Talsu Biznesa inkubators

 
 
Talsu biznesa inkubatorā ir iespēja novada uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem saņemt atbalstu biznesa idejas attīstībai, biznesa plāna izstrādei vai jau esoša jauna uzņēmuma darbības veicināšanai.  

Atbalsts, ko inkubators sniedz, ir ar mērķi attīstīt uzņēmējam tādas prasmes, lai pēc izstāšanās no inkubatora tas spētu patstāvīgi būt konkurētspējīgs un pelnošs.

Pieejamie atbalsta veidi inkubatorā uzņemtiem komersantiem ir sekojoši:
  • bezmaksas open-office darba vieta
  • bezmaksas semināri, apmācības un konsultācijas
  • pakalpojumi uzņēmējdarbības nodrošināšanai ar 50% līdzmaksājumu
  • iespēja saņemt granta finansējumu:
    • Max 5’000 EUR aprīkojumam, iekārtām, izejvielām, utml.;
    • Max 10’000 EUR specifiskiem pakalpojumiem (piem. prototipēšanai, sertificēšanai).
  • bezmaksas mentoru atbalsts
Inkubatorā var iestāties gan fiziskas personas ar biznesa ideju, gan jau esoši sīkie, mazie vai vidējie komersanti (IK, KS, PS, SIA, AS), kas nav reģistrēti senāk par 3 gadiem. Biznesa darbības nozarei ir jābūt atbalstāmai (nav atbalstāma zvejniecība un akvakultūra, primārā lauksaimniecības produktu ražošana, tirdzniecība, finanšu starpniecība, nekustamie īpašumi, azartspēles), kā arī deklarētai/reģistrētai adresei būs jābūt Talsu, Dundagas, Rojas vai Mērsraga novados. Inkubatorā atbalstu ir iespējams saņemt max 4 gadus.
 
Sīkāka informācija par projektu pieejama LIAA mājas lapā. Tur arī pieejamas pieteikuma formas uz iestāšanos biznesa inkubatorā.

Kontaktinformācija:
Talsu biznesa inkubatora vadītāja Dagmāra Dreiškena
Biznesa inkubatoru departaments
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Kalna iela 4, Talsi
Tālrunis: +371 62400904
Mob. tālrunis +371 28659444
e-pasts: dagmara.dreiskena@liaa.gov.lv

Talsu biznesa inkubators ir izveidots ERAF Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6.pasākuma „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projekta Nr.3.1.1.3/16/I/001 „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju Inkubators” ietvaros.

 
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
23-03-2023