Tautas nami

Talsu Tautas nams

Iestādes vadītāja: Dace Obodovska

Iestādes vadītājas tālrunis: 29333948.

Iestādes vadītājas e-pasts: dace.obodovska@talsi.lv

Iestādes adrese: Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV - 3201

Iestādes kontakttālrunis: 29488242 (dežurants)

Iestādes e-pasts: tautasnams@talsi.lv

Iestādes interneta mājas lapa:  www.tautasnams.lv

Iestādes darba laiks:  9.00 – (saskaņots atbilstoši pieprasījumam)

 

Apraksts par iestādi

Talsu tautas nams izveidojies no Talsu Sadraudzīgas biedrības, kas dibināta 1887.gadā. Tās mērķis - rūpēties par garīgās kultūras veicināšanu un izkopšanu savos biedros un apkārtnē. Kopš 1912.gada biedrība darbojās savā namā, kas celts par ziedojumiem, biedru iemaksām, loterijās gūtiem ienākumiem un citiem piesaistītiem līdzekļiem. Šis pats nams šobrīd ir Talsu tautas nama mājas. Talsu tautas nams ir vislielākā Talsu novada kultūras iestāde. 

Nams atvērts no 9.00 līdz vēlam vakaram darba dienās, kad mēģinājumi notiek tā paspārnē mītošajiem septiņpadsmit amatiermākslas kolektīviem: pūtēju orķestra deju grupai, Tautas lietišķās mākslas studijai „Dzīpars", vīru korim „Dziedonis", jauktajam korim „Uz augšu", Talsu fotoklubam, senioru mūsdienu deju klubam „Tango”, sieviešu korim „Vaiva”, Talsu ev.lut. draudzes korim „Amenda”, senioru deju kolektīvam „Draudzība”, senioru korim „Atbalss”, tautas mūzikas ansamblim „Tals' trimiš”, Talsu tautas teātrim, folkloras kopai „Talsi”, audēju kopai „Talse”, vidējās paaudzes deju kolektīvam „Talsu kurši”, jauniešu teātra studijai „Jandāls” un amatieru vizuālās mākslas kopai.

Savukārt nedēļas nogalēs pilsētniekiem un novada iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt viesmākslinieku koncertus, izrādes, kā arī piedalīties Talsu tautas nama rīkotajos pasākumos.

Talsu tautas namā vienmēr ir iespēja aplūkot izstādes un iegādāties biļetes uz visā Latvijā notiekošajiem kultūras pasākumiem.

Talsu tautas nams sadarbībā ar radošajiem novada ļaudīm, veido un vada lielākos Talsu pilsētas pasākumus: Talsu pilsētas svētkus, Dižmāras gadatirgu, Latvijas Neatkarības dienas svinības u.c.

TALSU TAUTAS NAMA NOLIKUMS

 

Spāres tautas nams
Iestādes vadītāja: Tabita Kalniņa

Iestādes vadītājas tālrunis: 28620076

Iestādes vadītājas e-pasts: tabita.kalnina@talsi.lv

Iestādes adrese: Brūžlejas, Spāre, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3298

Iestādes kontakttālrunis:

Iestādes e-pasts:

Iestādes interneta mājas lapa:


Iestādes darba laiks:
Darba dienās: 9:00 – 17:00

 

Apraksts par iestādi

Pirmssākumi Spāres tautas nama izveidošanā meklējami ap 1940. gadu, kad Spāres iedzīvotāji sākuši dziedāt, dejot un spēlēt teātri. Pēc otrā pasaules kara pasākumi notika Spāres skolas ēkā (Spāres muižā), vēlāk  - "Gulbju" mājā. Bet no 1954. gada par kultūras dzīves apmetni kļūst  "Brūžleju" mājas (bijušā barona spirta brūzis). Sākumā apdzīvots ēkas otrais stāvs, bet no 1972. gada tautas nams atrodas ēkas pirmajā stāvā.

Pēc neliela pārtraukuma aktīva Spāres tautas nama darbība atsākta 1995.gada pavasarī.

Kopš 2012.gada 1.septembra, kad darbību pārtrauca Spāres skola, Spāres muižas ēka un tai apkārt esošā parka teritorija nonāca Spāres tautas nama un tā kolektīva rīcībā. Spāres muižas ēka patlaban tiek labiekārtota, pielāgojot amatierkolektīvu un Spāres tautas nama kolektīva vajadzībām, savukārt nākotnē to plānots izveidot par daudzfunkcionālu kultūras, tūrisma un sabiedrisko aktivitāšu centru. 

SPĀRES TAUTAS NAMA NOLIKUMS

 

Stendes tautas nams
Iestādes vadītājs: Andris Priednieks

Iestādes vadītāja tālrunis: 26380121

Iestādes vadītāja e-pasts: andris.priednieks@talsi.lv

Iestādes adrese: Dumpīšu iela 3, Stende, Talsu novads, LV 3257

Iestādes interneta mājas lapa: www.stende.lv

Iestādes darba laiks: Darba dienās: 10:00 - 18:30
Apraksts par iestādi

Pēc novadpētnieku informācijas šī brīža tautas nama sākums varētu būt 1946.gadā. Gadiem ejot iestādes atrašanās vieta mainījusies, un patlaban Stendes tautas nams atrodas bijušajā "mežniecības" ēkā, kura tagad ir pašvaldības īpašumā un tajā atrodas arī Stendes pilsētas pārvalde. Lai arī ēka nav celta kā kultūras nams, tajā jau sākotnēji ir bijusi zāle un neliela skatuve, kura bijusi paredzēta mežniecības darbinieku pasākumu organizēšanai, tāpēc arī skatuve ir samērā neliela un zema. Stendes tautas nama zālē, pateicoties saglabātajai koka apdarei un tam, ka zālē nav parastu griestu, bet gan siltināts divslīpņu jumts, kurš reizē veido arī telpas griestus, ir īpaša aura un brīvības sajūta. Stendes pašvaldības ēkā atrodas arī visas pašvaldības iestādes. Izstāžu zālē iespējams rīkot izstādes un arī dažāda veida informatīvus pasākumus.

Stendes tautas namā darbojas visu paaudžu amatierkolektīvi. Pirmsskolas vecuma bērni dejo TDK „Saulstariņi”. Ir iespējas dziedāt Bērnu un jauniešu popgrupā „SOL”. Savukārt vidējā paaudze pulcējas kopā TDK „Teika”, sieviešu vokālajā ansamblī „GAISMA”, vīru vokālajā ansamblī "STENDE", vokāli instrumentālajā ansamblī "STENDE" un līnijdeju grupā „Evita”. Pensionāri satiekas Stendes senioru klubā "RUDENTIŅŠ" un vokālajā ansamblī „Atmiņas”.Lietišķās mākslas mīļotāji apmeklē rokdarbu un audēju pulciņu nodarbības. Stendes dāmas satiekas Dāmu kluba "EFEJA" nodarbībās. Iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku ir ikvienam!

STENDES TAUTAS NAMA NOLIKUMS

 

Valdgales tautas nams
Iestādes vadītāja: Daina Erenberga

Iestādes vadītājas tālrunis: 29608547

Iestādes vadītājas e-pasts: daina.erenberga@talsi.lv

Iestādes adrese: "Tautas nams", Pūņas, Valdgales pag., Talsu nov., LV-3253

Iestādes darba laiks:
 
Apraksts par iestādi

Valdgales tautas nams celts 1972.gadā, taču 2009.-2010. gada sezonā tautas nams tika pilnībā rekonstruēts un jaunajā izskatā strādā kopš 2010. gada februāra. Iestādē uz šo brīdi darbojās četri amatiermākslas kolektīvi: vidējās paaudzes deju kolektīvs „Māra”, bērnu vokālais ansamblis, amatierteātris un divas līnijdeju kluba „C-Step club” grupas. Tautas namā ir divas zāles - lielā zāle ar skatuvi un jauniešu zāle. Valdgales tautas nama telpās notiek gan tradicionālo, gan valsts svētku svinēšana, kā arī norisinās pasākumi dažādām interešu grupām.

Valdgales tautas nama telpas ir piemērotas dažādu sarīkojumu norisēm, kā arī izstāžu organizēšanai.

VALDGALES TAUTAS NAMA NOLIKUMS

 
Vandzenes tautas nams
Iestādes vadītāja: Dace Jankevica
Iestādes vadītājas tālrunis: 26162278

Iestādes vadītājas e-pasts: 
dace.jankevica@talsi.lv

Iestādes adrese: 
Vandzenes pag., tautas nams, LV-3281
Iestādes darba laiks: Darba dienās: 9:00 - 12:00, 15:00 - 20:00 
 
Apraksts par iestādi
Vandzenes tautas nams ir Talsu novada pašvaldības iestāde, kura īsteno valsts un pašvaldības kultūrpolitiku - rūpējas par kultūru, sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību savā teritoriālajā pārvaldē.

Gadiem ritot, Tautas nams savā darbībā turpina veidot daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu atbilstoši savas teritorijas visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotājiem, uzturēt un izkopt pilsoniskās kultūras daudzveidību, nodrošināt nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu, veidot labvēlīgu vidi jaunradei, sociālajai līdzdalībai un mūžizglītības procesam savā pagastā. Regulāri tiek meklēti jauninājumi pasākumos.

Sniegtie pakapojumi

Aicinām iesaistīties šādos mākslas kolektīvos:

1.    Sieviešu vokālais ansamblis MADARAS

 • Vadītāja Inese Ozoliņa
 • Kormeistare Indra Sproģe
 • Koncertmeistare Antra Upeniece

2.    Sieviešu koris DĪVA

 • Vadītāja Inese Ozoliņa
 • Koncertmeistare Antra Upeniece

3.    Vidējās paaudzes deju kolektīvs KREPLIŅI

 • Vadītāja Ilze Rudzīte
 • Koncertmeistare Vita Bērziņa

4.    Senioru ansamblis OZOLZEME

 • Vadītāja Ira Vēbere

5.    Sieviešu aerobikas deju grupa AFRODĪTES

 • Vadītāja Linda Jansone

6.    Bērnu vokālais ansamblis

 • Vadītāja Vita Bērziņa

7.    TEĀTRA KOPA

 • Vadītāja Elita Rumba

8.    Vidējas intensitātes AEROBIKA VISIEM

 • Vadītāja Linda Jansone

9.     Popgrupa ZEMENĪTES

 • Vadītāja Vita Bērziņa

Vandzenes Tautas nama telpās ir iespējams rīkot dažāda veida pasākumus.

 • Lielā zāle – 300 sēdvietas
 • Mazā zāle - 50
 • Ir skaņas un gaismu sistēmas.
   
 
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
09-12-2022