PUBLISKIE IEPIRKUMI

Iesniegšanas termiņš: no:  līdz:
Izsludināšanas gads:
Procedūras veids:
Statuss:
  
Izsludināts ID Nr. Iepirkuma līguma nosaukums Iesniegšanas termiņš Statuss
05.06.2012 TNP 2012/60/ELFLA „Konferenču krēslu iegāde Sabiles kultūras nama vajadzībām” 11.06.2012 13:00 noslēgts līgums
05.06.2012 TNP2012/62/ELFLA "Talsu novada Laidzes pagasta BLPC "Mežrozes" aprīkojuma un inventāra iegāde" 18.06.2012 10:00 pārtraukts
05.06.2012 TNP2012/61 EZF "Ielas apgaismojuma rekonstrukcija Tiņģeres ciemā, Īves pagastā, Talsu novadā" 18.06.2012 09:00 noslēgts līgums
31.05.2012 TNP 2012/56/ELFLA „Sporta aprīkojuma iegāde Talsu novada sporta bāzes pilnveidošanai” 12.06.2012 15:00 pārtraukts
31.05.2012 TNP 2012/55/ELFA „Sporta tērpu iegāde Talsu novada sporta skolai” 12.06.2012 15:00 pārtraukts
28.05.2012 TNP/2012/57/ELFLA Talsu tautas nama materiāli tehniskās bāzes uzlabošana - II 15.06.2012 14:00 noslēgts līgums
31.05.2012 TNP2012/59/ELFLA „Bērnu rotaļu laukuma izveide” ,Lībagu sākumskolā Dižstendē,Lībagu pagastā ,Talsu novadā 11.06.2012 10:00 pārtraukts
22.05.2012 TNP2012/54/EZF Aktīvās atpūtas un sporta laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Valdemārpilī 05.06.2012 09:00 noslēgts līgums
22.05.2012 TNP 2012/52 „Malkas iegāde Strazdes pagasta pārvaldei” 04.06.2012 15:00 noslēgts līgums
17.05.2012 TNP 2012/53/ESF „Talsu novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai” 05.06.2012 15:00 pārtraukts
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
30-11-2020