PUBLISKIE IEPIRKUMI

Iesniegšanas termiņš: no:  līdz:
Izsludināšanas gads:
Procedūras veids:
Statuss:
  
Izsludināts ID Nr. Iepirkuma līguma nosaukums Iesniegšanas termiņš Statuss
28.05.2019 TNP 2019/43 “Telpu atjaunošana “Brīva laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra Pastendē darbības paplašināšana un dažādošana”” 18.06.2019 15:00 noslēgts līgums
27.05.2019 TNPz 2019/28 Žoga un vārtu nomaiņa Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” 05.06.2019 12:00 pieņemts lēmums
24.05.2019 TNP 2019/52 Būvniecības dokumentācijas izstrāde “Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”, Vandzenes pagastā, Talsu novadā” 09.07.2019 15:00 pieņemts lēmums
24.05.2019 TNP 2019/59 “Būvprojekta izstrāde “Talsu pamatskolas mācību vides un infrastruktūras uzlabošanai” 11.06.2019 15:00 noslēgts līgums
24.05.2019 TNP 2019/58 “Pārtikas produktu piegāde Talsu novada pašvaldības Talsu pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis”” 11.06.2019 15:00 pieņemts lēmums
23.05.2019 TNPz 2019/27 “PII “Bitīte”, grupiņas “Eži” WC telpu vienkāršota atjaunošana” 03.06.2019 10:00 pieņemts lēmums
23.05.2019 TNPz 2019/26 “PII “Bitīte”, grupiņas “Vāveres” WC telpu vienkāršota atjaunošana” 03.06.2019 10:00 pieņemts lēmums
17.05.2019 TNP 2019/57 “Valdgales pagasta autoceļa “Ozoli- Kukuri” remontdarbi posmā no 0-1,53 km” 04.06.2019 15:00 noslēgts līgums
17.05.2019 TNPz 2019/25 “Sasmakas ezera slūžu rekonstrukcija” 24.05.2019 12:00 pieņemts lēmums
16.05.2019 TNP 2019/55 “Pārtikas produktu piegāde, Pūņu pamatskolai” 04.06.2019 15:00 pieņemts lēmums
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
01-03-2021