Talsu Novada Fonds

Talsu novada fonda misija ir izkopt mērķtiecīgas labdarības tradīcijas un sekmēt attīstību Talsos un novadā, atbalstot sabiedriska labuma projektus un pozitīvas sociālās pārmaiņas vietējā sabiedrībā. Fonds ir pirmais kopienas fonds Latvijā, dibināts 2003. gada 24. februārī. Kopienas fonds ir neatkarīga organizācija, kas kalpo plašiem sabiedriska labuma mērķiem, vācot ziedojumus no vietējiem ziedotājiem ar mērķi finansēt vietējo iedzīvotāju projektus. Tā ir iespēja ar pašu ziedotajiem līdzekļiem sasniegt tieši tos mērķus, kas svarīgi vietējai sabiedrībai. Fondam ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar uzņēmumiem, pašvaldību un vietējo sabiedrību.

Ar ko Talsu novada fonds ir īpašs?

Piesaista līdzekļus no vietējiem avotiem - ieinteresē ziedot vietējos iedzīvotājus un uzņēmumus;
Rīko projektu konkursus - finansējumu konkursa kārtībā piešķir plašiem sabiedriska labuma mērķiem;
Aptver noteiktu darbības teritoriju - Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadus;
Talsu novada fonds strādā ne tikai šodienas vajadzībām, bet arī priekšdienām - pakāpeniski veido neaizskaramo kapitālu, lai no tā ienākumiem (procentiem) finansētu sabiedriska labuma projektus;

Iesaista vietējos iedzīvotājus:

fonda Padomes dalībnieki līdzdarbojas vispārējo projektu konkursu uzvarētāju izvērtēšanā pēc noteiktas balsošanas sistēmas,
fonda dalībnieku mērķa iemaksas (2013. gadā - LVL 30,- gadā) tiek izlietotas projektu konkursos uzvarējušo projektu finansēšanai un neaizskaramā kapitāla veidošanai.
 

Nodibinājums "Talsu novada fonds"
Reģistrācijas nr. 50008073841
Adrese: Talsu novada fonds
K. Valdemāra iela 17a, Talsi, LV 3200

E-pasts: tnf@tnf.lv, tālrunis: +371 26596146

Mājas lapa: www.tnf.lv

Twitter konts: www.twitter.com/TnfFonds 

Draugiem.lv konts: www.draugiem.lv/tnf 

 

Iveta Rorbaha

valdes priekšsēdētāja

Tālrunis: +371 26596146 

 
 
Sanita Liepiņa

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: +371 25937564

E-pasts: sanita.liepina@tnf.lv 

 


Konti ziedojumiem:
Swedbank LV51HABA0551004740459
SEB banka LV87UNLA0050017096893
Citadele banka LV49PARX0006168200011
 
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
23-03-2023