PUBLISKIE IEPIRKUMI

Iesniegšanas termiņš: no:  līdz:
Izsludināšanas gads:
Procedūras veids:
Statuss:
  
Izsludināts ID Nr. Iepirkuma līguma nosaukums Iesniegšanas termiņš Statuss
05.04.2019 TNPz 2019/15 Zibens aizsardzības sistēmas izbūve Pūņu pamatskolas PII ”Kamenīte” ēkai 12.04.2019 14:00 pieņemts lēmums
04.04.2019 TNPz 2019/14 Pēcuzskaites izbūve projekta "Elektroapgādes tīklu sakārtošanas darbi Stūrīšu ciemā" ietvaros 12.04.2019 14:00 pieņemts lēmums
01.04.2019 TNP 2019/28 TNP admin.terit.klaiņ.suņu/kaķu izķerš, bezsaimn.dzīvn.(t.sk. savvaļas dzīvn.)līķu savākš.un utiliz, klaiņ.un bezsaimn.suņu/kaķu uztur.un aprūpe dzīvn.patversmē,TNP Dzīvn.patv.“Ausma” uztur.19./20.g. 30.04.2019 15:30 pabeigts bez uzvarētājiem
01.04.2019 TNP 2019/41 “Būvprojekta "Talsu tirgus pārbūve un labiekārtošana 1. kārta, Talsos, Talsu novadā" izstrāde un autoruzraudzība” 30.04.2019 15:00 noslēgts līgums
03.04.2019 TNP 2019/44 Pārtikas produktu piegāde Talsu novada pašvaldības Sabiles pirmsskolas izglītības iestādei “Vīnodziņa” 23.04.2019 15:00 pieņemts lēmums
03.04.2019 TNPz 2019/13 Bērnu un jauniešu vasaras nometnes (3 nometnes) projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/030 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā” ietvaros. 15.04.2019 12:00 pieņemts lēmums
27.03.2019 TNP 2019/42 Pārtikas produktu piegāde Talsu novada pašvaldības Talsu pirmsskolas izglītības iestādei “Kastanītis” 16.04.2019 15:00 noslēgts līgums
27.03.2019 TNP 2019/38 “Talsu novada pašvaldības skolēnu pārvadājumu autobusu rezerves daļu iegāde” 09.04.2019 15:00 noslēgts līgums
27.03.2019 TNP 2019/40 “Talsu novada Virbu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2019. un 2020. gadā” 09.04.2019 15:00 noslēgts līgums
26.03.2019 TNPz 2019/12 Pastendes pamatskolas garderobju remonts ar aprīkojumu Skolas iela 1, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads 05.04.2019 15:00 noslēgts līgums
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
26-02-2021