PUBLISKIE IEPIRKUMI

Iesniegšanas termiņš: no:  līdz:
Izsludināšanas gads:
Procedūras veids:
Statuss:
  
Izsludināts ID Nr. Iepirkuma līguma nosaukums Iesniegšanas termiņš Statuss
29.07.2019 TNP 2019/9 “Skolas energoefektivitāte un pārbūve (K. Mīlenbaha iela 28, Talsi)” 27.08.2019 15:00 aktīvs
26.07.2019 TNPz 2019/42 “Balgales sporta un brīvā laika pavadīšanas centra katlu mājas apkures katla pārveide no malkas katla uz granulu katlu” 02.08.2019 10:00 pieņemts lēmums
25.07.2019 TNPz 2019/41 “Automašīnas iegāde Talsu novada pašvaldības policijas vajadzībām" 31.07.2019 16:00 pieņemts lēmums
22.07.2019 TNP 2019/74 “Sanitāro mezglu vienkāršota atjaunošana pansionātā “Lauciene”” 06.08.2019 15:00 pieņemts lēmums
19.07.2019 TNP 2019/69 Būvuzraudzība objektā “Grants ceļu pārbūve 8. kārta - pagasta autoceļš “Latvieši - Veckalniņi” Laidzes pagastā, Talsu novadā” 06.08.2019 15:00 pieņemts lēmums
19.07.2019 TNP 2019/72 Interaktīva virtuālās realitātes māc. līdzekļa izstrāde un tā tehniskais nodrošinājums arheoloģijas tēmas izpratnes radīšanai un zināšanu novērtēšanai skolēniem vēstures nodarbībā Talsu novada muzejā 30.07.2019 15:00 pieņemts lēmums
16.07.2019 TNPz 2019/40 Par “īslaicīgās sociālās aprūpes” jeb “atelpas brīža” nodrošināšanu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem 25.07.2019 14:00 pieņemts lēmums
15.07.2019 TNPz 2019/39 "Ģimenes ārsta prakses telpu vienkāršotā atjaunošana vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" 24.07.2019 12:00 pieņemts lēmums
08.07.2019 TNPz 2019/38 Gājēju celiņu pārbūve Pastendē starp daudzdzīvokļu mājām, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā 17.07.2019 12:00 noslēgts līgums
04.07.2019 TNPz 2019/37 “Talsu novada pašvaldības ūdenstilpnēs esošo ūdensaugu pļaušana" 12.07.2019 14:00 noslēgts līgums
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
01-03-2021