PUBLISKIE IEPIRKUMI

Iesniegšanas termiņš: no:  līdz:
Izsludināšanas gads:
Procedūras veids:
Statuss:
  
Izsludināts ID Nr. Iepirkuma līguma nosaukums Iesniegšanas termiņš Statuss
22.02.2012 TNP2012/24 "Malkas iegāde Valdemārpils PII Saulstariņš 2012.g." 06.03.2012 12:00 noslēgts līgums
21.02.2012 TNP 2012/20/ ERAF „Upesgrīvas speciālās internātpamatskolas „Mācību, dzīves iemaņu un internāta korpusa rekonstrukcija” un „Skolas ēkas telpu vienkāršotā rekonstrukcija”” 27.03.2012 15:00 noslēgts līgums
20.02.2012 TNP 2012/18 „Malkas piegāde Upesgrīvas speciālajai internātpamatskolai Talsu novada Vandzenes pagastā Uguņciemā un Upesgrīvas speciālās internātpamatskolas struktūrvienībai Talsu novada Abavas pagasta Valgalē” 05.03.2012 15:00 noslēgts līgums
20.02.2012 TNP2012/22 "Pārtikas produktu iegāde Valdemārpils PII Saulstariņš" 02.03.2012 12:00 tiek izskatīti piedāvājumi
20.02.2012 TNP 2012/19 "Degvielas iegāde Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vajadzībām" 02.03.2012 12:00 tiek izskatīti piedāvājumi
15.02.2012 TU 2012/01 KF Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 2012.gadā, projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta” ietvaros – UK tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 13 objektos 20.04.2012 10:45 pabeigts bez uzvarētājiem
09.02.2012 TNP 2012/12/ ERAF „Ūdenssaimniecības attīstība Īves pagasta ciemā Tiņģerē” ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros 20.03.2012 15:00 pārtraukts
09.02.2012 TNP 2012/13/ ERAF „Sauleskalna brīvdabas estrādes kompleksa rekonstrukcija Jaunatnes iela 1a, Jaunatnes iela 6, Jaunatnes iela, Saules iela 2a Talsos, Talsu novadā” 17.04.2012 15:00 noslēgts līgums
10.02.2012 TNP 2012/15 Talsu novada pašvaldības ielu uzturēšanas darbi Talsu pilsētā 2012. gadā 21.02.2012 15:00 noslēgts līgums
13.02.2012 TNP 2012/14/ELFLA "Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centra rekonstrukcija" 23.02.2012 12:00 tiek izskatīti piedāvājumi
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
30-11-2020