Pirmsskolas izglītība


 

TALSU NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ( PII)

UN SKOLAS AR PIRMSSKOLAS GRUPĀM

 

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde  “Pīlādzītis”

Iestādes vadītāja: Ilze Birzleja

Iestādes vadītājas tālrunis: 26191532

Iestādes vadītājas e-pasts: ilze.birzleja@talsi.lv

Iestādes adrese: 1.Maija iela 28  Talsi LV- 3201

Iestādes kontakttālrunis: 63223757

Iestādes e-pasts: talsupiipiladzitis@talsi.lv

Iestādes darba laiks: 7.00 – 19.00

 

Laucienes pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”

Iestādes vadītājs:  Ivika Zēberga

Iestādes vadītājas tālrunis: 28386721

Iestādes vadītājas e-pasts: ivika.zeberga@talsi.lv

Iestādes adrese: „Bitītes”, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV - 3285

Iestādes kontakttālrunis: 63291616

Iestādes e-pasts: laucienespiibitite@talsi.lv

Iestādes interneta mājas lapa: http://www.lauciene.lv/pages/education.html

Iestādes darba laiks: 7.00 – 19.00

 

Pūņu pamatskolas pirmsskolas grupas

Iestādes vadītāja: Monta Jēkabsone

Iestādes vadītājas tālrunis: 26516870, 26488315

Iestādes vadītājas e-pasts: monta,jekabsone@talsi.lv

Iestādes vadītājas vietnieces pirmsskolā: Ilva Bērziņa

E-pasts: ilvaberzina68@inbox.lv

Iestādes adrese:  „Kamenītes”, Pūņas, Valdgales pag. , Talsu novads, LV - 3253

 

Iestādes darba laiks: 7.30 – 17.30

 

 

Pastendes pirmsskolas izglītības iestāde "Ķipars"

Iestādes vadītāja: Dzintra Kudiķe - Vizbele

Iestādes vadītājas tālrunis: 29495446

Iestādes vadītājas e-pasts: dzintra.vizbele@talsi.lv

Iestādes adrese: Ozolu iela 2, Pastende, Talsu novads, LV-3251

Iestādes kontakttālrunis: 63221230, 28670566

Iestādes e-pasts: 1.kipars@inbox.lv, pastendespiikipars@talsi.lv

Iestādes darba laiks: 7.00 – 19.00

 

Vandzenes pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"

Iestādes vadītāja: Selga Moldavčuka

Iestādes vadītājas tālrunis: 29374232

Iestādes vadītājas e-pasts: selga.moldavcuka@talsi.lv

Vadītājas pieņemšanas laiks:  Otrdienās no 17.00-18.00, Piektdienās no 12.00-13.00.

Iestādes adrese: Vandzenes PII „Zīlīte”, Vandzenes pagasts, Talsu novads, LV-3281

Iestādes kontakttālrunis: 63225203

Iestādes e-pasts: vandzenespiizilite@talsi.lv

Iestādes darba laiks: 7.00-18.00


 
 
Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

Iestādes vadītāja: Jana Kašlaja 

Iestādes vadītāja tālrunis: 20210717

Iestādes vadītāja e-pasts: jana.kaslaja@talsi.lv

Iestādes adrese: Jaunā iela 1, Talsu novads , Talsi  LV- 3201

Iestādes kontakttālrunis: 63223278

Iestādes e-pasts:  talsupiizvanins@talsi.lv

Iestādes darba laiks: 7:00 – 19:00

 
 
Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Iestādes vadītājsa: Daina Kalniņa

Iestādes vadītājas tālrunis: 63222713

Iestādes vadītājas e-pasts: daina.kalnina@talsi.lv

Iestādes adrese: Brīvības iela 10a, Talsi, LV-3201

Iestādes kontakttālrunis: 63222711

Iestādes e-pasts: talsusaulite@inbox.lv

Iestādes darba laiks: 7.00-19.00

 

Stendes pamatskolas pirmsskolas grupas

Iestādes vadītāja:  Elīna Vītola

Iestādes vadītājas tālrunis:  632 91645

Iestādes vadītājas e-pasts:  elina.vitola@talsi.lv

 

Iestādes vadītājas vietniece pirmsskolā: Mairita Purene

Iestādes vadītājas vietnieces pirmsskolā tālrunis: 26491683

Pirmsskolas ēkas adrese: Nākotnes iela 3, Stende, Talsu novads, LV-3257

Iestādes vadītājas vietnieces pirmsskolā: e-pasts: mairitapurene@inbox.lv

Iestādes juridiskā adrese: Brīvības iela 15, Stende Talsu novads LV3257

 

 

Iestādes darba laiks: 7.00-19.00

 

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis"

Iestādes vadītāja: Inga Spruģevica

Iestādes vadītāja  tālrunis: 25447488

Iestādes vadītāja e-pasts: inga.spruģevica@talsi.lv

Iestādes adrese: Krievraga iela2A, Talsi, LV-3201

Iestādes kontakttālrunis: 63222209, 63223009, fakss 63222209

Iestādes e-pasts: talsupiikastanitis@talsi.lv

Iestādes interneta mājas lapa: www.kastanitis.lv

Iestādes darba laiks: 7.00-19.00

Diennakts grupās 7.00-7.00

    
Virbu pamatskolas pirmsskolas grupas

Iestādes vadītāja: Madara Štrausa

Vietnieks pirmsskolā: Ieva Jakimova

Iestādes vadītājas vietnieces tālrunis: 632 52341

Iestādes vadītājas vietnieces pirmsskolā: e-pasts: ievajakimova2@inbox.lv

Iestādes juridiskā adrese: SKOLAS IELA 1, Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads, LV- 3292

Pirmsskolas ēkas adrese: TORŅU IELA 21, Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads, LV- 3292

Iestādes kontakttālrunis:  skolā 632 52383, pirmsskolā 632 52341

Iestādes e-pasts: virbupamatskola@talsi.lv

Iestādes interneta mājas lapa: www.virbuskola.lv

Iestādes darba laiks: Pirmsskolā no 7.00 līdz 18.00

  
 
Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"

Iestādes vadītāja: Ilze Solovjova

Iestādes vadītāja tālrunis: 25611452

Iestādes vadītāja e-pasts: ilze.solovjova@talsi.lv

Iestādes adrese: Akmeņu iela 8, Talsi,  LV - 3201

Iestādes kontakttālrunis: 632 22003

Iestādes e-pasts:  talsupiispriditis@talsi.lv

Iestādes interneta mājas lapa:  www.piispriditis.lv

Iestādes darba laiks:  7:00 – 19:00

 
 

 

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
28-10-2020