Mājaslapas lietošanas noteikumi

Ar šo Talsu novada pašvaldība apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs iesniedzat saistībā ar pašvaldības darbības nodrošināšanu, www.talsi.lv vietnes lietošanu, jebkādu pieejamo materiālu lejupielādi un jebkādu saziņas rīku izmantošanu vietnē, tiek ievākti, apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Eiropas Savienības personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

 

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiks apstrādāti un uzglabāti uz laiku, kas atbilst šeit norādītajam nolūkam, un gadījumos, kurus nosaka spēkā esošie normatīvie akti, pēc sākotnējās apstrādes, vai, saskaņā ar līgumiem, kurus Jūs noslēdzat ar Talsu novada pašvaldību vai tās iestādi, tik ilgi, cik tas ir nepieciešams.

 

Ievāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas ir nepieciešams datu apstrādei šeit norādītajam mērķim, vai gadījumā, ja šādu pienākumu uzliek spēkā esošie normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt Jūsu datu aktualizāciju, informāciju par Jūsu personas datu izmantošanu, kā arī pieprasīt Jūsu datu dzēšanu, rakstot uz e-pastu info@talsi.lv.

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
28-10-2020