Pieaugušo izglītības centrs (PIC)

 

  


Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs (PIC) ir Talsu novada pašvaldības izglītības atbalsta iestāde, kas koordinē/ organizē pieaugušo izglītības aktualitātes Talsu novadā.

Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs ir Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijā reģistrēta izglītības iestāde. Reģistrācijas apliecība izsniegta 2009. gada 30. decembrī.

 

PIC mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pieaugušo izglītības piedāvājumu un pieejamību iedzīvotājiem, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas novadā, ienākuma līmeņa un etniskās piederības, kā arī līdzdarboties pieaugušo izglītības sistēmas attīstīšanā un mūžizglītības politikas veidošanā.

PIC uzdevumi:

  • pārzināt un koordinēt pieaugušo izglītību novadā, veidojot sadarbības sistēmu ar novada pašvaldībām, dažādām iestādēm un organizācijām, ar citu novadu un republikas izglītības un izglītības atbalsta iestādēm, kā arī ar ārvalstu izglītības un izglītības atbalsta iestādēm, informācijas un pieredzes apmaiņai, un kopīgu projektu realizēšanai;
  •  veidot mērķtiecīgu pieaugušo izglītības pārvaldes un piedāvājuma stratēģiju novadā;
  •  organizēt projektu izstrādi pieaugušo izglītības piedāvājuma un pieejamības uzlabošanai, kā arī koordinēt to īstenošanu;
  • informēt iedzīvotājus par pieaugušo izglītību;
  • organizēt pieaugušo izglītības mācību procesu, izstrādājot un pilnveidojot mācību programmas, sagatavojot pieaugušo izglītotājus, nodrošinot mācības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai;
  • nodrošināt sabiedrību ar informāciju masu mēdijos par pieaugušo izglītības aktualitātēm un iespējām.

 

Piedāvātās kursu apmācības

Talsu novada domes izglītības atbalsta iestādes „Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs” NOLIKUMS


Kontakti:

Vadītāja -  Inga Sokolova

Tālr.: 26518464

e-pasts: inga.sokolova@talsi.lv

Adrese: K. Valdemāra iela 17a, 2. stāvā Talsi

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
29-06-2022