Vispārējā izglītība

   

Vispārējās izglītības iestādes Talsu novadā

 
Talsu pamatskola

Iestādes vadītāja: Dina Bičule

Iestādes vadītājas tālrunis: 26129249

Iestādes vadītājas e-pasts: dinabicule@talsi.lv

Iestādes adrese: Gaismas iela – 1, Talsos, LV - 3201

Iestādes kontakttālrunis: 63291842,63291840

Iestādes e-pasts: talsupamatskola@talsi.lv

Iestādes interneta mājas lapa: www.talsupsk.lv

Iestādes darba laiks: 8.00 – 17.30

 

Talsu 2. vidusskola

Iestādes vadītājs:  Oļegs Solovjovs

Iestādes vadītāja tālrunis:  22026016

Iestādes vadītāja e-pasts: olegs.solovjovs@talsi.lv

Iestādes adrese:  K.Mīlenbaha iela 32, Talsi, LV-3201

Iestādes kontakttālrunis:  63232160

Iestādes e-pasts:  talsu2vidusskola@talsi.lv talsu2vsk@ls.lv

Iestādes interneta mājas lapa: www.talsu2vsk.lv

Iestādes darba laiks: 8.00 - 17.00

 

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola

Iestādes vadītāja: Dana Kalašņikova

Iestādes vadītājas tālrunis: 63232204

Iestādes vadītājas e-pasts: dana.kalasnikova@talsi.lv

Iestādes adrese: Kārļa Mīlenbaha ielā 30, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Iestādes kontakttālrunis: 63232204, 63232206, 63232207

Iestādes e-pasts: vakaraneklatienesvidusskola@talsi.lv

Iestādes interneta mājas lapa: www.talsuvakarskola.lv

Iestādes darba laiks:  no 8.00 līdz 17.00

 

Lībagu sākumskola

Iestādes vadītāja: Vēsma Gaiziņa

Iestādes vadītājas tālrunis:  63291267, 26185617

Iestādes vadītājas e-pasts: vesma.gaizina@talsi.lv

Iestādes adrese: Lībagu sākumskola, Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258

Iestādes kontakttālrunis: 63291267, 63291268

Iestādes e-pasts: libagusakumskola@talsi.lv, libagu.sakumskola@inbox.lv

Iestādes interneta mājas lapa: www.libagusakumskola.lv

Iestādes darba laiks: 7.00-19.00 (pirmsskolas grupas); 8.00-16.30 (skola)

 

Virbu pamatskola

Iestādes vadītāja: Madara Štrausa

Iestādes vadītājas tālrunis: 63252386

Iestādes vadītājas e-pasts: madara.strausa@talsi.lv

Iestādes juridiskā adrese: Skolas iela 1, Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads, LV- 3292

Iestādes kontakttālrunis:  Skolā 63252383, Pirmsskolā 63252341

Iestādes e-pasts: virbupamatskola@talsi.lv

Iestādes interneta mājas lapa: www.virbuskola.lv

Iestādes darba laiks: Skolā no 7.45 līdz 17.00, Pirmsskolā no 7.00 līdz 18.00

 
 
Laucienes pamatskola

Iestādes vadītāja: Signeta Šveiduka 

Iestādes vadītāja tālrunis: 63291080, 22026016

Iestādes vadītājas e-pasts:
signeta.sveiduka@talsi.lv

Iestādes adrese: Laucienes pamatskola, Lauciene,

Laucienes pagasts,  Talsu novads, LV - 3285

Iestādes kontakttālrunis: 63291080; 63291459

Iestādes e-pasts: laucienespamatskola@talsi.lv 

Iestādes darba laiks: 8.00 - 17.00

 
Dursupes pamatskola (Laucienes pamatskolas filiāle)

Iestādes vadītājs:  Signeta Šveiduka

Iestādes vadītāja tālrunis: 63291459, 26803724

Iestādes vadītājas e-pasts: signeta.sveiduka@talsi.lv

Iestādes adrese:  Dursupes  pamatskola, Balgales pagasts,  Talsu novads, LV - 3287

Iestādes kontakttālrunis: 63291080; 63291459

Iestādes e-pasts: dursupespamatskola@talsi.lv

Iestādes darba laiks: 8.00  - 16.00

 
Sabiles pamatskola

Iestādes vadītāja: Rudīte Blāze

Iestādes vadītājas tālrunis: 63232302

Iestādes vadītājas e-pasts: rudite.blaze@talsi.lv

Iestādes adrese: Ventspils iela 17A, Sabile, Talsu novads, LV - 3294

Iestādes kontakttālrunis: 63232302, 63237021

Iestādes e-pasts: sabilespamatskola@talsi.lv

Iestādes interneta mājas lapa: www.sabilesskola.lv

Iestādes darba laiks: 8:00 – 17:00

 
Talsu sākumskola

Iestādes vadītāja:  Raimonda Belicka

Iestādes vadītāja tālrunis:  63291860, 26547557

Iestādes vadītāja e-pasts:  raimonda.belicka@talsi.lv

Iestādes adrese:  Brīvības 29, Talsi

Iestādes kontakttālrunis:  63291860

Iestādes e-pasts: talsusakumskola@talsi.lv

Iestādes interneta mājas lapa: www.talsusakumskola.lv

Iestādes darba laiks: 8.00 – 17.00

 
  
Talsu Valsts ģimnāzija

Iestādes vadītājs: Gundars Sebris

Iestādes vadītāja  tālrunis: 29474681

Iestādes vadītāja e-pasts: gundars.sebris@talsi.lv

Iestādes adrese: Brīvības iela 29, Talsi, Talsu novads, LV 3201

Iestādes kontakttālrunis: 63291765.

Iestādes e-pasts: talsugimnazija@latnet.lv

Iestādes interneta mājas lapa: www.tvg.edu.lv

Iestādes darba laiks:  8.00 – 17.00

    
Vandzenes pamatskola

Iestādes vadītāja: Jana Jaņpētere

Iestādes vadītājas tālrunis: 26113095

Iestādes vadītājas e-pasts:  jana.janpetere@talsi.lv

Iestādes adrese:  „Skola” , Vandzenes skola, Vandzenes pagasts, Talsu novads ,LV-3281

Iestādes kontakttālruni: 63225081

Iestādes e-pasts:  vandzenespamatskola@talsi.lv

Iestādes darba laiks:  8.00 - 16.00

 
 
Valdemārpils vidusskola

Iestādes vadītājs: Andris Dzenis

Iestādes vadītāja  tālrunis: 22004084

Iestādes vadītāja e-pasts: andris.dzenis@talsi.lv

Iestādes adrese: Skolas iela 3, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260

Iestādes kontakttālrunis: 632 91102

Iestādes e-pasts: valdemarpils.vidusskola@talsi.lv

Iestādes interneta mājas lapa:  www.valdemarpilsvsk.lv

Iestādes darba laiks: darba dienas 7.30 - 18.00

 
 
Pastendes pamatskola

Iestādes vadītāja: Lelde Hodjačika

Iestādes vadītājas tālrunis: 26457635

Iestādes vadītājas e-pasts: lelde.hodjacika@talsi.lv

Iestādes adrese:  Skolas iela 1, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251

Iestādes kontakttālrunis: 63221128

Iestādes e-pasts: pastendespamatskola@talsi.lv

Iestādes darba laiks: 8.00 – 17.30

Pūņu pamatskola

Iestādes vadītāja p.i.: Monta Jēkabsone

Iestādes vadītājas tālrunis: 26516870, 26488315

Iestādes vadītājas e-pasts: monta.jekabsone@talsi.lv

Iestādes adrese: Pūņu pamatskola; Valdgales pagasts; Talsu novads;  LV3253

Iestādes kontakttālrunis: 63222935

Iestādes e-pasts: punupamatskola@talsi.lv

Iestādes darba laiks: 8.00-16.00

 
Stendes pamatskola

Iestādes vadītāja:  Elīna Vītola

Iestādes vadītājas tālrunis:  632 91645

Iestādes vadītājas e-pasts:  elina.vitola@talsi.lv

Iestādes adrese: Brīvības iela 15, Stende Talsu novads LV3257

Iestādes kontakttālrunis:  63291645

Iestādes e-pasts: stendespamatskola@talsi.lv ; skolzinas@stendesskola.lv

Iestādes interneta mājas lapa: www.stendesskola.lv

Iestādes darba laiks: 8.00 līdz 16.00

 
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
09-12-2022