Talsu pilsētas pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas labiekārtošanas / rekonstrukcijas projekts

 


TALSU PILSĒTAS PILSĒTBŪVNIECĪBAS PIEMINEKĻA TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS / REKONSTRUKCIJAS PROJEKTS

IZPĒTE UN IDEJAS PRIEKŠLIKUMS

VALSTS AIZSARGĀJAMA KULTŪRAS PIEMINEKĻA "TALSU PILSĒTAS VĒSTURISKĀ CENTRA TERITORIJA" AIZSARDZĪBAS NR. 7450

 

Projekta sastāvs

Paskaidrojuma raksts (1)

Paskaidrojuma raksts (2)

I VECPILSĒTAS AINAVU ANALĪZE

VECPILSĒTAS PANORĀMAS UN SKATU PUNKTI /SHĒMA/

SKATU PUNKTS 1 – Skats no pilsētas laukuma un informācijas centra ieejas uz lielo ielu un pilskalnu

SKATU PUNKTS 2 – Skats no Baznīckalna (Baltais kalns) Lielās ielas pagriezienā uz Lielo ielu, Talsu ezeru un Ķēniņkalnu

SKATU PUNKTS 3 – Skats no Dzirnavkalna (Oranžais kalns) uz Vilkmuižas ezeru un pļavu

SKATU PUNKTS 4 – Skats no Ezera ielas uz vecpilsētu, iebraucot pilsētā no Laidzes puses

SKATU PUNKTS 5 – Skats no Vilkmuižas ezera krasta uz Vilkmuižas ezera ūdens spoguli un vecpilsētu

SKATU PUNKTS 6 – Skats no kāpņu laukumiņa J. Grota ielas galā uz vecpilsētu un Dzirnavkalnu

SKATU PUNKTS 7 – Skats no Zvaigžņu ielas uz vecpilsētu, Dzirnavkalnu un Lielo ielu

SKATU PUNKTS 8 – Skats no uzejas Pilskalna (tumši zaļais kalns) priekšpils daļā ar skatu uz baznīcu un vecpilsētu

SKATU PUNKTS 9 – Skats no Pilskalna (tumši zaļais kalns) augšpils pakājes uz Talsu ezeru un vecpilsētu

SKATU PUNKTS 10 – Skats no pilskalna (tumši zaļais kalns) augšpils daļas uz Talsu ezeru un vecpilsētu

SKATU PUNKTS 11 – Skats no pilskalna pakājes Talsu ezera krastā uz vecpilsētu

SKATU PUNKTS 12 – Skats no Sauleskalna (dzeltenais kalns) uz vecpilsētu

SKATU PUNKTS 13 – Skats no Tiguļu kalna (zilzaļais kalns) uz vecpilsētu

SKATU PUNKTS 14 – Skats no Saules ielas uz Talsu ezeru un vecpilsētu

SKATU PUNKTS 15 – Skats no Talsu ezera krasta pie fabrikas ielas uz vecpilsētu

SKATU PUNKTS 16 – Skats no Ķēniņkalna (brūnais kalns) uz vecpilsētu pāri Fabrikas ielas pagalmiem

SKATU PUNKTS 17 - Skats no Ķēniņkalna (brūnais kalns) pakājē esošās Fabrikas ielas uz vecpilsētu

SKATU PUNKTS 18 – Skats no Dārza ielas uz vecpilsētu

SKATU PUNKTS 19 – Skats no Fabrikas ielas uz vecpilsētu

SKATU PUNKTS 20 – Skats no Saules kalna (dzeltenais kalns) uz Talsu ģimnāziju

SKATU PUNKTS 21 - Skats no baznīcas lieveņa Baznīckalnā (baltais kalns) uz Talsu ezeru un Lielo ielu

II PILSĒTBŪVNIECĪBAS ANALĪZE

VĒSTURISKĀS APBŪVES DALĪJUMS BŪVNIECĪBAS PERIODOS /SHĒMA/

LIELĀS IELAS NOTINUMS AR ĒKU FASĀŽU KRĀSOJUMA PRIEKŠLIKUMIEM posmā no pilsētas laukuma līdz Ūdens ielai

LIELĀS IELAS NOTINUMS AR ĒKU FASĀŽU KRĀSOJUMA PRIEKŠLIKUMIEM posmā no Ūdens ielas līdz pilsētas laukumam

ARHITEKTONISKI UN VĒSTURISKI VĒRTĪGĀS ĒKU DETAĻAS – logi

ARHITEKTONISKI UN VĒSTURISKI VĒRTĪGĀS ĒKU DETAĻAS – durvis / skursteņi

ARHITEKTONISKI UN VĒSTURISKI VĒRTĪGIE PILSĒTVIDES ELEMENTI – verandas / šķūnīši žogi

KULTŪRVĒSTURISKO VIDI DEGRADĒJOŠIE ELEMENTI – vadi / satelītantenas / lietus ūdens notekas

KULTŪRVĒSTURISKO VIDI DEGRADĒJOŠIE ELEMENTI – gaisa kondecionieri / vienai ēkai dažādas krāsas un dalījuma logi / kompozicionāli nepamatots puķu kastu izvietojums / celmi / stabi / slēģu neesamība

KULTŪRVĒSTURISKO VIDI DEGRADĒJOŠA APBŪVE – Lattelekom ēkas nefunkcionējošie augšējie stāvi / slimnīcas katlumājas skurstenis

VECPILSĒTAS RAKSTURĪGIE IELU SKATI /SHĒMA/

VECPILSĒTAS RAKSTURĪGIE IELU SKATI – 01,02,03 (Lielā iela)

VECPILSĒTAS RAKSTURĪGIE IELU SKATI – 04,05,06 (Lielā iela)

VECPILSĒTAS RAKSTURĪGIE IELU SKATI – 07,08,09 (Lielā iela, K.Mīlenbaha iela, Kalna iela)

VECPILSĒTAS RAKSTURĪGIE IELU SKATI – 10,11,12 (Baznīcas laukums, Dzirnavu iela)

VECPILSĒTAS RAKSTURĪGIE IELU SKATI – 13,14,15 (Kalna iela)

VECPILSĒTAS RAKSTURĪGIE IELU SKATI – 16,17,18,19 (Kalna iela, Ezeru laukums)

VECPILSĒTAS RAKSTURĪGIE IELU SKATI – 20,21,22 (Laidzes iela)

VECPILSĒTAS RAKSTURĪGIE IELU SKATI – 23,24,25 (Laidzes iela, Rožu iela, K.Mīlenbaha iela)

VECPILSĒTAS RAKSTURĪGIE IELU SKATI – 26,27,28 (K.Mīlenbaha iela)

VECPILSĒTAS RAKSTURĪGIE IELU SKATI – 29,30,31(K.Mīlenbaha iela, V.Ruģēna iela)

VECPILSĒTAS RAKSTURĪGIE IELU SKATI – 32,33,34,35 (K.Mīlenbaha iela, Kalēju iela)

VECPILSĒTAS RAKSTURĪGIE IELU SKATI – 36,37 (Ūdens iela)

ŠAURI IESKATI VECPILSĒTAS PAGALMOS 0 01 ... 10

IESKATI VECPILSĒTAS PAGALMOS PA ATSTARPĒM PA ĒKĀM 11 ... 15

IESKATI VECPILSĒTAS IEKŠPAGALMOS, PAGALMOS, DĀRZOS - 16 ... 23

III IELU STRUKTŪRA, TRANSPORTA UN GĀJĒJU KUSTĪBAS ANALĪZE

ESOŠĀ GĀJĒJU UN AUTOTRANSPORTA KUSTĪBA /SHĒMA/

PLĀNOTĀ GĀJĒJU UN AUTOTRANSPORTA KUSTĪBA /SHĒMA/

PLĀNOTĀ VELOSIPĒDISTU KUSTĪBA /SHĒMA/

PLĀNOTIE TŪRISTU MARŠRUTI /SHĒMA/

GRIEZUMS 1-1 – Ezeru laukums

GRIEZUMS 2-2, 3-3 – Lielā iela

GRIEZUMS 4-4, 5-5 – Celiņš uz slimnīcu, celiņi Pilskalnā

GRIEZUMS 6-6 – K.Mīlenbaha iela posmā starp Rožu ielu un Lielo ielu, augšpilsētas laukums

GRIEZUMS 7-7 – Promenāde gar Talsu ezeru

GRIEZUMS 8-8, 9-9 – koka pastaigu laipa gar Talsu ezeru, grants pastaigu taka gar Talsu ezeru

IV ZAĻĀS STRUKTŪRAS UN PUBLISKĀS ĀRTELPAS ANALĪZE

ESOŠĀ ZAĻĀ STRUKTŪRA /SHĒMA/

PLĀNOTĀ ZAĻĀS STRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA /SHĒMA/

PLĀNOTĀ PUBLISKĀS ĀRTELPAS AKTIVITĀŠU ATTĪSTĪBA /SHĒMA/

EZERU LAUKUMA ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS

SKICE 01 – Ezeru laukums

LIELĀS IELAS POSMA NO PILSĒTAS LAUKUMA LĪDZ K.MĪLENBAHA IELAI ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS

Skice 02 Lielā iela skatā no pilsētas laukuma puses uz Baznīckalnu

Skice 03 Lielā iela skatā no Baznīckalna puses uz pilsētas laukuma pusi

PILSKALNA ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS – skice 04. Skats uz uzeju Pilskalnā no Ūdens ielas

KVARTĀLA STARP LAIDZES, ROŽU UN K.MĪLENBAHA IELĀM ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS

SKICE 05 – K.Mīlenbaha iela (augšpilsētas laukums)

SKICE 06 – Laidzes ielas sākums skatā no Kalna ielas

SKICE 07 – K.Mīlenbaha iela

PROMENĀDE GAR TALSU EZERU. LAIPU IELA.

Skice 08 Skats uz Talsu ezeru un promenādi no pilsētas laukuma

Skice 09 Skats uz promenādi gar Talsu ezeru no Fabrikas ielas puses

Skice 10 Skatu platforma pie Talsu ezera Pilskalna pakājē

SKICE 11 – Kalna iela pie AS „Talsu Piensaimnieks” teritorijas

SKICE 12 – Kalna iela skatā no AS „Talsu Piensaimnieks” puses

SKICE 13 – Kalēju iela

V PIELIKUMI

INSPIRĀCIJAS

INSPIRĀCIJAS – ielas telpa

INSPIRĀCIJAS – laukumi

IINSPIRĀCIJAS – ezera promenāde

INSPIRĀCIJAS – pilsētas ganības

INSPIRĀCIJAS – tualetes un atkritumu konteineru nojumes

INSPIRĀCIJAS – žogi un laternas

INSPIRĀCIJAS – soliņi, atkritumu urnas un velosipēdu novietnes

INSPIRĀCIJAS – lapenes

PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU ANKETĒŠANAS REZULTĀTI

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
21-03-2023