Piektdiena, 9. decembris
Šodien sveicam: Tabita, Sarmīte

Vēsture: Pirmo reizi Sabiles vārds rakstos minēts 1253. gadā. Šeit atradās labi nocietināta kuršu pils un senpilsēta. Apmēram XIII – XIV gs. pie vācu feodāļu uzceltās pils izveidojās amatnieku un tirgotāju miests. Hercoga Jēkaba laikā te bija ierīkota linu austuve, kaļķu un darvas cepļi, dzirnavas. 19.gs. plašā apkārtnē slavināti Sabiles amatnieki – ādmiņi. Abavas pagasta centrā (Valgalē) 19.gs. bija kroņa muiža, kurā visilgāk (līdz pat 1871.g.sākumam) pastāvēja klaušas. Pilsētas tiesības Sabilei piešķirtas 1917. gadā. 2000. gada 15. augustā, apvienojoties Sabiles pilsētai un Abavas pagastam, tika izveidots Sabiles novads, savukārt ar 2009. gada 1. jūliju Latvijas Republikā notikušās teritoriālās reformas rezultātā, Sabiles novads (Sabiles pilsēta un Abavas pagasts) tika iekļauts Talsu novada sastāvā.

Apskates objekti: Sabiles pilsēta, Sabiles Vīna kalns, Sabiles pilskalns, Pedvāles mākslas parks, Koka rotaļlietu muzejs, Sabiles Sidra darītava, saimniecība “Drubazas”, ģimenes vīna darītavas “Abavas” saimniecība, Zviedru cepure, Abavas rumba u.c.

Ikgadējie lielākie svētki:
- Sabiles Vīna svētki jūlija pēdējā nedēļas nogalē (no 1999. gada);
- Karstvīna svētki decembra sākumā (no 2014. gada);
- Āboldiena oktobrī (no 2015. gada).

Teritorija: 164,8 km²

Iedzīvotāju skaits (uz 2019. gada 1. janvāri): Sabilē – 1528, Abavas pagastā – 1121

Ciemi: Veģi, Lielvirbi, Mazvirbi, Rinkule, Pedvāle, Dreimaņciems, Valgale

Robežojas: ar Lībagu pagastu, Virbu pagastu, Ģibuļu pagastu, Kandavas novada Matkules un Kandavas pagastiem un Kuldīgas novada Rendas pagastu

Pagasta centrs: Sabile

 

Sabiles PILSĒTAS UN ABAVAS PAGASTA PĀRVALDE
Pilskalna iela 6, Sabile, Talsu novads, LV-3294

Pārvaldes vadītājs: Zigmunds Brunavs
Tālr.: 29241605, 63232141; e-pasts: zigmunds.brunavs@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: otrdienās no plkst. 8.00 - 18.00

Sekretāre: Zane Viļuma
Tālr.: 63232140, 27843906; e-pasts: sabile.parvalde@talsi.lv

Vecākā grāmatvede: Iveta Dorše
Tālr.: 63237887; e-pasts: iveta.dorse@talsi.lv

Kasiere: Inta Prūse
Tālr.: 63237887

Tūrisma organizatore: Sanda Poriņa
Tālr.: 27841827, 63252344; e-pasts: tic_sabile@inbox.lv, tic.sabile@talsi.lv; www.visit.sabile.lv

 

SABILES PILSĒTĀ PIEŅEM TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLISTI

Sociālais dienests: sociālā darbiniece – Elita Viļuma
Tālr.: 63237889, 29143259; e-pasts: elita.viluma@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00; otrdienās no plkst. 9.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00 (Pilskalna ielā 6, Sabilē) 

Sociālais dienests: sociālās palīdzības organizatore – Kristīne Hartmane
Tālr.: 63237889; e-pasts: kristine.hartmane@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00; otrdienās no plkst. 9.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00 (Pilskalna ielā 6, Sabilē) 

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem: Aina Āboliņa
Tālr.: 63237889, 26572328; e-pasts: aina.abolina@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 – 16.00, otrdienās no plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00 (Pilskalna ielā 6, Sabilē) 

Bāriņtiesa: Bāriņtiesas priekšsēdētaja vietniece – Tatjana Nolendorfa
Tālr.: 6323147, 29401182; e-pasts: tatjana.nolendorfa@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: otrdienās no plkst. 09.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00, ceturtdienās no plkst. 9.00 – 12.00 (Pilskalna ielā 6, Sabilē) 

Zemes un nekustamā īpašuma nodaļa: nekustamā īpašuma speciāliste - Egīna Šenberga
Tālr.: 28310816; e-pasts: egina.senberga@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: otrdienās no plkst. 9.00 – 12.00 (Pilskalna ielā 6, Sabilē) 

Konsultācijas lauksaimniekiem: Talsu novada lauku attīstības speciālists – Artūrs Paeglis
Tālr.: 29127398; e-pasts: arturs.paeglis@llkc.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: katra mēneša trešajā trešdienā no plkst. 9.00 – 12.00 (Pilskalna ielā 6, Sabilē) 

Pašvaldības policija: Talsu novada pašvaldības policijas vecākais inspektors – Dainis Sokolovskis
Tālr.: 63252197, 29339255; dežūrtālrunis: 26132701
Iedzīvotāju pieņemšana: otrdienās no plkst. 16.00 - 18.00 (Pašvaldības policijas telpās, Talsu ielā 1/7, Sabilē)

Valsts policija: Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors – Uldis Buneris
Tālr.: 63202725
Iedzīvotāju pieņemšana: otrdienās no plkst. 9.00 līdz 11.00, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 11.00 (Pašvaldības policijas telpās, Talsu ielā 1/7, Sabilē)

 

SABILES PILSĒTAS UN ABAVAS PAGASTA PĀRVALDES STRUKTŪRVIENĪBAS

Sabiles kultūras nams: Ventspils iela 14, Sabile, Talsu novads, LV-3294
Vadītāja: Gerda Zeberiņa; tālr.: 63252269, 27020740; e-pasts: kulturasabile@inbox.lv, gerda.zeberina@talsi.lv, kultura.sabile@talsi.lv

Sabiles bibliotēka: Ventspils iela 14, Sabile, Talsu novads, LV-3294
Vadītāja: Rudīte Matisone; tālr.: 63252108; e-pasts: sabile.biblioteka@talsi.lv

Sabiles bērnu bibliotēka: Talsu iela 1/7, Sabile, Talsu novads, LV-3294
Vadītāja: Rudīte Matisone; tālr.: 63252283; e-pasts: sabilebernu@inbox.lv, sabile.bb@talsi.lv

Abavas bibliotēka: “Vecvalgale”, Valgale, Abavas pagasts, Talsu novads, LV-3294
Vadītāja: Ritma Vītola; tālr.: 63200840; e-pasts: abava.biblioteka@talsi.lv

Sabiles sporta centrs: Ventspils iela 17B, Sabile, Talsu novads, LV-3294
Vadītājs: Mārcis Červoņikovs; tālr.: 63252536, 28323093, e-pasts: sabileshalle@inbox.lv, sabile.halle@talsi.lv

 

PAŠVALDĪBAS IESTĀDES

Sabiles pamatskola: Ventspils iela 17A, Sabile, Talsu novads, LV-3294
Direktore: Rudīte Blāze; tālr.: 63232302, 63232301; e-pasts: sabilespamatskola@talsi.lv 
Skolēnu skaits: 2019. gadā – 118

Sabiles pirmsskolas izglītības iestāde “Vīnodziņa”: Abavas iela 5, Sabile, Talsu novads, LV-3294
Direktore: Zane Cīrule; tālr.: 29341409; e-pasts: sabilespiivinodzina@talsi.lv
Audzēkņu skaits: 2019. gadā – 87

Sabiles mūzikas un mākslas skola: Ventspils iela 14, Sabile, Talsu novads, LV-3294
Vadītāja: Zinta Ošenberga; tālr.: 63252196; e-pasts: zinta.osenberga@talsi.lv
Skolēnu skaits: 2019. gadā – 58

 

PAGASTA INFRASTRUKTŪRA

Ūdenssaimniecība:
Centralizēto ūdensvadu kopgarums 6,5 km.
Apsaimnieko Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde.
Ūdensapgādes urbumi:

Numurs LVĢMC datu bāzē

Atrašanās vieta

 

Aizsargjoslas rādiuss, m

stingrā režīma aizsargjosla

 

bakterioloģiskā aizsargjosla

ķīmiskā aizsargjosla

 

P300108

Ūdensapgādes urbums „Centrs 1”, Priedes, Abavas pag.

10

Nav nepieciešama

145

P300493

Ūdensapgādes urbums „Centrs 2”, Priedes, Abavas pag.

10

Nav nepieciešama

160

P300111

Ūdensapgādes urbums „Alejas”, Priedes, Abavas pag.

10

Nav nepieciešama

245

P300110

Ūdensapgādes urbums „Gobiņas”, Priedes, Abavas pag.

10

Nav nepieciešama

260

P300093

Ūdensapgādes urbums „Nr.1”

Ventspils iela 14, Sabile

10

Nav nepieciešama

-

P300463

Ūdensapgādes urbums „Nr.2”

Ventspils iela 17, Sabile

10

Nav nepieciešama

230 m

P300464

Ūdensapgādes urbums „Briņķi”

Sabile

10

Nav nepieciešama

265 m

P300319

Ūdensapgādes urbums Rīgas ielā 20, Sabile (rezervē)

10

Nav nepieciešama

Aprēķini nav veikti

P300320

Ūdensapgādes urbums Rīgas ielā 20, Sabile (rezervē)

10

Nav nepieciešama

Aprēķini nav veikti

P300321

Ūdensapgādes urbums Rīgas ielā 20, Sabile (rezervē)

10

Nav nepieciešama

Aprēķini nav veikti

P300322

Ūdensapgādes urbums Rīgas ielā 20, Sabile (rezervē)

10

Nav nepieciešama

Aprēķini nav veikti

Kanalizācija: centralizēto kanalizācijas tīklu kopgarums = 5,2 km; apsaimnieko Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde.

Pagasta ceļi:
A-ceļi: kopgarums = 36,19 km (11,98 km – melnais; 24,21 km – grants)
B-ceļi: kopgarums = 14,88 km (1,40 km – melnais; 13,48 km – grants)
C-ceļi: kopgarums = 8,71 km (0,61 km – melnais; 8,10 km – grants)
Kopā: 59,78 km

Ielas: kopgarums = 24,74 km (11,78 km – melnais; 7,98 km – grants; 0,48 km – bruģis; 4,49 km – bez seguma)

Darbojošās kapsētas:

Kadastra Nr.

Nosaukums

88420090097

Annužu kapsēta

88420020046

Veģu kapsēta

88420070179

Valgales kapsēta

88420150028

Briņķu (Būķu – Bērzu) kapsēta

88420040088

Kāroņu kapsēta

88420100060

Kalnu kapsēta

88420090097

Annužu kapsēta

88420020046

Veģu kapsēta

Daļēji slēgtās kapsētas

88420030104

Sventu (Sventes) kapsēta

 

 

Notikumu kalendārs

Decembris, 2022
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk