Pansionāts Lauciene

Pansionāts "Lauciene"

Iestādes direktore: Dace Upleja

Direktores e-pasts: dace.upleja@talsi.lv

Adrese: Pansionāts, Laucienes pagasts, Talsu novads

Kontakttālrunis: 29902141

Iestādes e-pasts: pansionatslauciene@talsi.lv

www.lauciene.lv

Iestādes darba laiks:  visu diennakti
 

  Apraksts par iestādi

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts „Lauciene" sniedz pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Par pansionāta iemītniekiem var kļūt:

 • pensijas vecuma personas;
 • invalīdi;
 • invalīdi un pensionāri, kuriem ģimenes apstākļu dēļ nepieciešama īslaicīga kopšana vai pieskatīšana.
 • pensionāru vai invalīdu ģimenes.

Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums un 21.04.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība".


Sniegtie pakalpojumi

Pansionāts klientiem nodrošina:

 • mājokli;
 • diennakts aprūpi;
 • neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā, reģistrāciju pie ģimenes ārsta, kā arī atbalstu ārstniecības personas nozīmētā ārstēšanās plāna izpildē;
 • dzimumam un gadalaikam piemērotus apavus, apģērbu, gultas piederumus un gultas veļu, kā arī dvieļus un personīgās higiēnas priekšmetus;
 • vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu ne retāk kā 4 reizes dienā;
 • sociālās aprūpes un/vai rehabilitācijas pasākumu kompleksu atbilstoši fiziskajam un psihiskajam stāvoklim ;
 • funkcionālajam stāvoklim nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • saturīgai laika pavadīšanai nepieciešamos apstākļus;
 • palīdzību iemītnieku individuālo sociālo problēmu risināšanā.

Pansionāla "Lauciene" nolikums

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
20-01-2021