Projekts "PROTI un DARI!"

Projekta nosaukums, fonds, Nr.

Projekta "PROTI un DARI!", Nr. 8.3.3.0/15/I/001

Projekta īstenotājs

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, sadarbības partneris Talsu novada pašvaldība

Projekta vadītājs un speciālists

Projektu īsteno  Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļa, 63237578

Atbildīgās un sadarbības iestādes

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Darbu veicēji

Projekta programmas vadītāji un mentori

Mērķi un uzdevumi

Mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Finansējums

Kopējais finansējums ir  9 000 000 EUR,  t.sk.  Eiropas Sociālās fonda finansējums 7 650 000 EUR un valsts budžets – 1 350 000 EUR. Talsu novada pašvaldības realizētajam projektam kopējais pieejamais finansējums ir 162 676.80 EUR.

Īstenošanas laiks

09.2014. – 12.2019.

Publicitāte

Preses relīze nr. 1


 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
23-03-2023