Trešdiena, 5. oktobris
Šodien sveicam: Amālija
 
 
 
Talsu novada pašvaldībā uzsākta projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā” īstenošana.
Informācija par projektu - lasīt šeit.

  Veselības veicināšanas pasākumi maijā

Āra fiziskā aktivitāte – nūjošana
Ceturtdienās 14.00 Laucienes pansionātā

Pilates
6. maijā 18.00 Vandzenes tautas namā

Āra fiziskās aktivitātes

13. maijā 9.00 Dursupes pamatskolā

Vingrošana grūtniecēm

15., 22., 30. maijā 11.00 fizioterapeites S. Vilkastes privātpraksē Lielajā ielā 35-2. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.26349649

Mazuļa krūts barošana – lekcija

16. maijā 16.00 Kalna ielā 4, Talsos (2. stāvā virs biznesa inkubatora)

Dzemdības. Pēcdzemdību periods – lekcija grūtniecēm
30. maijā 16.00 Talsu administratīvā centra mazajā zālē, Kareivju 7

„Handling” – prasmīga zīdaiņa aprūpe ikdienā
30. maijā 18.00 Talsu administratīvā centra mazajā zālē, Kareivju 7

Bezmaksas pasākumi
Laipni aicināti veltīt laiku savas veselības labā!
 
  Veselības veicināšanas pasākumi jūnijā
Āra fiziskā aktivitāte - nūjošana
6., 13. jūnijā 14.00 Laucienes pansionātā
Veselības diena Valdgales pagastā
30. jūnijā 9.00 Valdgales pagasta Sporta laukumā

Bezmaksas pasākumi
Laipni aicināti veltīt laiku savas veselības labā!

Iemācīt bērniem drošas attiecības ar suni

12-03-2019

7. martā Lībagu pagasta BLPC pirmo reizi Talsu novadā notika nodarbība bērniem „Drošas attiecības ar suni”.

Nodarbības gaita bija pārdomāta un labi sagatavota, lai mazāko klašu skolēniem rastos sapratne par uzvedības noteikumiem saskarē ar suņiem un to labturības principiem. Skolēniem tika iemācīti dažādi suņu uzvedības skaidrojumi, lai turpmāk apzinātos un prastu atpazīt situācijas, kad pastāv reāls apdraudējums veselībai. Sertificētas  kinoloģes Olgas Zariņas  stāstījumu papildināja prezentācija ar daudzām fotogrāfijām un zīmējumiem. Bērniem interesanti bija uzzināt, kas sunim nepieciešams, ja tiek nolemts ģimenē iegādāties kucēnu. Svarīga bija izpratnes rašanās par to, ka tās nav tikai rotaļas, kas arī ir ļoti svarīgas, bet arī pareiza pārtika, dzeramais ūdens, pastaigas, suņa guļvieta, profilaktiskā vakcinācija un tml.

Skolēni ar interesi klausījās, dalījās savos novērojumos un uzdeva daudz dažādu jautājumu.

Vislielāko līksmību sagādāja burvju fejas parādīšanās ar sunīti Rembo, kas uzjautrināja bērnus ar saviem priekšnesumiem, demonstrējot to, ka mīlot suni un rūpējoties par to, suns var kļūt par labu draugu, sargu un rotaļbiedru.

Šis bija ļoti interesants, uzmanību saistošs, izklaidējošs un bezgala noderīgs pasākums bērnu veselībai un drošībai.

Pasākums tika īstenots projekta Nr. 9.2.4.2. „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā” ietvaros un to realizēja SIA “Milkyzoo”


Tatjana Neilande,
Talsu novada pašvaldības Sabiedrības veselības speciāliste

 

 

Esfondi.lv

Projekts Nr.9.2.4.2./16/I/030   “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā”

 


02.01.2019.

Talsu novada pašvaldībā turpinās projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/030 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā” īstenošana.

Projekta mērķis- uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Talsu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības, sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

2019.gada janvārī uzsāktas vairākas jaunas aktivitātes- hatha jogas nodarbības Talsos, fitnesa jogas nodarbības Lubes pagastā. Janvārī atsāksies lielu popularitāti ieguvušās zumbas nodarbības (Talsu Valsts ģimnāzijas aktu zālē) un pilates (Sabilses Sporta centrā). 

Lai iegūtu informāciju par plānotajiem pasākumiem un to norises vietām, aicinām iedzīvotājus sekot līdzi pasākumu plānam Talsu novada pašvaldības mājas lapā www.talsi.lv.

Projekta kopējās izmaksas ir 363544,00 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 309012,40 EUR un valsts budžeta finansējums- 54531,60 EUR.

 

Aiva Dimante

Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vadītāja19.09.2018. 

 

Veselības  veicināšana Talsu novada pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem

 

 

10.septembrī tika uzsākts projekta 9.2.4.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” jauns nodarbību cikls veselīga dzīvesveida popularizēšanai pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.

Nodarbību mērķis ir ieinteresēt bērnus iesaistīties aktivitātēs, veidojot izpratni un pozitīvu attieksmi pret veselīgu – fiziski aktīvu dzīvesveidu.

Pasākuma ievadā bērniem saprotamā un atraktīvā  veidā tiek diskutēts par veselīgiem un neveselīgiem ieradumiem  un to nozīmi bērnu fiziskajā un emocionālajā attīstībā. Turpinājumā seko daudzveidīgas fiziskās aktivitātes, kurās bērni piedalās ar lielu entuziasmu un pašatdevi. Pēc pasākuma katrs dalībnieks saņem teicamu novērtējumu un diplomu.

Noslēgumā vislielāko sajūsmu un nebeidzamu prieku mazajiem dalībniekiem sagādā ziepju burbuļu šovs ar lielisko burbuļu ķeršanas atrakciju.

 

Tatjana Neilande

Sabiedrības veselības speciāliste

 


 

Veselības veicināšanas pasākumi – visā novadā               

Talsu novada pašvaldībā uzsākta projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā” īstenošana.

Projekta ietvaros jau iegādāts sporta inventārs – nūjošanas nūjas, pildbumbas, fitnesa hanteles, lecamauklas, vingrošanas paklājiņi, vingrošanas bumbas un fitnesa lentes. Katra pilsētas un pagasta pārvalde saņems inventāra komplektu, kas tiks izmantots veselības dienu pasākumos un fizisko aktivitāšu nodarbībās visās pārvaldēs un būs pieejams visiem iedzīvotājiem.

Visas vasaras garumā notikušas veselības dienas Balgales, Laucienes, Ģibuļu pagastā, uztura speciālista nodarbības, lekcijas par zīdīšanas priekšrocībām, fitnesa un deju nodarbības, vasaras nometnes bērniem un citi pasākumi.

No septembra plānotas dažādas informatīvas lekcijas, informatīvi pasākumi gan bērniem, gan vecākiem, turpināsies āra fitnesa un deju nodarbības un citi pasākumi.

Projekta kopējās izmaksas ir 363 544,00 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 309 012,40 EUR un valsts budžeta finansējums 54 531,60 EUR. Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/030.


 

Aiva Dimante,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece

 

 

Izstrādāts Talsu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas plāns


Talsu novada pašvaldība ir iesaistījusies Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā un 9.05.2016. ar veselības ministra rīkojumu mums ir piešķirts Veselīgas pašvaldības statuss. Sekmīgam darbam šajā tīklā ir izstrādāts Talsu novada veselības veicināšanas plāns 2016.–2020. gadam, kas ar balsu vairākumu tika apstiprināts 28. aprīļa Talsu novada domes sēdē.

Plāna mērķis ir palielināt Talsu novada iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto dzīves gadu skaitu, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību. Lai to sasniegtu, plānā izvirzīti vairāki uzdevumi. Viens no uzdevumiem ir veidot iedzīvotāju izpratni par veselību veicinošo pasākumu nozīmi veselības saglabāšanā un nostiprināšanā, izglītojot dažādas sabiedrības grupas par tām piemērotām fiziskām aktivitātēm un regulāru fizisko aktivitāšu pozitīvo ietekmi uz veselību, veselīgiem ēšanas paradumiem.

Tāpat plāna uzdevumi ir veidot un uzturēt veselību un veselīgu dzīvesveidu atbalstošu vidi un infrastruktūru Talsu novadā, veicināt ikviena iedzīvotāja iesaistīšanos pašvaldības organizētās regulārās fiziskās aktivitātēs un veselību veicinošos pasākumos un uzlabot iespējas bez maksas nodarboties ar sportu, nodrošinot dažādu aktivitāšu pieejamību.

Plāns paredz arī veikt pasākumus, lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par agrīnas diagnostikas un preventīvu pasākumu nozīmi veselības saglabāšanā, kas ļauj samazināt bīstamāko saslimšanu nodarīto kaitējumu un mazināt mirstību.

Tāpat paredzēts veikt informējošu un izglītojošu darbu atkarību profilaksei, kas būs īpaši vērsts uz jauniešu auditoriju. Plāna uzdevumi ir arī panākt visu nozaru iesaistīšanu un līdzatbildību iedzīvotāju veselības veicināšanā un saglabāšanā un veicināt kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību novadā.

Izstrādājot veselības veicināšanas plānu, tika veikta iedzīvotāju aptauja par veselības aprūpi, sociālajiem pakalpojumiem un veselības veicināšanas pakalpojumiem Talsu novadā, saņemti arī ieteikumi un norādes par to, kas būtu uzlabojams. Tika iepazīta arī citu pašvaldību pieredze veselības veicināšanā.

Plāns izstrādāts atbilstoši Veselības ministrijas (VM) izstrādātajai sabiedrības veselības politikai un veselības veicināšanas vadlīnijām, VM un Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātajai „Latvijas veselības platformai 2015–2065”, kā arī pašvaldības plānošanas dokumentiem.

Talsu novada veselības veicināšanas plāns 2016.-2020.gadam

 
 
 

Notikumu kalendārs

Oktobris, 2022
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk