauku attīstības speciālists - Artūrs Paeglis

Tel.29127398, e-pasts: arturs.paeglis@llkc.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: katra mēneša pirmajā trešdienā 13.00 – 16.00

 

Pārvaldes struktūrvienības

Lubes tautas nams: “Sniedzes”, Anuži, Lubes pag., Talsu nov., LV-3262

Vadītāja: Sigita Līdaka, tālr. 25437222, e-pasts: sigita.lidaka@talsi.lv

Lubes bibliotēka: “Sniedzes”, Anuži, Lubes pag., Talsu nov., LV-3262

Vadītāja: Dace Dērica, tel.63232351, e-pasts: dace.derica@talsi.lv ​

Lubes brīvā laika pavadīšanas centrs: “Sniedzes”, Anuži, Lubes pag., Talsu nov.,LV-3262

Vadītāja: Liene Fridrihsone, tel.26602812, e-pasts:  lienefridrihsone@inbox.lv


Pagasta infrastruktūra

Ūdenssaimniecība: centralizēto ūdensvadu kopgarums=2.3987 km;

apsaimnieko-Lubes pagasta pārvalde

ūdensapgādes urbumi: 

Numurs LVĢMC datu bāzē

Atrašanās vieta

 

Aizsargjoslas rādiuss, m

stingrā režīma aizsargjosla

 

bakterioloģiskā aizsargjosla

ķīmiskā aizsargjosla

 

P300101

Ūdensapgādes urbums „Anuži Nr.1” (vecais), Anuži, Lubes pag. (rezervē)

10

Nav nepieciešama

241

P300101

Ūdensapgādes urbums „Anuži” (jaunais), Anuži, Lubes pag.

10

Nav nepieciešama

241

 

Kanalizācija: centralizēto kanalizācijas tīklu kopgarums=1.284 km; apsaimnieko-Lubes pagasta pārvalde

Pagasta ceļi: A-ceļi: kopgarums=20,45km (2,88km – melnais; 17,62km – grants)

B-ceļi: kopgarums=18,04km (0,23km – melnais; 17,81 – grants)

C-ceļi: kopgarums=6,38km (6,38km – grants)

Kopā: 44,87km

Kapsētas:

Kadastra Nr.

Nosaukums

88740020113

Lubes kapsēta

88740040031

Mārciema (Mārkciema) kapsēta

88740010049

Dižgaļu kapsēta

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
09-12-2022