VANDZENES PAGASTS

Vandzenes pagastā

 

26. jūnija pēcpusdienā, komisija ierodas Vandzenes pagastā, kur to pie bijušā „Ļeņina kolhoza” ozola un akmens sagaida pārvaldes vadītāja Iveta Jansone ar savu komandu, tostarp pilsētas un lauku māsām. Lauku māsa (Aija Mauriņa) lepni laiž ar džipu, bet pilsētniecei (Dacei Jankevicai) pagadījies draugs ar zapiņu. Iveta Jansone aizvadītajā gadā ieguva titulu „Sabiedriskākais pārvaldnieks”, bet pārvaldes vadītāja uz lauriem nedomā dusēt, jo šogad konkursam izvirzījusi pretendentus uz visām desmit nominācijām, un pa ceļam izrāda gandrīz vēl tikpat daudz sakoptu vietu. „Cilvēki grib piedalīties, iestādes vien veselas trīs pieteica savu dalību, nācās pat dažiem atteikt, vandzenieki ir ļoti atsaucīgi ļaudis!”, saka Jansones kundze, un to var redzēt, jo komisijai līdzās visas dienas garumā ir arī Vandzenes pagasta lielākais zemnieks Indulis Leja.

Vispirms komisija dodas uz pagasta sporta laukumu, lai iepazītos ar nomināciju „Pagasta labdaris” un „Radošākais novadnieks” pretendentiem. „Pagasta labdarim” izvirzīts Ivo Mūrnieks, kurš pats ir rīdzinieks, bet bieži viesojas pie vectēva Vandzenē. Ivo pats nācis ar piedāvājumu palīdzēt piesaistīt finanšu līdzekļus, jo darbojas labdarības fondā „All Friends”. Tā ar projekta palīdzību ir labiekārtots futbola laukums, kā arī sarīkotas labdarības sporta spēles, ar mērķi piesaistīt ziedotājus. Tagad tiek strādāts pie tā, lai uzlabotu apkārtējo infrastruktūru – ierīkotu soliņus, nožogojumu, apgaismojumu. Par „Radošāko novadnieku” vandzenieki atzīst Anitu Beti, kura tuvākā un tālākā apkārtnē pazīstama ar savām floristes prasmēm, darinātajām rotām, adījumiem, tamborējumiem un šūšanas mākslu. Anita šūdina tērpus arī Vandzenes modes deju grupai un aktīvi iesaistās kultūras dzīvē.

Nominācijai „Sakoptākā lauku sēta” izvirzīta z/s „Svintas”, kur jau astoņpadsmito gadu saimnieko Laine un Kaspars Roņi. Pašu rokām uzbūvēta jauna dzīvojamā māja. Ģimenei pieder 8 ha zemes, tāpēc 0,7 hektāros tiek audzētas zemenes, kas tiek tirgotas Kauguru tirgū. Kā jauks akcents lauku teritorijā iezīmējas nesen izraktais dīķis, kurā var makšķerēt zivis. Šogad Kaspars ir īstenojis jaunu ideju un audzē siltumnīcā puķu zirņus, kas ar savu iespaidīgo skatu un reibinošo smaržu apbūra komisijas pārstāvjus.

Komisija iegriežas arī SIA „BAF LTD” tirgotavā, kas šogad izvirzīta nominācijai „Iedzīvotājiem draudzīgākā kafejnīca”. Veikalu tīklam Latvijā ir 23 tirdzniecības vietas. Vandzenes veikals „Centrs” darbojas jau trīs gadus, un tajā strādā astoņas jaukas un smaidīgas pārdēvējas. Veikalā tiek cepta arī maize, un pat komisija saņem pa kukulim.

Tālāk komisija dodas uz nominācijai „Sakoptākā zemnieku saimniecība” izvirzīto z/s „Četri”. Saimniecība darbojas jau 15 gadus un apsaimnieko vairāk kā 500 ha zemes, kur tiek audzēta labība. Pirmo gadu saimniecība uzsākusi audzēt alus miežus. Saimniecībā ir iegādāta mūsdienīga tehnika, finansējumu piesaista arī ar ES struktūrfondu atbalstu. Komisiju sagaida gan saimnieks Indulis Leja, gan viņa māmuļa, lai pacienātu komisiju ar tikko ceptiem pīrāgiem un pašbrūvētu miestiņu.

Nominācijai „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja Talsu novadā” izvirzīts nams „Rozes”. Kolhozu laikos celto daudzdzīvokļu māju jau 19 gadus apsaimnieko mājas iedzīvotāji. Māja ir kopīpašums un pašu spēkiem tajā ierīkota katlu māja, kas nodrošina apkuri un silto ūdeni.

Nominācijai „Talsu novada Zaļās domāšanas līderis” izvirzīts SIA „Erde VS” īpašnieks Viktors Sibirjovs. Viktors nodarbojas ar metāllūžņu uzpirkšanu un savākšanu. Uzņēmums nodrošina darba vietas 12 darbiniekiem. Komisija paviesojas arī Viktora un Solvitas Sibirjovu mājās „Griezumi”, kas tiek labiekārtota gadu no gada.

Nominācijai „Sakoptākais uzņēmums Talsu novadā” izvirzīta SIA „Senga”. SIA „Senga” ir zivju pārstrādes uzņēmums, kas darbojas jau 17 gadus. Laikā kad ieradās komisija, uzņēmuma vadītājs Igors Ņikitins bija aizņemts sarunās ar būvniekiem, jo ir noslēgusies ceha rekonstrukcija un tas jānodod ekspluatācijā. Ēka ir nosiltināta un tai ir uzlabota apkures sistēma. Daudz paveikts īstenojot divus ES struktūrfondu projektus. SIA „Senga” saražoto produkciju eksportē uz Kazahstānu, Poliju, Igauniju, Armēniju, Azerbaidžānu un citām valstīm.

Dodoties uz Uguņciemu, komisija piestāj pie Upesgrīvas speciālās internātpamatskolas, kas izvirzīta nominācijai „Sakoptākā iestāde Talsu novadā”. Skola celta pirms 125 gadiem, bet patlaban tās teritorijā notiek remontdarbi, jo tiek īstenots ES projekts, kas paredz internāta būvniecību, kur vietas paredzētas 28 skolēniem. Projekts noslēgsies šī gada beigās. Pie viena tiks uzlabota arī skolas apkures sistēma, jo tiks būvēta arī jauna katlumāja. Skolas direktore Maija Aveniņa cer, ka ar laiku 9. klases absolventi varēs šeit turpināt apgūt profesionālo izglītību.

Skate noslēdzas Uguņciema „Klarnetēs”, kur ierodoties komisijai to vispirms cenšas nobiedēt un aplaupīt klibs pirāts, kurš tomēr pārdomāja un centās vērtēšanas komisijas pārstāvjus uzpirkt, dāvinot smalkas rotas un zemenes glītās tāšu turziņās. Šī vieta, kur nu jau ceturto reizi notiks Kollimpiāde, izvirzīta nominācijai „Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums Talsu novadā”. Kollimpiāde ir suņu sacensības, kad vienkopus tiek aicināti visi garspalvaino un gludspalvaino kolliju īpašnieki ar saviem mīluļiem. Parasti sacensībās piedalās ap 40 kollijiem. Māju saimnieki Dace Gžibovska un Andris Bīriņš savu īpašumu, kas atrodas meža vidū padarījuši glītu un piemērotu viesu uzņemšanai, jo pat vecās kūts vietā nu slejas mājīga pirtiņa ar banketu zāli.

Diena ir galā, bet komisijai Vandzene vienmēr asociēsies ar gardām un saldām zemenēm.

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
23-03-2023