LUBES PAGASTS

Lubes pagastā

 

Mazajā Lubes pagastā, 19. jūnija pēcpusdienā, komisiju sagaida teju viss pārvaldes kolektīvs. Pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs saka, ka konkursa organizēšanu uzņēmusies Aija Simsone, kura aizstājusi pārvaldnieku atvaļinājuma laikā. Komisijai kultūras nama zālē tiek veltīts dziedošs priekšnesums un ir iespēja novērtēt 300 jaunos iegādātos krēslus. Lubē komisija vērtēs piecas konkursam izvirzītās nominācijas.

Lubes pagasta pārvaldes ēka, kurā apvienojušās piecas iestādes, izvirzīta nominācijai „Sakoptākā iestāde Talsu novadā”. Turpat sastopam arī Ausmu Vectēvu, kura izvirzīta nominācijai „Pagasta labdaris”. Ausma ir labsirdīga, nesavtīga, vienmēr gatava sniegt savu palīdzību ikvienam. Aktīvi iesaistās pagasta sabiedriskajā dzīvē un atbalsta pasākumus. Viņas audzētās puķes izdaiļo pārvaldes ēku un tiek pasniegtas sarīkojumos. Ausma Vevtēva atbild par attīrīšanas iekārtu darbību. Tāpēc tālāk komisija dodas apskatīt attīrīšanas iekārtu staciju, kas izvirzītas nominācijai „Zaļās domāšanas līderis”. Skaisti sakoptas, milzīga stārķu bara ielenktas, attīrīšanas iekārtas veic ūdeņu attīrīšanu. Objekta rekonstrukcija prasījusi lielus finansiālus ieguldījumus.

Zemnieku saimniecība „Konradi” izvirzīta nominācijai „Sakoptākā zemnieku saimniecība”. Saimnieks Andris Danne komisijai stāsta, ka saimniecībā tiek apsaimniekoti 80 ha plaši labības sējumi un turētas slaucamas govis. Piens tiek nodots pārstrādei a/s „Talsu piensaimnieks”. Ģimenes māja ir vismaz 200 gadus veca. Atceļā iegriežamies piemājas saimniecībā „Saulespils”, kas izvirzīta nominācijai „Sakoptākā lauku sēta.” Agrāk šeit bijis veco ļaužu nams, jeb kā lubenieki to dēvē - vecā nabagmāja, kas sasniegusi jau vairāk kā 120 gadu vecumu. Tagad šeit veiksmīgi saimnieko divas radu ģimenes. Komisiju Līgo svētku noskaņās sagaida Gita Lāce un Līga Kokaine, kas pa vakariem un brīvdienām cenšas, lai sētā nekad netrūktu puķu dobes un būtu kārtība.

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
23-03-2023