PAŠVALDĪBA

 

Talsu novada pašvaldības adrese: Kareivju ielā 7, Talsos, LV 3201

Tālr. 63232110, fakss 63232130, epasts: pasts@talsi.lv

www.talsi.lv, www.talsunovads.lv

Pašvaldības darbinieku kontakti atrodami lapas augšējā sadaļā KONTAKTI


Kā mūs atrast?

 

Skatīt lielāku karti

Talsu novada pašvaldības norēķinu kontu rekvizīti

Nosaukums : Talsu novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. : 90009113532

Juridiskā adrese : Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201

 

Pamata budžeta un speciālā budžeta norēķinu konti :

 

Banka

Konta Nr.

Bankas kods

Budžeta veids

A/S SEB banka

LV49UNLA0028700130033

UNLALV2X

Pamata budžets

A/S SEB banka

LV38UNLA0028700142065

UNLALV2X

Speciālais budžets - ceļu fonda līdzekļi

A/S SEB banka

LV11UNLA0028700142066

UNLALV2X

Speciālais budžets - ziedojumi

A/S Citadele banka

LV85PARX0012750880002

PARXLV22

Pamata budžets

A/S Swedbank

LV79HABA0001402059015

HABALV22

Pamata budžets

A/S Swedbank

LV87HABA0551027947158

HABALV22

Speciālais budžets – dabas resursu nodoklis

Luminor

LV45RIKO0002013183564

RIKOLV2X

Pamata budžets

 


 Izglītības pārvaldes norēķinu rekvizīti:

Talsu novada Izglītības pārvalde   

Kareivju iela 7, Talsi, LV-3200   

Reģ.Nr.90000011997   

SEB banka, kods: UNLALV2X   

Konts: LV91UNLA0028700130053

 

 

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
21-03-2023