Talsu novada literātu apvienība

 

Vadītāja: Maija Laukmane

Tel.: 26365517

E-pasta adrese: maijala@inbox.lv

Talsu novada literātu apvienība darbojas, dzejo un uztur literāro sirdsdarbību savā novadā kopš 1953. gada.

Apvienības dzeju un prozu rakstošo dalībnieku skaits ir tikpat vārdos nepasakāms, cik vienā plaukstā paņemtās jūrmalas smiltīs ir atsevišķu smilšu graudiņu.

Tas ir: dzejnieki ir putni, atlido, aizlido, migrē, kādu laiku dzīvo vienpatībā, nevis apvienības trokšņainā barā, lai pēc laika šie vientuļnieki tomēr atkal atlidotu atpakaļ ar aprakstītām papīra lapiņām rokās…

Matemātiski rēķinot, varētu teikt: mūsu nav maz un ir pietiekami.

Priecājamies, ka Talsos ir spēcīga un cerīga jauno literātu grupa.

Priecājamies, ka protam turēt īkšķi viens par otra panākumiem, ka protam cits citu atbalstīt un kopīgi domāt par to, lai celtu gaismā ne tikai savus prozas un dzejas nupat pierakstītos tekstus, bet – lai neaizmirstu tos, kuri bijuši, darbojušies un veidojuši šeit skaistu literāru kultūrvidi laikā pirms mums.

Priecājamies par vērtīgo, ko esam padarījuši kopīgiem spēkiem: esam izlolojuši un kopīgā pienesumā radījuši Talsiem veltīto dzejas izlasi „Ābeļziedu pilsēta” (1996.), kopkrājumus  „Mani kaķi ir zaļi” (2001.) un „Laiks kā pulkstenis tikšķ” (2007.).

Kopīgiem spēkiem uzturam sajūtas par Aleksandra Pelēča, Teodora Dzintarkalna, Jāņa Dimanta, Pētera Iklāva, Monikas Zariņas, Gata Krūmiņa un citu Mūžības ceļos aizgājušu novada literātu klātesamību kultūras lokos.

Mūsu izpausmes ir „Nakts Nometnes” ik gadus jūnijā Kaltenes jūrmalā, kur kopīgi gan jaunie autori, gan jau cienījama vecuma rakstošie ļaudis zīmējam dzeju smiltīs, vāram dzejas zupu ugunskurā jūras šalku tuvumā, runājam dzeju un pavadām mēness sirpi norietam un saulīti rītā uzaustam.

Mūsu izpausme jau 57 gadu garumā ir laikraksta „Talsu Vēstis” literārā lapaspuse „Avots” – stabila un skaista novada dzejnieku tribīne un publicēšanās iespēja.

Mums pieder ne tikai kopīgas „Dzejas Dienas” rudeņos, bet arī „Dzejas Upes” Talsu pilsētas ielās pavasaros, „Dzejas Svētki” katru gadu 15. aprīlī pilsētas svētku dienā, un mums pieder prieks par tiem dzejas putniem - vārdiem, kuri pie viena vai otra no mums skaisti un negaidīti atlido jebkurā diennakts stundā, gadalaikā un laika apstākļos…

Dzejas vārdi patiešām ir putni, bet dzejnieki – debess plašums ar visām krāsu niansēm, toņiem, zvaigznēm, noslēpumiem un nojautām…

                                                          Maija Laukmane

Ieskaties grāmatā  "Laiks kā pulkstens tikšķ"

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
09-12-2022