Strazdes bērnu nams

 
Strazdes Bērnu nams

Iestādes vadītāja p.i.: Māra Zariņa

Iestādes vadītāja  tālrunis: 

Iestādes vadītāja e-pasts: mara.zarina@talsi.lv

Iestādes adrese: Kāķīši, Strazdes pagasts, Talsu novads, LV-3291

Iestādes kontakttālrunis: 63254904

Iestādes e-pasts: strazdesbn@talsi.lv

Iestādes darba laiks: diennakts, administrācijas darba laiks- darba dienās no 8.30- 17.30

 
 
Apraksts par iestādi
Bērnu aprūpes institūcijas pirmsākumi meklējami 1852. gadā, kad tika dibināts Bāreņu nams. Laika posmā līdz 2014. gadam, bērnu nams ir attīstīts, reorganizēts, pilnveidots.Strazdes bērnu nams atbalsta bērnu dalību viesģimeņu programmās, lai nodrošinātu bērniem iespēju dzīvot, viesoties ģimenēs, baudīt ģimenes vidi, kā arī atbalsta citas ārpus ģimenes aprūpes iespējas- audžuģimenes, aizbildņus.Strazdes bērnu nams sadarbojas ar citām ilgstošās un īslaicīgās bērnu aprūpes iestādēm- sadraudzības pasākumi, pieredzes apmaiņas pasākumi, sadarbība projektu realizācijā.
 
Sniegtie pakalpojumi

Talsu novada pašvaldības Strazdes bērnu nams nodrošina diennakts sociālo aprūpi, dzīvesvietu, audzināšanu, medicīnisko aprūpi, psiholoģisko atbalstu un sociālo rehabilitāciju Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novada bērniem bāreņiem un bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības. Bērnu vecums- no 2 līdz 18 gadiem vai 21 gadiem, kamēr jaunietis turpina mācīties.

No 2014. gada oktobra, Strazdes bērnu namā pieejams sociālais pakalpojums „Jauniešu māja”.

Jauni sociālie pakalpojumi un atbalsta iespējas Kurzemē

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES "STRAZDES BĒRNU NAMS" NOLIKUMS
Grozījumi "Strazdes bērnu nams" nolikumā 12.01.2017.
 
Informācija par projektu "Kurzeme visiem"
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
04-08-2020