Uzņēmējdarbību uzsākot

 

Pirmais solis uzsākot uzņēmējdarbība, izvēlies sava uzņēmumuma saimnieciskās darbības formu,  no kuras turpmāk būs atkarīgs valstij maksājamo nodokļu apjoms,  veids un administrēšanas kārtība.

 

Populārākas uzņēmējdarbības formas Latvijā (Saimnieciskās darbības formas izvēles palīgs):

  Pašnodarbināta persona/ Saimnieciskās darbības veicējs Individuālais komersants   Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Personas statuss Fiziska persona Fiziska persona Juridiska persona
Atbildība Īpašnieks atbild ar visu savu mantu Īpašnieks atbild ar visu savu mantu Nav personiskās atbildības. Risks tikai attiecībā uz ieguldīto kapitālu
Reģistrācija Reģistrējas Valsts ieņēmuma dienestā Reģistrējas Uzņēmumu reģistra atbilstošā nodaļā Reģistrējas Uzņēmumu reģistra atbilstošā nodaļā
Īpašnieku skaits 1 fiziska persona 1 fiziska persona 1 vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas
Peļņas/zaudējumu sadale Visa peļņa fiziskajai personai pēc nodokļu nomaksas Visa peļņa īpašniekam pēc nodokļu nomaksas Par sadali lemj dalībnieku sapulce. Izmaksā dividendēs, daļu ieskaitot obligātajās rezervēs
Minimālais pamatkapitāls dibinot uzņēmumu Netiek prasīts Netiek prasīts No 1 EUR
Uzņēmuma pārvalde Lēmumus pieņem fiziskā persona viena pati Lēmumus pieņem īpašnieks viens pats Dalībnieku sapulce – izskata iekšējos pārvaldes jautājumus. SIA valde – vada un pārstāv sabiedrību, veic grāmatvedības uzskaiti
Finansējuma ieguve Kredīti, ieguldot peļņu, savus privātos līdzekļus Kredīti, ieguldot peļņu, savus privātos līdzekļus Daļu peļņas ieguldot uzņēmumā, kredīti un ieguldot privātos līdzekļus
 

Otrais solis izvēlēties nodokļu maksāšanas režīmu:

  Individuālais komersants Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Nodokļu maksāšanas režīmi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības ienākuma 23%

vai

Patentmaksa 17-100 EUR

vai

Mikrouzņēmumu nodoklis no apgrozījuma  9-12%

Uzņēmumu ienākuma nodoklis no uzņēmuma peļņas 15%

Vai

Mikrouzņēmuma nodoklis 9-11%

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23%

Sociālās apdrošināšanas nodoklis:

Darba devējs 23,59%

Darba ņēmējs 10,50%

PVN  21% standarta likme, 12% samazinātā likme

Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis no 29-62 EUR mēnesī

Nekustamā īpašuma nodoklis no 0,2-3% no nekustamā īpašuma kadastra vērtības

 

 

Noderīga informācija:

VID- Pirmie soļi uzņēmējam

LIAA – Uzņēmēja rokasgrāmata

UR – Kā reģistrēt komersantu?

 

 

 

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
23-03-2023