Izglītības iestādes un to kontaktinformācija

 

 

Talsu novada izglītības iestādes

 

Nosaukums, adrese

Vadītājs

Tālruņa nr.;

e-pasts

VIDUSSKOLAS

Talsu 2.vidusskola

Oļegs Solovjovs

63232160, 26471925

talsu2vidusskola@talsi.lv olegs.solovjovs@talsi.lv

Talsu Kristīgā vidusskola

Inguna Gruzniņa

63291670, 29412565

ingunatks@gmail.com vesmalinge@inbox.lv

Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola

Dana Kalašņikova

63232204

vakaraneklatienesvidusskola@talsi.lv

dana.kalasnikova@talsi.lv

Talsu Valsts ģimnāzija

Gundars Sebris

63237895, 29474681

talsugimnazija@talsi.lv

gundars.sebris@talsi.lv

Valdemārpils vidusskola

Andris Dzenis

63291102, 22004084

valdemarpils.vidusskola@talsi.lv

andris.dzenis@talsi.lv

PAMATSKOLAS

Laucienes pamatskola

Signeta Šveiduka

 

63291459, 26803724

laucienespamatskola@talsi.lv signeta.sveiduka@talsi.lv

Laucienes pamatskolas filiāle Dursupes pamatskola

Pastendes pamatskola

Lelde Hodjačika

63221128, 26457635

pastendespamatskola@talsi.lv

lelde.hodjacika@talsi.lv

Pūņu pamatskola

Monta Jēkabsone

63222935, 26516870
monta.jekabsone@talsi.lv

Stendes pamatskola

Elīna Vītola

63291645, 25545656

stendespamatskola@talsi.lv

elina.vitola@talsi.lv

 
Sabiles pamatskola
Rudīte Blāze

63232301, 26139376

sabilespamatskola@talsi.lv

rudite.blaze@talsi.lv

Talsu 2.vidusskolas filiāle Laidzes pamatskola 

Oļegs Solovjovs

63291216, 26471925

laidzespamatskola@talsi.lv

Talsu pamatskola

Dina Bičule

63291840; 26129249

talsupamatskola@talsi.lv

dina.bicule@talsi.lv

Vandzenes pamatskola


63225081

vandzenespamatskola@talsi.lv


Virbu pamatskola

Madara Štrausa

63252386; 26330130

virbupamatskola@talsi.lv

madara.strausa@talsi.lv

SĀKUMSKOLAS

Lībagu sākumskola

Vēsma Gaiziņa

63291267; 26396227

libagusakumskola@talsi.lv

vesma.gaizina@talsi.lv

Talsu sākumskola

Raimonda Belicka

63291860; 26547557

talsusakumskola@talsi.lv

raimonda.belicka@talsi.lv

SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

Upesgrīvas internātpamatskola 

Maija Aveniņa

63254505, 29474154

upesgriva.skola@talsi.lv

maija.avenina@talsi.lv

Upesgrīvas internātpamatskolas Valgales struktūrvienība

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs

Doloresa Lepere

63291805, 2943752

bjc@talsi.lv

doloresa.lepere@talsi.lv

Talsu novada Sporta skola

Kaspars Sakniņš

63291195, 26371824

sportaskola@talsi.lv

kaspars.saknins@talsi.lv

MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS

Talsu mūzikas skola

Raitis Rērihs

63291704, 26542322

muzikasskola@talsi.lv

raitis.rerihs@talsi.lv

Talsu mākslas skola

Maira Freimane

63222694, 29226820

makslasskola@talsi.lv

maira.freimane@talsi.lv

Sabiles mūzikas un mākslas skola

Zinta Ošenberga

63252196, 26499437

sabilesmms@talsi.lv

zinta.osenberga@talsi.lv

Valdemārpils mūzikas un mākslas skola

Ilze Rūsa

63276731

valdemarpilsmms@talsi.lv

ilze.rusa@talsi.lv

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA

Talsu PII “Sprīdītis”

Ilze Solovjova

talsupiispriditis@talsi.lv

ilze.solovjova@talsi.lv

63222003, 25611452

Talsu PII “Saulīte”

Daina Kalniņa

talsupiisaulite@talsi.lv

daina.kalnina@talsi.lv

 63222713, 26556607

Talsu PII “Zvaniņš”

Jana Kašlaja

talsupiizvanins@talsi.lv

jana.kaslaja@talsi.lv

63223278, 20210717

Talsu PII “Kastanītis”

Inga Spruģevica

talsupiikastanitis@talsi.lv

inga.sprugevica@talsi.lv

63222209, 25447488

Talsu PII “Pīlādzītis”

Ilze Birzleja

talsupiipiladzitis@talsi.lv

ilze.birzleja@talsi.lv

63223757, 26191532

Pastendes PII “Ķipars”

Dzintra Kudiķe- Vizbele

pastendespiikipars@talsi.lv

dzintra.kudike@talsi.lv

63221230, 29495446

Valdemārpils PII “Saulstariņš”

Līga Blaua

valdemarpilspiisaulstarins@talsi.lv

liga.blaua@talsi.lv

63276635, 26448012

Sabiles PII “Vīnodziņa”

Zane Cīrule

sabilespiivinodzina@talsi.lv

zane.cirule@talsi.lv

29341409

Laucienes PII “Bitīte”

Ivika Zēberga

laucienespiibitite@talsi.lv

ivika.zeberga@talsi.lv

63291616, 28717999

Laidzes PII “Papardīte”

Solveiga Dāvidsone

laidzepiipapardite@talsi.lv

solveiga.davidsone@talsi.lv

63221687, 27048043

Vandzenes PII “Zīlīte”

Selga Moldavčuka

vandzenespiizilite@talsi.lv

selga.moldavcuka@talsi.lv

63225203, 29374232

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
12-04-2021