PII iestāžu vasaras darba plāns

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu 2019. gada vasaras darba plāns

 Pamatojoties uz Talsu novada domes lēmumu 16.11.2017. Nr.470 “Par Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ar pirmsskolas grupām darbu”  izdots Talsu novada pašvaldības 27.12.2018. rīkojums Nr. 4-1/452 “Par Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ar pirmsskolas grupām darbu 2019. gada vasaras periodā”.

Aicinām iepazīties ar 2019. gada vasaras perioda grafiku un savlaicīgi ieplānot savu atpūtu kopā ar bērniem.

Vasaras periodā visas pirmsskolas izglītības iestādes strādā ar samazinātu grupu skaitu.  Pirmsskolas izglītības iestādes, lai varētu savlaicīgi saplānot savu darbu vasaras periodā, veiks vecāku aptauju, lai uzzinātu bērnu skaitu, kuriem būs nepieciešamība apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi attiecīgajos vasaras mēnešos.

Lūgums vecākiem, piesakot bērnu vasaras mēnešos uz pirmsskolas iestādi, to darīt atbildīgi.

Iepriekšējo  gadu apkopotā informācija un izanalizētais pirmsskolas izglītības iestāžu vasaras darbs liecina par to, ka vecāki piesaka bērnus, bet iestāde netiek apmeklēta. Neprecīzie dati apgrūtina  darba plānošanu iestādē.

Aicinām atkārtoti iepazīties ar Talsu domes lēmumu 26.05.2011.  Nr.406 “Par grozījumiem Talsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr.68 “Par vecāku maksas par bērnu uzturēšanu pirmsskolas izglītības iestādē iekasēšanas kartību un samazinājuma apmēriem””.

Talsu novada pašvaldības 27.12.2018. rīkojums Nr. 4-1/452

Pirmsskolas izglītības iestāžu 2019. gada vasaras darba grafiks

Domes lēmums 26.05.2011. Nr. 406

 

 

Talsu novada Izglītības pārvalde

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
12-04-2021