Sabiles mūzikas un mākslas skola

Sabiles mūzikas un mākslas skola
Adrese: 
Ventspils ielā 14, Sabilē, Talsu novadā, LV – 3294 
Tālr. 63252196, 26499437
e-pasts: sabilesmms@talsi.lv
Skolas direktore: Zinta Ošenberga, e-pasts: zinta.osenberga@talsi.lvSkola atvērta no pirmdienas līdz ceturtdienai  plkst.9:00 – 19:00, piektdienās no pl.9.00-15.30

Sabiles mūzikas un mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde mūzikas un mākslas programmu apguvei. 
Skola īsteno šādas licencētas izglītības programmas: 
Mākslas nodaļā – vizuāli plastiskā māksla (apmācības ilgums – 7 gadi); 
Mūzikas nodaļā - 
Klavierspēle (8 gadi),  
Flautas spēle (6 gadi), 
Vokālā mūzika (8 gadi).


Skolas vēsture: 
1991.g. skola dibināta kā Talsu mūzikas skolas filiāle. Atvērtas klavieru un kora dziedāšanas klases. 
1998.g. skolu pārņem Sabiles pašvaldība un tā tiek pārdēvēta par Sabiles mūzikas skolu. 
1999.g. atvērta flautas klase. 
2000.g. septembrī skola sāk mācību gadu kā Sabiles mūzikas un mākslas skola, jo tiek atvērta mākslas nodaļa.

2001.-2013.g. darbojās vijoles klase.

2008.g. septembrī pabeigta skolas bēniņu renovācija un iegūtas 2 mākslas klases.

2012.gada martā skolā notika Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācija un skola tika akreditēta uz 6 gadiem.

 


Ar audzēkņiem strādā 8 skolotāji:

Mākslas nodaļā – Ingrita Leinberga, Andris Millers, Sarmīte Jurjaka, Elīna Stariņa.

Mūzikas nodaļā – Ērika Grīva (flautas spēle), Selga Zariņa (solfedžo un mūzikas literatūra), Zinta Ošenberga (vokālā mūzika), Baiba Petkeviča (klavierspēle).

2009./2010. māc. g. skolā mācās 86 audzēkņi, no tiem 34 mākslas nodaļā un 52 mūzikas nodaļā.

2012./2013. māc. g. skolā mācās 70 audzēkņi, no tiem 38 mākslas nodaļā un 32 mūzikas nodaļā.

2013./2014. māc. g. skolā mācās 60 audzēkņi, no tiem 32 mākslas nodaļā un 28 mūzikas nodaļā.

20017./18. māc.g. skolā mācās 66 audzēkņi, no tiem 39 mākslas nodaļā un 27 mūzikas nodaļā.

 
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
13-08-2020