Norēķinu rekvizīti

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas numurs 90009113532

adrese - Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201

 

Apmeklētēju pieņemšanas centra tālrunis - 63232110; 26398234

fakss - 63232130; pašvaldības oficiālais e-pasts - pasts@talsi.lv

Informācija mājas lapai, ierosinājumi, jautājumi - info@talsi.lv


 

 

Pamata budžeta un speciālā budžeta norēķinu konti :

Banka

Konta Nr.

Bankas kods

Budžeta veids

A/S SEB banka

LV49UNLA0028700130033

UNLALV2X

Pamata budžets

A/S SEB banka

LV38UNLA0028700142065

UNLALV2X

Speciālais budžets - ceļu fonda līdzekļi

A/S SEB banka

LV11UNLA0028700142066

UNLALV2X

Speciālais budžets - ziedojumi

       

A/S Citadele banka

LV85PARX0012750880002

PARXLV22

Pamata budžets

A/S Swedbank

LV79HABA0001402059015

HABALV22

Pamata budžets

A/S Swedbank

LV87HABA0551027947158

HABALV22

Speciālais budžets – dabas resursu nodoklis

Luminor

LV45RIKO0002013183564

RIKOLV2X

Pamata budžets

 


 

Izglītības pārvaldes norēķinu rekvizīti:

Talsu novada Izglītības pārvalde   

Kareivju iela 7, Talsi, LV-3200   

Reģ.Nr.90000011997   

SEB banka, kods: UNLALV2X   

Konts: LV91UNLA0028700130053

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
25-01-2021